Siirry suoraan sisältöön

Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus (3 op)

Toteutuksen tunnus: SOSS2012-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)

Opettaja

 • Anniina Berg
 • Tuija Ketola

Vastuuopettaja

Tuija Ketola

Ryhmät

 • ZJASOS23SML
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, sosionomi, monimuoto, Lastenhoitajasta sosionomiksi
 • 11.01.2024 08:00 - 09:30, Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus SOSS2012-3006
 • 11.01.2024 09:45 - 11:30, Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus SOSS2012-3006
 • 12.01.2024 08:00 - 10:00, Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus SOSS2012-3006
 • 15.03.2024 12:00 - 15:00, Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus SOSS2012-3006

Tavoitteet

Opintojakson opiskeltuasi
- ymmärrät syrjäyttävien yhteiskunnallisten rakenteiden ja toimintatapojen merkityksen eriarvoisuuden taustalla
- tunnistat sosiaalisten ongelmien ilmenemismuodot ja niiden taustalla olevat rakenteelliset tekijät
- osaat toimia osallisuutta vahvistaen ja syrjäytymistä ehkäisten
- ymmärrät sosiaalialan vaikuttamistyönä ja osaat käyttää yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja
- osaat osallistua kriittisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan kuinka sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus ilmenevät yhteiskunnassa. Kurssi käsittelee seriarvoisuuden takaa löytyviä syrjiviä sosiaalisia rakenteita ja käytäntöjä. Kurssilla takastellaan sosiaalialaa vaikuttamistyön näkökulmasta ja sitä, miten sosiaalisen vaikuttamisen keinoja käytetään.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Wilkinson, Richard & Pickett, Kate: Tasa-arvo ja hyvinvointi: Miksi pienet tuloerot koituvat kaikkien hyväksi?

Niemelä, Mikko & Saari, Juha. 2013: Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa. Tampere. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40230/Huono-osaisten_hyvinvointi.pdf?sequence=1

Metteri, A. 2012: Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö. Väitöskirja. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/66973/978-951-44-8956-3.pdf

Muut opintojakson aikana ilmoitetut artikkelit ja materiaalit.

Lisämateriaali:
Hoffler E. F. & Clark, E. J. (toim.) 2012: Social Work Matters. The Power of Linking Policy and Practice.

Opetusmenetelmät

Webinaari, lähiopetus ja oppimistehtävät: yksilö ja ryhmätehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävien palautuspäivät ensimmäisessä webinaarissa ilmoitettuina aikoina.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opetus 11 h, verkko-opiskelu, kirjalliset tehtävät 70h.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä toteutus on tarkoitettu vain soten avoimen amk:n Lastenhoitajasta sosionomiksi -polun erillisryhmälle ZJASOS23SML (30 opiskelijaa).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1: opiskelija osaa

- antaa esimerkkejä sosiaalisten ongelmien ja eriarvoistavien rakenteiden piirteistä - nimetä joitain lähestymistapoja sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi - kuvata sosiaalisen syrjäytymisen käsitteet ja osaa nimetä joitain yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja

- jakaa ja vastaanottaa tietoa aiheesta

Arvosana 2; opiskelija osaa

- kuvata sosiaalisten ongelmien ja eriarvoistavien rakenteiden piirteitä - nimetä joitain lähestymistapoja sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi - kuvata sosiaalisen syrjäytymisen käsitteet ja osaa nimetä joitain lähestymistapoja sosiaalisen syrjäytymisen estämiseksi

- kuvata yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja sosiaalialan työssä - jakaa ja vastaanottaa tietoa aiheesta

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3: opiskelija osaa

- kuvata ja selittää sosiaalisia ongelmia sekä eriarvoistavia rakenteita ongelmien taustalla - selittää ja tehdä johtopäätöksiä sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi - selittää syrjäytymisen prosesseja ja käsitteitä esimerkein

- nimetä erilaisia lähestymistapoja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi - lisätä ymmärrystä jakamalla ja vastaanottamalla tietoa aiheesta

Arvosana 4; opiskelija osaa

- kuvata, selittää ja analysoida sosiaalisia ongelmia ja eriarvoistavia rakenteita monipuolisesti

- analysoida ja tehdä johtopäätöksiä sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi ja perustellusti - selittää ja analysoida syrjäytymisen prosesseja ja käsitteitä

- kuvata erilaisia lähestymistapoja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi analyyttisesti

- kuvata sosiaalialan roolia ja tehtävää vaikuttamistyössä monipuolisesti ja perustellen - lisätä ymmärrystä jakamalla ja vastaanottamalla tietoa aiheesta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5; opiskelija osaa

- kuvata, selittää ja analysoida sosiaalisia ongelmia ja eriarvoistavia rakenteita monipuolisesti - analyyttisesti tulkita ja tehdä perusteltuja johtopäätöksiä sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi - selittää, analysoida ja arvioida syrjäytymisen prosesseja ja käsitteitä

- ehdottaa soveltuvia lähestymistapoja hyödyntämällä sosiaalisten ongelmien teoriaa sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemisessä

- arvioida ja tunnistaa kehittämisen tarpeita sosiaalialan roolissa ja tehtävissä sosiaalisten ongelmien vaikuttamistyössä - lisätä ymmärrystä jakamalla ja vastaanottamalla tietoa aiheesta