Siirry suoraan sisältöön

Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD28-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Sanna Niemi

Ryhmät

 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLTALF
  Talousjohtaminen-Financial, liiketalous
 • ZJA23SH
  Avoin amk, lita
 • 04.09.2023 14:15 - 15:45, Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu HL00BD28-3005
 • 11.09.2023 14:15 - 15:45, Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu HL00BD28-3005
 • 18.09.2023 14:15 - 15:45, Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu HL00BD28-3005
 • 25.09.2023 14:15 - 15:45, Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu HL00BD28-3005
 • 02.10.2023 14:15 - 15:45, Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu HL00BD28-3005
 • 09.10.2023 14:15 - 15:45, Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu HL00BD28-3005
 • 23.10.2023 14:15 - 15:45, Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu HL00BD28-3005
 • 30.10.2023 14:15 - 15:45, Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu HL00BD28-3005
 • 06.11.2023 14:15 - 15:45, Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu HL00BD28-3005
 • 13.11.2023 14:15 - 15:45, Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu HL00BD28-3005
 • 04.12.2023 14:15 - 15:45, Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu HL00BD28-3005

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Yrityksen ja omistajien kannalta verotuksen hallitseminen on tärkeää. Kun käyt opintojakson ymmärrät verotuksen merkityksen yritykselle ja sen omistajille, osaat tilinpäätösaineistosta laskea verotettavan tulon ja nettovarallisuuden sekä yritystulosta omistajille määräytyvän veron yritysmuodoittain. Osaat myös laskea verotuksen näkökulmasta edullisimman voitonjaon. Osaat hyödyntää tilinpäätössuunnittelun mahdollisuuksia verosuunnittelussa.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Eettisyysosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet yritysten välittömän verotuksen lainsäädännön ja ymmärrät verotuksen osana taloushallintoa. Hahmotat verojärjestelmän kokonaisuuden ja osaat ennakoida eri toimenpiteiden verovaikutuksia. Osaat laskea verotettavan tulon ja ennakoida eri toimenpiteiden verovaikutukset.

Sisältö

Keskeinen verolainsäädäntö, tuloverojärjestelmä, yritysmuodot ja omistajat verotuksessa, elinkeinotoiminnan verotus, tilinpäätössuunnittelu.

Aika ja paikka

Lähi- ja virtuaaliopetus, kts aikataulut

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tomperi, S., Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. 29. painos tai uudempi, Sanoma Pro Oy (2019 mieluiten)

Verohallinnon verkkosivut: www.vero.fi

Muuta kirjallisuutta soveltuvin osin, ilmoitetaan Moodle-alustalla.

Opetusmenetelmät

Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.

Luennot
Kirjallinen aineisto
Videomateriaali
Harjoitus- ja oppimistehtävät
Itsenäiset oppimistehtävät
Tehtäviä viikottain

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti viikolla 47-48

1. uusinta viikolla 50
2. uusinta viikolla 2

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Palautettavat harjoitukset ja tentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja tentti 24 h.
Virtuaaliopiskelu, harjoitustehtävät, kyselyt ja itsenäiset etätehtävät 111 h.
Opinnot vaativat työskentelyä viikoittain.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tiedät verosuunnittelun merkityksen yritykselle. Tunnet verosuunnittelun keinot pääkohdittain. Osaat laatia tavanomaisen verotettavan tulon laskelman.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät verosuunnittelun merkityksen Suomessa. Osaat antaa esimerkkejä verosuunnittelun yleisimmistä keinoista. Osaat laskea omistajalle määräytyvän veron tavanomaisessa tilanteessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Sinulla on kuva verosuunnittelun mahdollisuuksista Suomessa. Osaat tehdä yleisimmin käytettyjä verosuunnittelun ratkaisuja sekä laskea niiden pohjalta yritysmuodoittain omistajille määräytyvän veron.

Kiitettävä 4
Sinulla on laaja-alainen kuva verosuunnittelun keinoista Suomessa. Osaat tehdä yrityksen verosuunnittelun ja laskea sen pohjalta yritysmuodoittain omistajalle määräytyvän veron.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Sinulla on kattava kuva verosuunnittelun keinoista ja mahdollisuuksista Suomessa. Osaat itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti tehdä yrityksen ja omistajan verosuunnittelua ja laskea määräytyvät verot.

Esitietovaatimukset

Verotuksen perusteet, tilinpäätöksen perusteet.

Lisätiedot

Opintojakso sopii taloushallinnon syvää osaamista tavoittelevalle, joka haluaa valmiudet veroasioiden käsittelyyn.