Siirry suoraan sisältöön

Web-analytiikka (4 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD60-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Teemu Laitinen

Ryhmät

 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA23SH
  Avoin amk, lita
 • HTL21SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLDIG
  Digitaalinen liiketoiminta, liiketalous
 • 07.09.2023 16:00 - 17:30, Web-analytiikka HL00BD60-3003
 • 14.09.2023 16:00 - 17:30, Web-analytiikka HL00BD60-3003
 • 21.09.2023 16:00 - 17:30, Web-analytiikka HL00BD60-3003
 • 05.10.2023 16:00 - 17:30, Web-analytiikka HL00BD60-3003 Verkkotentti
 • 12.10.2023 16:00 - 17:30, Web-analytiikka HL00BD60-3003
 • 09.11.2023 16:00 - 17:30, Web-analytiikka HL00BD60-3003

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Web-analytiikka –opintojakson tarkoituksena on, että tunnet web-analytiikka keskeiset käsitteet ja ymmärrät sen vaikutuksen yrityksen markkinoinnissa. Suunnittelet ja toteutat web-analytiikkaan liittyvän kehityspojrketin huomioiden ja arvioiden uusimpien keinojen sekä työkalujen hyödynnettävyyttä. Seuraat projektin tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta hyödyntäen Web-analytiikan menetelmiä. Opintojaksolla huolehdit opiskeluvalmiuksistasi ja otat vastuun omasta kehittymisestä. Hankit, käsittelet, arvioit sekä sovellat web-analytiikkaan liittyvää tietoa ja menetelmiä. Hyödynnät web-analytiikan digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja.

Ennakoiva kehittäminen
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson käytyäsi tiedät web-analytiikan keskeiset käsitteet ja menetelmät. Hallitset yleisimmät web-analytiikka-työkalut ja tunnistat web-analytiikan taloudellisen merkityksen yritykselle. Kykenet tekemään ohjatusti käytännön web-analytiikkaa ja saat valmiudet toimia yrityksen web-analytiikan työtehtävissä. Osaa seurata ja hyödyntää oman alansi kansainvälistä kehitystä työssäsi.
Osaat arvioida ja kehittää osaamistasi ja oppimistapojasi erilaisissa oppimisympäristöissä. Osaat ratkaista ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä muiden kanssa. Osaat toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Osaat hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssäsi.

Sisältö

Verkkosivujen kävijäanalyysi
Hakukonemainonta
Verkkosivujen optimointi hakukoneiden näkökulmasta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Google Analytics Guide, viitattu 29.5.2020 https://analytics.google.com/analytics/academy/course/6

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen opiskelu, hajroitustehtävät, tentti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitustyöt voidaan tehdä työ- tai harjoittelupaikalle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Harjoitustyöt tulee olla tehtynä 10.12.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 10 h
Itsenäinen opiskelu 65 h
Haroitustehtävät 60 h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tiedät web-analytiikan keskeiset käsitteet ja menetelmät. Osaat tehdä yksinkertaisen verkkosivujen kävijäanalyysin ja tunnistat web-analytiikan taloudellisen merkityksen yritykselle. Kykenet tekemään ohjatusti käytännön web-analytiikkaa.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät web-analytiikan keskeiset käsitteet ja menetelmät. Osaat antaa yksinkertaisia kehitysehdotuksia verkkosivujen kävijäanalyysin perusteella. Ymmärrät web-analytiikan taloudelliset hyödyt. Kykenet itsenäisesti tekemään yksinkertaista käytännön web-analytiikkaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät web-analytiikan keskeiset käsitteet ja menetelmät ja näiden yhteydet toisiinsa. Osaat tehdä syvällistä web-analytiikkaa ja antaa syvällisiä kehitysehdotuksia verkkosivujen kävijäanalyysin perusteella. Analysoit web-analytiikan tuomia taloudellisia hyötyjä. Kykenet itsenäisesti tekemään käytännön hakukonemarkkinointia.

Kiitettävä 4
Kykenet itsenäisesti tekemään ja tulosten perusteella kehittämään käytännön web-analytiikkaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Kykenet itsenäisesti tekemään ja tulosten perusteella kehittämään kohdeyrityksen käytännön web-analytiikkaa. Esität perusteltuja, yrityksen tarpeisiin kohdennettuja kehitysehdotuksia.