Siirry suoraan sisältöön

Markkinoinnin automaatio (4 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD61-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Riikka Ahlgren
 • Nina Viertorinne

Ryhmät

 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA23SH
  Avoin amk, lita
 • 05.09.2023 14:15 - 15:45, Markkinoinnin automaatio HL00BD61-3003
 • 12.09.2023 14:15 - 15:45, Markkinoinnin automaatio HL00BD61-3003
 • 19.09.2023 14:15 - 15:45, Markkinoinnin automaatio HL00BD61-3003
 • 26.09.2023 14:15 - 15:45, Markkinoinnin automaatio HL00BD61-3003
 • 03.10.2023 14:15 - 15:45, Markkinoinnin automaatio HL00BD61-3003
 • 10.10.2023 14:15 - 15:45, Markkinoinnin automaatio HL00BD61-3003
 • 24.10.2023 14:15 - 15:45, Markkinoinnin automaatio HL00BD61-3003
 • 31.10.2023 14:15 - 15:45, Markkinoinnin automaatio HL00BD61-3003
 • 07.11.2023 14:15 - 15:45, Markkinoinnin automaatio HL00BD61-3003
 • 14.11.2023 14:15 - 15:45, Markkinoinnin automaatio HL00BD61-3003
 • 21.11.2023 14:15 - 15:45, Markkinoinnin automaatio HL00BD61-3003

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit ja arvioit markkinoinnin automaatioon liittyvää tietoa, teorioita ja menetelmiä. Tunnistat, ymmärrät ja osaat kuvata markkinoinnin automaation prosessin. Tunnistat markkinoinnin automaation merkityksen liiketoiminnassa. Tutustut automaation vaatiman sisältömarkkinoinnin tavoitteisiin, logiikkaan ja keinoihin.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Liiketoimintaosaaminen


Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson jälkeen osaat tuottaa markkinoinnin automaatioon soveltuvia sisältöjä. Tunnistat markkinoinnin automaation osaksi laajempaa markkinoinnin suunnittelun kokonaisuutta. Tunnet joitakin markkinoinnin automaation työkaluja ja osaat kuvata automatisoitavan asiakaspolun. Tiedät GDPR:n vaikutuksen verkossa tapahtuvaan myyntiin ja markkinointiin sekä asiakastiedon keräämiseen ja käyttöön.

Opintojaksolta saat valmiudet yrityksen markkinointiprosessien kehittämiseen ja automatisointiin.  

Sisältö

Suunnittelet yritykselle liidien hankinnan ja markkinoinnin automaation prosessin. Harjoittelet sisältöjen tuottamista verkkoympäristöön. Tutustut markkinoinnin automaation ja sisällöntuotannon työkaluihin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

King, A. K, 2015. Complete Guide to B2B Marketing, The: New Tactics, Tools, and Techniques to Compete in the Digital Economy
Muut oppimisympäristön materiaalit

Opetusmenetelmät

Yksilölliset oppimistehtävät
Pienryhmätyöskentely
Luennot tai webinaarit
Tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailuluentoja
Harjoitustehtävä case-yritykseen,

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Hylätyn tenttisuorituksen voi uusia kaksi kertaa opintojaksolla ilmoitettuna aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- luennot 22 tuntia
- oppimistehtävät ja opiskelumateriaaliin perehtyminen 60 tuntia
- tenttiin valmistautuminen ja tentti 26 tuntia

Yhteensä 108 opiskelijan työtuntia.

Sisällön jaksotus

Sisältömarkkinointi ja sisältöjen tuottaminen
Markkinoinnin automaation prosessi ja työkalut

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Tentti 60% arvosanasta
Harjoitustyö 40% arvosanasta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1 Tunnet markkinoinnin automaation peruskäsitteet ja -menetelmät. Osaat tehdä yksinkertaisen markkinoinnin automaation suunnitelman. Osaat tuottaa sisältöä automaation tueksi.

Tyydyttävä 2 Hallitset markkinoinnin automaation peruskäsitteet ja -menetelmät. Osaat tehdä markkinoinnin automaation suunnitelman ja teet osittain tavoitteisiin perustuvia markkinointipäätöksiä. Osaat tuottaa osittain tavoitteisiin liittyvää sisältöä automaation tueksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3 Hallitset markkinoinnin automaation kokonaisuuden. Ymmärrät käsitteiden suhteet ja osaat tehdä valintoja markkinoinnin automaation suunnittelussa. Osaat tehdä tavoitteisiin perustuvia markkinointipäätöksiä. Osaat tuottaa tavoitteisiin soveltuvaa sisältöä automaation tueksi.

Kiitettävä 4 Hallitset markkinoinnin automaation kokonaisuuden ja osaat arvioida eri menetelmien tilanteeseen soveltuvuutta. Osaat kerätä, soveltaa ja välittää tietoa itsenäisesti. Raportoinnissasi hyödynnät lähteitä monipuolisesti. Teet toimivia strategisia valintoja markkinoinnin automaation suunnittelussa ja luotettavia markkinoinnin päätöksiä, jotka perustuvat selkeästi muodostettuihin tavoitteisiin. Tuotat tavoitteisiin ja kohderyhmälle soveltuvaa, visuaalisesti havainnollistettua sisältöä automaation tueksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5 Hallitset markkinoinnin automaation kokonaisuuden ja osaat yhdistää sen yrityksen strategiaan. Arvioit kriittisesti ja perustelet tekemäsi valinnat. Keräät, sovellat ja välität tietoa itsenäisesti. Raportoinnissasi hyödynnät lähteitä monipuolisesti ja kriittisesti. Suunnittelet erilaisia strategiaan pohjautuvia markkinoinnin automaation ratkaisuja. Osaat tehdä luotettavia markkinoinnin päätöksiä, jotka perustuvat selkeästi muodostettuihin tavoitteisiin. Osaat itsenäisesti tuottaa tavoitteisiin ja kohderyhmälle soveltuvaa, visuaalisesti vaikuttavaa sisältöä automaation tueksi. Perustelet kriittisesti tekemäsi valinnat.

Esitietovaatimukset

Markkinoinnin perusteiden hallinta, digitaalisen markkinoinnin perusosaaminen