Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu (30 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BDH1-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.07.2025

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 200

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Sanna Niemi
 • Laura Sjöman
 • Maija Haaranen
 • Hannu Juntunen
 • Heikki Peltonen
 • Tanja Shemeikka
 • Teemu Laitinen
 • Päivi Hänninen-Pihlajamäki
 • Kaisa Partanen
 • Ari Karsikas

Ryhmät

 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL21SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on, että perehdyt suuntautumisvaihtoehtosi kannalta keskeisiin työtehtäviin ja saat käytännön työkokemusta. Harjoittelu tarjoaa mahdollisuuden oman osaamisen soveltamiseen ja kehittämiseen työelämässä.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Työelmässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnistat henkilökohtaisen opintosuunnitelman pohjalta ammatillisia osaamistavoitteitasi.
Osaat ottaa vastuuta työtehtävistä osana työyhteisöä.
Osaat kuvailla toimintaympäristön muutoksia ja osaamisvaatimuksia.
Osaat arvioida oman osaamisen kehittymistäni suhteessa omiin oppimistavoitteisiin ja organisaation liiketoimintaan.
Osaat asettaa jatkotavoitteita oman osaamisesi kehittämiselle urasuunnitelman mukaisesti.

Sisältö

Suuntautumisvaihtoehdon kannalta keskeisiin tehtäviin perehtyminen ja niiden harjoittelu.
Työelämävalmiudet ja työyhteisötaidot.
Ammatillinen kehittyminen ja oman osaamisen reflektointi.
Työkalut
Oman työtehtävän edellyttämien työkalujen käyttö.

Opetusmenetelmät

Harjoittelun Moodlessa on ohjeet harjoitteluun valmistautumiseen. Moodle aukeaa sinulle, kun ilmoittaudut harjoitteluun. Voit tehdä ilmoittautumisen 2. vuoden syksyllä, vaikka lähtisit harjoitteluun myöhemmin.

Ennnen harjoittelua
Harjoittelun ohjaus käynnistyy hops-keskustelussa ja harjoitteluinfossa kevätlukukaudella.
Perehdyt harjoittelun ohjeisiin Harjoittelun moodlessa, joka aukeaa sinulle, kun ilmoittaudut harjoittelun toteutukselle.
Opintojaksolle on nonstop-ilmoittautuminen.
Ohjausta saat myös harjoittelun pop-up -tapaamisissa, joita pidetään kerran kuukaudessa.
Harjoittelutehtävän ja -paikan valintaan liittyen saat ohjausta suuntautumisvastaavilta ja harjoitteluvastaavalta.

Harjoittelun aikana
Harjoittelupaikalla saat ohjausta nimetyltä harjoitteluohjaajalta työskentelyysi liittyen.
Harjoittelusta saat palautetta ohjauskeskustelussa harjoittelupaikan ohjaajalta ja Jamkin ohjaajalta (opettaja).
Itsearviointia teet oppimispäiväkirjaan koko harjoittelun ajan.

Harjoittelun päättyessä
Työtodistus ja arvioiva palaute harjoittelupaikan ohjaajalta.
Itsearvointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tehdään työelämässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Harjoittelun ajoitus opinnoissa oman hopsin mukaisesti.

Kansainvälisyys

Harjoittelu voidaan tehdä myös kansainvälisessä vaihdossa toteutuvana harjoitteluna.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun kesto työtunteina on 800 h, mikä tarkoittaa n. 5-6 kk harjoittelusopimusta.

Sisällön jaksotus

Harjoittelun voi tehdä yhdessä tai kahdessa osassa.

Lisätietoja opiskelijoille

Suoritusten arviointi: hyväksytty/hylätty
Ennen harjoittelua: suunnitelma ja sopimus.
Harjoittelun aikana: työskentely yrityksessä, oppimispäiväkirja ja ohjauskeskustelu harjoittelun alku puolella.
Harjoittelun päätteeksi: itsearviointi, työtodistus ja arvioiva palaute harjoitteluohjaajalta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuva, laadullista ja siinä opiskelijan itsearvioinnilla on tärkeä rooli. Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin.

Esitietovaatimukset

Perusopinnot ja noin 60 opintopistettä ammattiopintoja. Harjoittelu suositellaan tekemään opintojen loppuvaiheessa.