Siirry suoraan sisältöön

Tilintarkastus (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD18-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Sanna Niemi

Ryhmät

 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA23SH
  Avoin amk, lita
 • HTL21SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 04.09.2023 12:15 - 13:45, Tilintarkastus HL00BD18-3004
 • 11.09.2023 12:15 - 13:45, Tilintarkastus HL00BD18-3004
 • 18.09.2023 12:15 - 13:45, Tilintarkastus HL00BD18-3004
 • 25.09.2023 12:15 - 13:45, Tilintarkastus HL00BD18-3004
 • 02.10.2023 12:15 - 13:45, Tilintarkastus HL00BD18-3004
 • 09.10.2023 12:15 - 13:45, Tilintarkastus HL00BD18-3004
 • 23.10.2023 12:15 - 13:45, Tilintarkastus HL00BD18-3004
 • 30.10.2023 12:15 - 13:45, Tilintarkastus HL00BD18-3004
 • 06.11.2023 12:15 - 13:45, Tilintarkastus HL00BD18-3004
 • 13.11.2023 12:15 - 13:45, Tilintarkastus HL00BD18-3004
 • 20.11.2023 12:15 - 13:45, Tilintarkastus HL00BD18-3004
 • 27.11.2023 12:15 - 13:45, Tilintarkastus HL00BD18-3004
 • 04.12.2023 12:15 - 13:45, Tilintarkastus HL00BD18-3004
 • 11.12.2023 12:15 - 13:45, Tilintarkastus HL00BD18-3004
 • 18.12.2023 12:15 - 13:45, Tilintarkastus HL00BD18-3004

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Perehdyt tilintarkastuksen perusteisiin ja peruskäsitteisiin, siihen mitä tilintarkastajalta vaaditaan ja mitkä ovat tilintarkastajana toimimisen edellytykset sekä kuinka tilintarkastustilanteeseen valmistaudutaan yrityksessä. Kun käyt tämän opintojakson, tiedät tilintarkastuksen lainsäädännön ja suositukset ja osaat kuvata tilintarkastusprosessin keskeiset asiat. Tunnet tilintarkastajan riippumattomuus- ja esteellisyyssäädökset sekä toiminnantarkastajana toimimisen säädökset. Osaat keskeiset tilintarkastusmenetelmät ja osaat soveltaa niitä erilaisiin tarkastuskohteisiin. Pystyt ottamaan kantaa tilintarkastuksesta annettavaan raportointiin.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Eettisyysosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Osaamistavoitteena on, että hallitset tilintarkastusprosessin ja osaat perustella ja ratkaista tarkastusprosessissa esille tulevia kysymyksiä.

.

Sisältö

Opintojakson sisältönä on tilintarkastusta koskeva lainsäädäntö, standardit ja normit, tilintarkastuksen suunnittelu ja organisointi, tilintarkastuksen toteutus ja raportointi, tilintarkastajan vastuu ja laadunvalvonta sekä eri yhtiömuotojen erityispiirteet tilintarkastuksen ja toiminnantarkastuksen kannalta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tilintarkastus. Normeista käytäntöön, Tomperi, S. Edita,2018, e-kirja Janet
Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana, Ruohonen, J. Alma Talent, 2020 ( Luettavissa Almatalent verkkokirjahyllyn kautta)
Tilintarkastuslaki ja asetus tilintarkastuksesta (finlex.fi)
Kirjanpitolaki ja -asetus (finlex.fi)
PMA -asetukset ( finlex.fi)
Osakeyhtiölaki, yhdistyslaki, laki asunto-osakeyhtiöistä ja osuuskuntalaki (finlex.fi)
Opettajan valitsema muu materiaali
ISA Standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa, v 2017 tai uudempi painos, ST-Akatemia. ST-Online Luettavissa JAMK:n käyttäjätunnuksilla.

Opetusmenetelmät

Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.

Opiskelu alkaa 2 op verkko-opiskeluna, jonka opiskelija voi opiskella omaan tahtiin.

Tämän jälkeen opinnot jatkuvat kontaktiopiskelu ja harjoituksina
Itsenäiset oppimistehtävät
Verkko-opiskelu
Kyselyitä
Tenttejä

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyvät mahdolliset työssä tehtävät osiot kuvataan kurssin ensimmäisillä kokoontumiskerroilla.
Vierailijaluennot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lopputentti järjestetään viikolla 48. Uusintatentit järjestetään tammikuussa 2024 ja helmikuussa 2024

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö yhteensä 135 h
Luennot ja harjoitukset 30 h
Itsenäinen opiskelu ja itsenäiset oppimistehtävät, ryhmätyö 105 h


Opintojakso vaatii viikottaista työskentelyä.
Opintojakso alkaa itsenäisellä verkko-opiskelulla ja jatkuu sen jälkeen luennoilla ja ryhmätyöllä.

Opettaja ohjaa luennoilla ja Moodlen välityksellä.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Tentit, kyselyt, ryhmätyö.

Arvosana opintojaksosta muodostuu suoritusten perusteella kertyvistä pisteistä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat kuvata keskeisiä tilintarkastusprosessin asioita. Tiedät tilintarkastajan riippumattomuus- ja esteellisyyssäädökset sekä toiminnantarkastajana toimimisen säädökset. Tunnet muutaman keskeisen tilintarkastusmenetelmän ja osaat soveltaa niitä erilaisiin tilanteisiin ohjatusti.

Tyydyttävä 2
Tiedät tilintarkastuksen lainsäädäntöä ja suosituksia. Osaat kuvata tilintarkastusprosessin keskeiset asiat. Tunnet tärkeimmät tilintarkastajan riippumattomuus- ja esteellisyyssäädökset sekä toiminnantarkastajana toimimisen säädökset keskeisiltä osin. Tunnet yleisimmät tilintarkastusmenetelmät ja niiden soveltamisen tavanomaisissa tarkastustilanteissa. Kykenet osallistumaan tilintarkastuksesta annettavaan raportointiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat nimetä tilintarkastuksen keskeisimmän lainsäädännön ja tiedät keskeisimpiä suosituksia sekä osaat kuvata tilintarkastusprosessin pääpiirteissään. Tunnet tärkeimmät tilintarkastajan riippumattomuus- ja esteellisyyssäädökset sekä toiminnantarkastajana toimimisen säädökset. Tunnet keskeiset tilintarkastusmenetelmät ja osaat soveltaa niitä yleisimpiin tarkastuskohteisiin. Osaat ottaa kantaa tilintarkastuksen raportointiin.

Kiitettävä 4
Tiedät tilintarkastuksen lainsäädännön ja suositukset pääpiirteissään sekä osaat kuvata tilintarkastusprosessista keskeiset asiat. Tunnet tilintarkastajan riippumattomuus- ja esteellisyyssäädökset sekä toiminnantarkastajana toimimisen keskeiset säädökset. Tunnet keskeiset tilintarkastusmenetelmät ja osaat soveltaa niitä erilaisiin tarkastuskohteisiin. Osaat ottaa kantaa keskeisimpiin tilintarkastuksen raportointikysymyksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tiedät tilintarkastuksen lainsäädännön ja suositukset sekä osaat kuvata tilintarkastusprosessin keskeiset asiat. Tunnet tilintarkastajan riippumattomuus- ja esteellisyyssäädökset sekä toiminnantarkastajana toimimisen säädökset. Tunnet keskeiset tilintarkastusmenetelmät ja osaat soveltaa niitä erilaisiin tarkastuskohteisiin. Osaat ottaa kantaa tilintarkastuksesta annettavaan raportointiin ja perustella näkemyksesi.

Esitietovaatimukset

Tilinpäätöksen, palkanlaskennan ja elinkeinoverotuksen perusteet.

Lisätiedot

Opintojakso sopii tilintarkastukseen suuntautuville laskentatoimen asiantuntijoille tai sellaiseksi aikoville.