Siirry suoraan sisältöön

Varhaisiän taidekasvatus (4 op)

Toteutuksen tunnus: SOSS2024-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.09.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Sosionomi (AMK)

Opettaja

  • Anniina Berg
  • Leena Kangastalo

Ryhmät

  • ZJASOS23SML
    Avoin AMK, sote, AMK-polut, sosionomi, monimuoto, Lastenhoitajasta sosionomiksi
  • 07.09.2023 14:00 - 16:00, Varhaisiän taidekasvatus SOSS2024-3004
  • 05.10.2023 15:15 - 17:00, Varhaisiän taidekasvatus SOSS2024-3004
  • 03.11.2023 08:00 - 11:45, Jamk / Varhaisiän taidekasvatus SOSS2024-3004

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla opit luomaan vuorovaikutussuhteen lapseen ja tukemaan hänen kehitystään, oppimistaan ja itseilmaisuaan taidekasvatuksen, kuvallisen ja musiikillisen ilmaisun, avulla. Opit määrittelemään omat pedagogiset ohjausperiaatteesi ja osaat tavoitteellisesti ohjata lasten taide- ja musiikkikasvatustoimintaa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (VASU) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (EsiOPS) tavoitteiden mukaisesti. Osaat käyttää ja soveltaa kuvallisen ja musiikillisen ilmaisun menetelmiä ja välineitä lasten taidekasvatuksessa. Opit arvioimaan ja kehittämään teoreettista ja käytännöllistä osaamistasi, ohjaustaitojasi ja taitojasi integroida taidekasvatuksen menetelmiä.

Osaamiset
Sosiaalialan asiakastyö osaaminen

Sisältö

Lasten taidekasvatuksen, luovan kuvallisen ja musiikillisen ajattelun ja ilmaisun kehitykselliset ja kasvatukselliset perusteet. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (VASU) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (EsiOPS) mukaiset kuvallisen ja musiikillisen ilmaisun tavoitteet, ohjausperiaatteet, menetelmät ja välineet. Lasten taidekasvatustoiminnan tavoitteellinen suunnittelu, ohjaaminen ja arviointi. Integroitu ja prosessimainen (3 kertaa) taidetyöskentely lapsille, sen suunnittelu-, toteutus- ja arviointi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Rusanen, S.; Kuusela, M. & Rintakorpi, K. 2014. Musta tuntuu punaiselta. Kuvataiteellinen toiminta varhaisiässä. Helsinki: Lasten keskus.

Lindeberg-Piiroinen, A. & Ruokonen, I. 2017. Musiikki varhaiskasvatuksessa - käsikirja. Helsinki: Classicus.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Ryhmätyöt
Yksilötehtävät (työpaikalla tehtävä projekti)

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä toteutus on tarkoitettu SOTEn Avoimen AMKin lastenhoitajasta sosionomiksi polun erillisryhmälle ZJASOS23SML (30 opiskelijaa).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1) Osaat kertoa miten kuvallisella ja musiikillisella ilmaisulla voidaan tukea alle kouluikäisen lapsen kehitystä, oppimista, itseilmaisua ja vuorovaikutusta. Osaat laatia omat taidekasvatuksen ohjausperiaatteesi ja kuvata minkälainen ohjaaja olet tai haluaisit olla. Osallistut lasten taidekasvatustoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin VASUn tai EsiOPSin tavoitteiden mukaisesti. Tunnet ja osaat käyttää kuvallisen ja musiikillisen ilmaisun perusmenetelmiä ja välineitä. Tunnistat luovan ilmaisun ohjaus-, menetelmä- ja integrointitaitosi tällä hetkellä ja ne ovat kehittymässä.

Tyydyttävä (2) Osaat selittää kuvallisen ja musiikillisen ilmaisun tärkeimmät merkitykset alle kouluikäisen lapsen kehityksen, oppimisen, itseilmaisun ja vuorovaikutuksen kannalta. Osaat määritellä omat taidekasvatuksen ohjausperiaatteesi ja osaat eritellä ohjaustyylisi, tai minkälainen ohjaaja haluaisit olla. Osallistut alle kouluikäiset lasten taidekasvatustoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin Vasun pedagogisten tavoitteiden mukaisesti. Tunnet ja osaat käyttää kuvallisen ja musiikillisen ilmaisun perusmenetelmiä ja välineitä. Osaat arvioida omat taidekasvatuksen ohjaus-, menetelmä- ja integrointitaitosi tällä hetkellä ja osaat kuvata, miten kehität niitä edelleen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3) Osaat määritellä ja perustella, miten kuvallisen ja musiikillisen ilmaisun avulla tuetaan alle kouluikäisen lapsen kehitystä, oppimisen, itseilmaisua ja vuorovaikutusta. Osaat määritellä ja perustella omat taidekasvatuksen ohjausperiaatteesi. Sovellat osaamistasi alle kouluikäiset lasten taidekasvatustoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin VASUn tai EsiOPSin pedagogisten tavoitteiden mukaisesti. Tunnet ja osaat käyttää kuvallisen ja musiikillisen ilmaisun menetelmiä ja välineitä. Osaat eritellä ja arvioida luovan ilmaisun ohjaus-, menetelmä- ja integrointitaitojesi tasoa ja kehittää niitä edelleen.

Kiitettävä (4) Osaat määritellä kuvallisen ja musiikillisen ilmaisun merkitykset alle kouluikäisen lapsen kehityksen, oppimisen, itseilmaisun ja vuorovaikutuksen kannalta. Osaat määritellä ja perustella omat taidekasvatuksen ohjausperiaatteesi. Sovellat osaamistasi alle kouluikäiset lasten taidekasvatustoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin VASUn tai EsiOPSin pedagogisten tavoitteiden mukaisesti. Osaat käyttää ja soveltaa kuvallisen ja musiikillisen ilmaisun menetelmiä ja välineitä monipuolisesti. Osaat arvioida luovan ilmaisun ohjaus- ja menetelmätaitojasi ja taitojasi integroida luovan ilmaisun muotoja ja kehittää näitä taitoja edelleen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5) Osaat määritellä kuvallisen ja musiikillisen ilmaisun merkitykset alle kouluikäisen lapsen kehityksen, oppimisen, itseilmaisun ja vuorovaikutuksen kannalta. Osaat määritellä ja perustella omat taidekasvatuksen ohjausperiaatteesi. Sovellat osaamistasi ja käytät luovuuttasi alle kouluikäisten lasten taidekasvatustoiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa VASUn tai EsiOPSin pedagogisten tavoitteiden mukaisesti. Osaat käyttää ja soveltaa kuvallisen ja musiikillisen ilmaisun työtapoja ja välineitä sekä luoda uusia toimintatapoja oppimasi pohjalta. Osaat arvioida ja kehittää luovan ilmaisun ohjaus ja menetelmätaitojasi ja taitojasi integroida luovan ilmaisun muotoja.

Lisätiedot

Tämä opintojakso on sosionomitutkinnossa osa varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogisen työn opintoja (yhteensä 60 op), jotka kuuluvat varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen.