Siirry suoraan sisältöön

Liiketoimintaprosessien johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD72-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Liinamaaria Hakola

Ryhmät

 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA23SH
  Avoin amk, lita
 • 31.08.2023 14:15 - 15:45, Liiketoimintaprosessien johtaminen HL00BD72-3006
 • 14.09.2023 14:15 - 15:45, Liiketoimintaprosessien johtaminen HL00BD72-3006
 • 21.09.2023 14:15 - 15:45, Liiketoimintaprosessien johtaminen HL00BD72-3006
 • 05.10.2023 14:15 - 15:45, Liiketoimintaprosessien johtaminen HL00BD72-3006
 • 12.10.2023 14:15 - 15:45, Liiketoimintaprosessien johtaminen HL00BD72-3006
 • 26.10.2023 14:15 - 15:45, Liiketoimintaprosessien johtaminen HL00BD72-3006
 • 09.11.2023 14:15 - 15:45, Liiketoimintaprosessien johtaminen HL00BD72-3006

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät liiketoimintaprosessien johtamisen merkityksen organisaatioiden menestystekijänä ja osaat kehittää liiketoimintaprosesseja asiakaslähtöisesti.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Työyhteisössä toimiminen
LiiketoimintaosaaminenOpintojakson osaamistavoite
Hankit liiketoimintaprosessien johtamiseen liittyvää tietoa, tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat yrityksen ydinprosessit ja ymmärrät liiketoimintaprosessien johtamisen vaikutuksen organisaation tuloksellisuuteen ja kilpailuasemaan. Ymmärrät liiketoimintaprosessien taloudelliset, kannattavat ja yhteiskuntavastuulliset näkökulmat sekä asiakasnäkökulman. Tunnistat tiedon ja uusien teknologioiden vaikutuksen liiketoimintaprosesseja kehittävään johtamiseen.

Sisältö

Toimintaympäristö- ja asiakaslähtöisyys
Prosessiajattelu ja prosessien mallintaminen
Prosessijohtaminen
Systeemiajattelu
Uudet teknologiat
Tietojohtaminen

Työkalut
Menetelmät liiketoimintaprosessien johtamiseen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hornstrup, C. & Berg, M. 2014. Vuorovaikutussuhteiden johtaminen : systeemisen ajattelun työkaluja. Jyväskylä: Humap.

Laamanen, K. 2003. Johda liiketoimintaa prosessien verkkona. Ideasta käytäntöön. Helsinki: Suomen Laatukeskus.

Kamensky, M. 2014. Strateginen johtaminen: Menestyksen timantti. Helsinki: Talentum. (e-kirja JAMKin kirjastossa).

Laihonen, H., Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukko, M., Kärkkäinen, H. Lönnqvist, A,, Myllärniemi, J., Pekkola, S., Virtanen, P., Vuori, V. & Yliniemi, T. 2013. Tietojohtaminen. Tampereen teknillinen yliopisto: Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi. Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3058-6

Lönnqvist, A., 2007. Tietojohtaminen tutkimusalueena. Tampere: Pilot-kustannus.

Saarijärvi, H. & Puustinen, P. 2020. Strategiana asiakaskokemus: miksi, mitä, miten? Jyväskylä: Docendo.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin
Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävien teko
Ryhmätyöskentely ja pienryhmäworkshopit
Ryhmäkeskustelut ja vertaisoppiminen
Itsereflektio ja osaamisen arviointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailuluennoitsijat, caset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.
Oppimistehtävät tehdään ja palautetaan opintojakson aikana.
Ryhmäkeskusteluihin osallistutaan opintojakson aikataulussa.
Tehtävien palautusaikataulut ilmoitetaan kurssin alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135h
Webinaarit 20 h
Ryhmäkeskustelut 25 h
Itsenäinen opiskelu 25 h
Yksilö- ja ryhmätehtävät 65 h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Hankit liiketoimintaprosessien johtamiseen liittyvää tietoa, tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat yrityksen ydinprosessit ja ymmärrät liiketoimintaprosessien johtamisen vaikutuksen organisaation tuloksellisuuteen ja kilpailuasemaan. Ymmärrät liiketoimintaprosessien taloudelliset, kannattavat ja yhteiskuntavastuulliset näkökulmat sekä asiakasnäkökulman. Tunnistat tiedon ja uusien teknologioiden vaikutuksen liiketoimintaprosesseja kehittävään johtamiseen. Osaat tehdä opintojakson sisältöihin liittyviä havainnollisia dokumentteja.

Tyydyttävä 2
Osaat esitellä liiketoimintaprosessien johtamiseen liittyvää tietoa sekä erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat yrityksen ydinprosessit ja ymmärrät liiketoimintaprosessien johtamisen vaikutuksen organisaation tuloksellisuuteen ja kilpailuasemaan. Osaat nimetä liiketoimintaprosessien taloudellisuuteen, kannattavuuteen ja yhteiskuntavastuuseen sekä asiakaslähtöisyyteen liittyviä näkökulmia. Tunnistat tiedon ja uusien teknologioiden vaikutuksen liiketoimintaprosesseja kehittävään johtamiseen. Osaat hyödyntää teorioita havainnollisten ja johdonmukaisten dokumenttien tekemisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat vertailla liiketoimintaprosessien johtamiseen liittyvää tietoa sekä erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat yrityksen ydinprosessit ja osaat arvioida liiketoimintaprosessien johtamisen vaikutuksen organisaation tuloksellisuuteen ja kilpailuasemaan. Osaat analysoida liiketoimintaprosessien taloudellisuuteen, kannattavuuteen ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä näkökulmia sekä asiakaslähtöisyyden näkökulmaa. Kuvailet tiedon ja uusien teknologioiden vaikutusta liiketoimintaprosesseja kehittävään johtamiseen. Osaat käyttää olennaisia teorioita havainnollisten, johdonmukaisten ja perusteltujen dokumenttien tekemisessä.

Kiitettävä 4
Vertailet ja analysoit liiketoimintaprosessien johtamiseen liittyvää tietoa sekä erilaisia teorioita ja menetelmiä. Osaat arvioida yrityksen ydinprosesseja ja liiketoimintaprosessien johtamisen vaikutusta organisaation tuloksellisuuteen ja kilpailuasemaan. Osaat suunnitella liiketoimintaprosessien taloudellisuutta, kannattavuutta ja yhteiskuntavastuuta sekä asiakaslähtöisyyttä kehittäviä ratkaisuvaihtoehtoja. Arvioit tiedon ja uusien teknologioiden vaikutusta liiketoimintaprosesseja kehittävään johtamiseen. Raportointisi on loogista, analyyttistä ja asiantuntevaa sekä osaat arvioida tekemiesi dokumenttien sisältöjä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat luoda uusia näkökulmia liiketoimintaprosessien johtamiseen liittyvien teorioiden ja menetelmien pohjalta. Analysoit yrityksen ydinprosesseja ja liiketoimintaprosessien johtamisen vaikutusta organisaation tuloksellisuuteen ja kilpailuasemaan. Suunnittelet, kehität ja arvioit liiketoimintaprosessien taloudellisuutta, kannattavuutta ja yhteiskuntavastuuta sekä asiakaslähtöisyyttä kehittäviä ratkaisuvaihtoehtoja. Arvioit kriittisesti tiedon ja uusien teknologioiden vaikutusta liiketoimintaprosesseja kehittävään johtamiseen. Raportointisi on loogista ja vakuuttavaa sekä kriittistä ajattelua osoittavaa. Pystyt laatimaan ammatilliset vaatimukset täyttäviä dokumentteja.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.