Siirry suoraan sisältöön

Esihenkilön vuorovaikutustaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD80-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Anita Hukkanen
 • Kirsi Kemell

Ryhmät

 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL21SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA23SH4
  Avoin AMK, lita, esihenkilötyö, erillisryhmä
 • 06.09.2023 17:30 - 18:45, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 13.09.2023 17:30 - 18:45, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 19.09.2023 09:45 - 11:15, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 20.09.2023 17:30 - 18:45, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 26.09.2023 09:45 - 11:15, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 27.09.2023 17:30 - 18:45, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 03.10.2023 09:45 - 11:15, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 04.10.2023 17:30 - 18:45, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 10.10.2023 09:45 - 11:15, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 11.10.2023 17:30 - 18:45, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 24.10.2023 09:45 - 11:15, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 25.10.2023 17:30 - 18:45, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 31.10.2023 09:45 - 11:15, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 01.11.2023 17:30 - 18:45, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 07.11.2023 09:45 - 11:15, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 08.11.2023 17:30 - 18:45, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 14.11.2023 09:45 - 11:15, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 15.11.2023 17:30 - 18:45, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 21.11.2023 09:45 - 11:15, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 22.11.2023 17:30 - 18:45, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 28.11.2023 09:45 - 11:15, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 29.11.2023 17:30 - 18:45, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 05.12.2023 09:45 - 11:15, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 06.12.2023 17:30 - 18:45, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 12.12.2023 09:45 - 11:15, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 13.12.2023 17:30 - 18:45, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006
 • 19.12.2023 09:45 - 11:15, Esihenkilön vuorovaikutustaidot HL00BD80-3006

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät esihenkilön vuorovaikutustaitojen merkityksen organisaatioiden menestystekijänä ja osaat kehittää työyhteisön vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa.

Osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Työelämässä toimiminen
Oppimaan oppiminen

Osaamistavoitteet
Hankit vuorovaikutustaitoihin liittyvää tietoa ja tunnistat erilaisia teorioita sekä menetelmiä. Tunnistat vuorovaikutuksen ja viestinnän erilaisia osa-alueita. Ymmärrät esihenkilön vuorovaikutustaitojen yhteyden työn tuloksellisuuteen ja työntekijöiden sitoutumiseen sekä hyvinvointiin. Osaat kuvailla omaa vuorovaikutustyyliäsi.

Sisältö

Vuorovaikutuksen ja viestinnän osa-alueet
Moninaisuuden johtaminen
Työyhteisökäyttäytyminen ja tunteet työyhteisössä
Ryhmädynamiikka
Vuorovaikutus haastavissa tilanteissa
Vuorovaikutuksen havainnoiminen ja vuorovaikuttajana kehittyminen

Työkalut
Menetelmät vuorovaikutuksen kehittämiseen työyhteisössä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kuusela, S. 2013. Esimiehen vuorovaikutustaidot. Helsinki: Talentum. Saatavana e-kirjana JAMK:n kirjastosta.

Opetusmenetelmät

Aktiivinen osallistuminen viikoittaiseen verkko-opetukseen
Ryhmätehtävä
Yksilöllinen työskentely (verkkotapaamisiin valmistautuminen ja arvioitava oppimistehtävä, portfolio)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkotapaamiset 20h
Ryhmätehtävät 35h
Itsenäinen työskentely 80h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 20 (sisältyy max-määrään)
Opintojaksolla tapahtuvan oppimisen arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista, kriteeriperusteista ja opiskelijan itsearvioinnilla on siinä tärkeä rooli. Oppimisen arviointi tukee opiskelijan osaamisen kehittymistä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Hankit vuorovaikutustaitoihin liittyvää tietoa ja tunnistat erilaisia teorioita sekä menetelmiä. Tunnistat vuorovaikutuksen ja viestinnän erilaisia osa-alueita. Ymmärrät esihenkilön vuorovaikutustaitojen yhteyden työn tuloksellisuuteen ja työntekijöiden sitoutumiseen sekä hyvinvointiin. Osaat kuvailla omaa vuorovaikutustyyliäsi. Osaat tehdä opintojakson sisältöihin liittyviä havainnollisia dokumentteja.

Tyydyttävä 2
Osaat esitellä vuorovaikutustaitoihin liittyvää tietoa sekä erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat vuorovaikutuksen ja viestinnän erilaisia osa-alueita. Ymmärrät esihenkilön vuorovaikutustaitojen vaikutuksen työn tuloksellisuuteen ja työntekijöiden sitoutumiseen sekä hyvinvointiin. Osaat kehittää omaa vuorovaikutustyyliäsi. Osaat hyödyntää teorioita havainnollisten ja johdonmukaisten dokumenttien tekemisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat vertailla vuorovaikutustaitoihin liittyvää tietoa sekä erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat vuorovaikutuksen ja viestinnän osa-alueita eri näkökulmista ja  osaat arvioida vuorovaikutusta työelämän tilanteissa. Osaat analysoida esihenkilön vuorovaikutuksen vaikutusta työn tuloksellisuuteen ja työntekijöiden sitoutumiseen sekä hyvinvointiin. Osaat kehittää omaa vuorovaikutustyyliäsi tavoitteellisesti. Osaat käyttää olennaisia teorioita havainnollisten, johdonmukaisten ja perusteltujen dokumenttien tekemisessä.

Kiitettävä 4
Vertailet ja analysoit vuorovaikutustaitoihin liittyvää tietoa sekä erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat vuorovaikutuksen ja viestinnän osa-alueita eri näkökulmista ja  osaat analysoida vuorovaikutusta työelämän tilanteissa. Osaat suunnitella ratkaisuvaihtoehtoja, joiden myötä esihenkilön vuorovaikutuksen vaikutus työn tuloksellisuuteen ja työntekijöiden sitoutumiseen sekä hyvinvointiin kasvaa. Osaat kehittää omaa vuorovaikutustyyliäsi tavoitteellisesti. Raportointisi on loogista, analyyttistä ja asiantuntevaa sekä osaat arvioida tekemiesi dokumenttien sisältöjä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat luoda uusia näkökulmia vuorovaikutustaitojen kehittämiseen erilaisten teorioiden ja menetelmien pohjalta. Osaat analysoida vuorovaikutusta työelämän tilanteissa sekä suunnitella ja kehittää ratkaisuvaihtoehtoja, joiden myötä esihenkilön vuorovaikutuksen vaikutus työn tuloksellisuuteen ja työntekijöiden sitoutumiseen sekä hyvinvointiin kasvaa. Osaat kehittää omaa vuorovaikutustyyliäsi sekä johtaa työyhteisön ilmapiiriä tavoitteellisesti. Raportointisi on loogista ja vakuuttavaa sekä kriittistä ajattelua osoittavaa. Pystyt laatimaan ammatilliset vaatimukset täyttäviä dokumentteja.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.