Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu I (5 op)

Toteutuksen tunnus: SOSSW201-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.09.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Sosionomi (AMK)

Opettaja

  • Anniina Berg

Vastuuopettaja

Riikka Rantanen

Ryhmät

  • ZJASOS23SML
    Avoin AMK, sote, AMK-polut, sosionomi, monimuoto, Lastenhoitajasta sosionomiksi

Tavoitteet

Työskentelemällä valitsemassasi sosiaalialan tai sivistystoimen (varhaiskasvatus) työyhteisössä tunnet sen tuottamat palvelut, asiakastyön toimintaperiaatteet sekä tätä toimintaa ohjaavat lait, opetussuunnitelmat ja yhteistyöverkostot. Osaat toimia sosionomin perustehtävissä sosiaalialan asiakastyön ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Osaat osallistaa, tukea ja ohjata asiakkaita sekä tiedät asiakastietojen kirjaamisen perusperiaatteet ja käytännöt. Osaat analysoida ja arvioida työelämäosaamistasi ja sosionomin ammatillista osaamistasi, erityisesti vuorovaikutus- ja työyhteisötaitojasi.

Sisältö

Opintojaksolla työskentelet sosiaalialan tai sivistystoimen (varhaiskasvatus) työyhteisössä, jossa perehdyt toimintayksikön tuottamiin palveluihin, työtehtäviin, asiakkaisiin ja heidän palveluprosesseihinsa. Sovellat oppimaasi sosiaalialan teoriatietoa käytännön työhön ja harjoittelet toimintayksikössä käytettäviä asiakastyön menetelmiä, asiakkaiden osallistamista, ohjaamista sekä asiakastietojen kirjaamista yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Havainnoit, analysoit ja arvioit omaa osaamistasi, erityisesti vuorovaikutus- ja työyhteisötaitojesi kehittymistä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksiluku/AHOT edellyttäen, että opiskelijalla on vähintään puoli vuoden kokemus sosiaalialan asiakastyöstä.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk, Lastenhoitajasta sosionomiksi - erillisryhmän harjoittelu (30 opiskelijaa)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S)
Tiedät ja osaat kuvata valitsemasi työnantajan ja -paikan tuottamat palvelut, yhteistyötahot, toimintaperiaatteet, toimintaa ohjaavan lainsäädännön ja opetussuunnitelmat. Sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet tulevat ilmi työskentelyssäsi ja noudatat asiakastietojen salassapito- ja vaitiolovelvollisuussitoumustasi. Tunnistat asiakkaiden tarpeita ja voimavaroja sekä osaat ottaa ne huomioon omassa toiminnassasi ja ohjaustyössäsi. Analysoit ja arvioit sosionomin ammatillisen osaamisen sekä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitojesi kehittymistä tavoitteellisesti koko harjoittelun ajan.

Esitietovaatimukset

Opiskelija tuntee sosiaalialan asiakastyön teoreettiset ja eettiset perusteet.

Lisätiedot

Voit hakea harjoittelusta osaamisen tunnistamista, jos sinulla harjoittelun tavoitteet, osaamiset ja sisällöt täyttävä, vähintään puolen vuoden työkokemuksen kautta hankittu vastaava osaaminen.