Siirry suoraan sisältöön

Yritysoikeus (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD40-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Hannu Juntunen

Ryhmät

 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLTALB
  Talousjohtaminen-Business, liiketalous
 • HTLTALF
  Talousjohtaminen-Financial, liiketalous
 • ZJA23SH
  Avoin amk, lita
 • HTL21SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 30.08.2023 12:15 - 13:45, Yritysoikeus HL00BD40-3005
 • 06.09.2023 12:15 - 13:45, Yritysoikeus HL00BD40-3005
 • 13.09.2023 12:15 - 13:45, Yritysoikeus HL00BD40-3005
 • 20.09.2023 12:15 - 13:45, Yritysoikeus HL00BD40-3005
 • 27.09.2023 12:15 - 13:45, Yritysoikeus HL00BD40-3005
 • 04.10.2023 12:15 - 13:45, Yritysoikeus HL00BD40-3005
 • 11.10.2023 12:15 - 13:45, Yritysoikeus HL00BD40-3005
 • 25.10.2023 12:15 - 13:45, Yritysoikeus HL00BD40-3005
 • 01.11.2023 12:15 - 13:45, Yritysoikeus HL00BD40-3005
 • 08.11.2023 12:15 - 13:45, Yritysoikeus HL00BD40-3005

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Yritysoikeus on oikeudenala, jonka tunteminen auttaa ymmärtämään eri yritysten toimintatavat sekä eri yritysmuotojen merkityksen. Yritysoikeuden opintoja tarvitset etenkin toimiessasi yrittäjänä ja opastaessa yrityksen perustamisessa sekä toimiessasi esim. yritysten luotonantoon liittyvissä tehtävissä.

Opintojakson osaamiset
Työelämässä toimiminen
Kestävä kehitys

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet eri yritysmuotoja säätelevän lainsäädännön ja eri yritysmuotojen toimintaa koskevat yleiset periaatteet. Ymmärrät eri yritysmuotojen eroavaisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen. Tiedät yrityksen perustamisen liittyvät pääsäännöt.

Sisältö

Yritysmuodot ja yrityksen perustaminen
Vastuukysymykset yrityksissä
Yritysmuotojen muuttaminen
Yrityksen edustaminen
Oikeuskäytäntö

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentoaineistot, aiheeseen liittyvä lainsäädäntö, Suositeltava kirjallisuus: Villa, S. 2004. Yritysoikeus. Helsinki. WSOYPro.
Suojanen, K., Lakari, T., Savolainen, M. & Sirainen, A. 2011. Yritysoikeus ja yritystoiminnan muutostilanteiden juridiikka. Helsinki. K-S Kustannus.

Opetusmenetelmät

Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.Opintojakso suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen, joka toteutetaan sekä luokkatilassa että verkkoluentoina (webinaari) sekä myös itsenäisenä ulkopuolisten toimijoiden tarjoamien verkkoluentojen seuraamisena. Lisäksi opintojakso sisältää oppimis- ja harjoitustehtäviä, joista annetaan henkilökohtainen kirjallinen palaute

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävistä kaksi (2) arvioidaan arvosanaan vaikuttavana arviointikriteerien ja -asteikon mukaisesti.
Mikäli oppimistehtävistä molemmat tai toinen tulee hylätyksi, pidetään näiltä osin uusinta verkossa. Ensimmäinen uusinta avautuu perjantaina 8.12.2023 klo 7.00 ja sulkeutuu sunnuntaina 10.12.2023 klo 18.00. Toinen uusinta avautuu perjantaina 15.12.2023 klo 7.00 ja sulkeutuu sunnuntaina 17.12.2023 klo 18.00. Uusintaan tulee ilmoittautua viimeistään kaksi päivää ennen tenttipäivää opettajalle lähetettävällä sähköpostiviestillä. Tenttiin voi osallistua vasta sen jälkeen, kun kaikki oppimis- / tuntitehtävät on palautettu. Tarkemmat tiedot tenttimisestä ilmoitetaan Moodlessa tentin yhteydessä.Tenttiminen on mahdollista koko tuon ajan ilman aikarajoitusta.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Valinnaisen suoritustavan toteuttaminen arvosanaan oikeuttavasti vaatii erityisen perustellun syyn, joka arvioidaan tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ovat pääsääntöisesti lainsäädännön soveltamiseen liittyviä oikeustapauksia sekä asiakirjojen laatimisia. Kunkin oppimistehtävän tekemiseen on varattu aikaa kaksi (2) viikkoa siten, että tehtävä avautuu ja sulkeutuu määrättynä ajankohtana.
Opintojakson kuormittavuus tunteina:
kontaktitunnit 22 h
virtuaaliopiskelu 38 h (sisältää verkkotentin)
itsenäinen pari - / ryhmätyöskentely 35 h
itsenäinen työskentely / oppimistehtävien tekeminen 40 hmittavuus tunteina:

Sisällön jaksotus

Luennot toistuvat viikoittain vaihtelevista aiheista. Samaan aikaan opiskelija suorittaa annetun aikataulun mukaisesti oppimis- / harjoitustehtäviä. Viikoittaisten luentojen sijaan pidettävistä pari- / harjoitustehtävistä sovitaan erikseen tunnilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Kirjallinen palaute oppimistehtävistä noin 3 – 4 viikon välein tehtävän palauttamiselle määrätyn ajan jälkeen. Tunnilla pidettävät tai esitettävät pari- / ryhmätehtävät käydään läpi ja niistä saa palautteen tunnilla, ja näihin liittyy myös itse- ja vertaisarviointia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet eri yritysmuotoja säätelevän lainsäädännön ja eri yritysmuotojen toimintaa koskevat yleiset periaatteet. Ymmärrät eri yritysmuotojen eroavaisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen. Tiedät yrityksen perustamisen liittyvät pääsäännöt.

Tyydyttävä 2
Tunnet eri yritysmuotoja säätelevän lainsäädännön ja eri yritysmuotojen toimintaa koskevat yleiset periaatteet. Ymmärrät eri yritysmuotojen eroavaisuudet ja niihin liittyvät henkilöiden vastuut. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat.
Tiedät yrityksen perustamisen liittyvät pääsäännöt ja lainsäädännön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat eri yritysmuotoja säätelevän lainsäädännön ja eri yritysmuotojen toimintaa koskevat yleiset periaatteet. Ymmärrät eri yritysmuotojen eroavaisuudet ja niihin liittyvät henkilöiden vastuut. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat sekä osaat ratkaista tapauksen annettujen ohjeiden mukaisesti. Tiedät yrityksen perustamisen liittyvät pääsäännöt ja lainsäädännön.

Kiitettävä 4
Osaat eri yritysmuotoja säätelevän lainsäädännön ja eri yritysmuotojen toimintaa koskevat yleiset periaatteet. Hallitset eri yritysmuotojen eroavaisuudet ja niihin liittyvät henkilöiden vastuut sekä tunnet oikeuskäytäntöä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat sekä osaat ratkaista tapauksen annettujen ohjeiden mukaisesti. Tiedät yrityksen perustamisen liittyvät pääsäännöt ja lainsäädännön sekä osaat perustaa yrityksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat eri yritysmuotoja säätelevän lainsäädännön ja eri yritysmuotojen toimintaa koskevat yleiset periaatteet. Hallitset eri yritysmuotojen eroavaisuudet ja niihin liittyvät henkilöiden vastuut sekä tunnet oikeuskäytäntöä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat sekä osaat ratkaista tapauksen annettujen ohjeiden mukaisesti ja osaat analysoida tapausta monipuolisesti sekä osoitat omaavasi ongelmakeskeistä ratkaisukykyä. Tiedät yrityksen perustamisen liittyvät pääsäännöt ja lainsäädännön sekä osaat perustaa yrityksen.

Esitietovaatimukset

Sopimusoikeus