Siirry suoraan sisältöön

Informaatio-oikeus nonstop (3 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD41-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 05.04.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Hannu Juntunen

Ryhmät

 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL21SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA23SHNO1
  Avoin amk, lita, nonstop 1, verkko

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson suoritettuasi tunnet omassa työssäsi tietosuojaan liittyvät pelisäännöt sekä tarvittaessa pystyt opastamaan muitakin työyhteisössä ottamaan huomioon yksityisyyden suojaan liittyvät seikat.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Vastuullisuusosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet yksityisyyden suojaa, sähköistä asiointia ja tekijänoikeuksia säätelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Tunnet yksityisyyden suojaa, sähköistä asiointia ja tekijänoikeutta koskevat peruskäsitteet. Osaat hakea informaatio-oikeuteen liittyvää normistoa. Ymmärrät erilaisia riskejä yksityisyyden suojaan liittyen.Ymmärrät tietosuoja-, tietoturva- ja tekijänoikeusongelmia.

Sisältö

Yksityisyyden suoja työsuhteessa ja henkilötietojen suoja
Tietoturvallisuus
Tekijänoikeus
OIkeuskäytäntö

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö, Suositeltavat verkkokirjat ovat
Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet; Neuvonen, Riku. 2019.
Yksityisyyden suoja Suomessa; Neuvonen, Riku. 2014. Verkkoaineistoa.
Yksityisyyden suoja työsuhteessa; Nyyssölä, Mikko. 2014. verkkoaineistoa.
Arjen tietoturva: vikit & ratkaisut; Järvinen, Petteri. 2012.
Tekijänoikeus; Harenko, Kristiina - Niiranen, Valtteri – Tarkela, Pekka. 2016. verkkojulkaisu

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan nonstop -toteutuksena. Opiskelu toteutuu kaikilta osin verkkoympäristössä, annettujen toimeksiantojen mukaan edeten itsenäisenä työskentelynä oman aikataulun mukaisesti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson arvosana määräytyy Moodlessa perjantaina 1.12.2023 pidettävän lopputentin perusteella, joka avautuu em. päivänä klo 7.00. Mikäli tentti tai jokin tai useampi tehtävä hylätään, tentin tehtävän / tehtävien ensimmäinen uusintamahdollisuus syyslukukauden 2023 osalta pidetään Moodlessa siten, että tentti avautuu perjantaina 8.12.2023 klo 7.00 ja sulkeutuu sunnuntaina 10.12.2023 klo 18.00. Toinen uusintamahdollisuus on siten, että tentti avautuu perjantaina 15.12.2023 klo 7.00 ja sulkeutuu sunnuntaina 17.12.2023 klo 18.00. Kevätlukukaudella 2024 tentti avautuu 26.4.2024 klo 7.00 ja sulkeutuu 28.4.2024 klo 18.00. Uusinnat pidetään verkossa siten, että ensimmäinen uusintatentti avautuu perjantaina 3.5.2024 klo 7.00 ja sulkeutuu sunnuntaina 5.5.2024 klo 18.00. Toinen uusintamahdollisuus on siten, että tentti avautuu perjantaina 10.5.2024 klo 7.00 ja sulkeutuu sunnuntaina 12.5.2024 klo 18.00.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Valinnaisen suoritustavan toteuttaminen arvosanaan oikeuttavasti vaatii erityisen perustellun syyn, joka arvioidaan tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Aikataulut määräytyvät oman opiskelutahtisi mukaan, sillä opintojakso on nonstop -toteutus.
Opintojakson kuormittavuus tunteina:
virtuaaliopiskelu 135 h

Sisällön jaksotus

Oman aikataulun ja suoritussuunnitelman mukaisesti. Opintojakso avautuu 5.9.2022 ja sulkeutuu 31.12.2022 klo 23.59.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 20

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet yksityisyyden suojaa, sähköistä asiointia ja tekijänoikeuksia säätelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Tunnet yksityisyyden suojaa, sähköistä asiointia ja tekijänoikeutta koskevat peruskäsitteet. Osaat hakea informaatio-oikeuteen liittyvää normistoa. Ymmärrät erilaisia riskejä yksityisyyden suojaan liittyen. Ymmärrät tietosuoja-, tietoturva- ja tekijänoikeusongelmia.

Tyydyttävä 2  
Tunnet yksityisyyden suojaa, sähköistä asiointia ja tekijänoikeuksia säätelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Ymmärrät yksityisyyden suojaa, sähköistä asiointia ja tekijänoikeutta koskevat peruskäsitteet. Osaat käyttää informaatio- oikeuden normistoa ja soveltaa niitä tehtävissäsi.
Tunnistat erilaisia riskejä yksityisyyden suojaan liittyen. Tunnistat tietosuoja-, tietoturva- ja tekijänoikeusongelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3  
Tunnet yksityisyyden suojaa, sähköistä asiointia ja tekijänoikeuksia säätelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Osaat yksityisyyden suojaa, sähköistä asiointia ja tekijänoikeutta koskevat peruskäsitteet sekä viranomaisen ohjeistuksen. Osaat käyttää informaatio- oikeuden normistoa ja soveltaa niitä tehtävissäsi. Osaat analysoida erilaisia riskejä yksityisyyden suojaan liittyen ja tunnet niihin liittyvät suojauskeinot. Pystyt esittämään tietosuoja-, tietoturva- ja tekijänoikeusongelmiin ratkaisuja.

Kiitettävä 4  
Tunnet yksityisyyden suojaa, sähköistä asiointia ja tekijänoikeuksia säätelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Hallitset käytännössä yksityisyyden suojaa, sähköistä asiointia ja tekijänoikeutta koskevat peruskäsitteet sekä viranomaisen ohjeistuksen. Hallitset informaatio- oikeuden normiston ja sen soveltamisen tehtävissäsi. Osaat analysoida erilaisia riskejä yksityisyyden suojaan liittyen ja ymmärrät niihin liittyvät suojauskeinot. Pystyt kehittämään ratkaisuja tietosuoja-, tietoturva- ja tekijänoikeusongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tunnet yksityisyyden suojaa, sähköistä asiointia ja tekijänoikeuksia säätelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Hallitset käytännössä yksityisyyden suojaa, sähköistä asiointia ja tekijänoikeutta koskevat peruskäsitteet sekä viranomaisen ohjeistuksen. Hallitset informaatio- oikeuden normiston ja sen soveltamisen tehtävissäsi. Osaat analysoida erilaisia riskejä yksityisyyden suojaan liittyen ja osaat laatia niihin liittyvät suojauskeinot. Pystyt ratkaisemaan tietosuoja-, tietoturva- ja tekijänoikeusongelmiin liittyviä kysymyksiä.