Siirry suoraan sisältöön

APV1 (12 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD36-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

12 op

Virtuaaliosuus

12 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

  • Liiketalous (AMK)

Opettaja

  • Kirsi Marjakoski

Ryhmät

  • HTLFIN
    Finanssiala, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Sijoituspalvelualan sääntely asettaa vaatimuksia finanssialan yritysten palveluista tietoja antavan ja niitä myyvän henkilöstön tietämyksen ja pätevyyden arvioinnille. APV1 tutkinnon suorittaminen tarjoaa sääntelyn mukaisen arvioinnin tietämyksestä ja pätevyydestä.

Opintojakson osaamiset
Eettisyys
Liiketoimintaosaaminen


Opintojakson tavoite
Tutkinto on osa finanssialan itsesääntelyä ja se kattaa perusteet keskeisiltä sijoituspalvelutehtävissä tarvittavilta osaamisalueilta.

Sisältö

Tutkinnon aihealueita ovat kansantalous ja rahoitusmarkkinat, yritystalous, sijoitustuotteet ja sijoittaminen, sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva etiikka, sääntely ja yksityisoikeuden perusteet, sijoittajan verotus sekä perhe- ja perintöoikeuden perusteet.

Opetusmenetelmät

Tämä toteutus on ainoastaan finanssialan suuntautumisvaihtoehdon valinneille opiskelijoille. Lisätietoa finanssialan suuntautumisvaihtoehdon vastaavilta. Opintojakson toteuttaa ulkopuolinen organisaatio.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Hyväksytysti suoritettu APV1 tentti.

Esitietovaatimukset

Riittävä osaaminen finanssialalta.

Lisätiedot

Opintojakso on tarjolla vain finanssialan suuntautumisessa. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti kulloistenkin APV1 vaatimusten mukaisesti ja suorituksen jälkeen haetaan sisällyttämistä tutkintoon. Opintojaksoa suorittamaan valitaan opiskelijat, joilla on edellytykset läpäistä tentti opintojen ohjeajan ja opintopistemäärän puitteissa.