Siirry suoraan sisältöön

Nordea-polku 1 (3 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD34-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 10

Koulutus

  • Liiketalous (AMK)

Opettaja

  • Kirsi Marjakoski

Ryhmät

  • HTLFIN
    Finanssiala, liiketalous
  • 23.10.2023 15:00 - 17:00, Nordea-polku 1 HL00BD34-3003
  • 07.11.2023 15:00 - 17:00, Nordea-polku 1 HL00BD34-3003
  • 20.11.2023 15:00 - 17:00, Nordea-polku 1 HL00BD34-3003

Tavoitteet

Tarkoitus
Opintojakson käytyäsi ymmärrät rahoitusteorian keskeiset käsitteet ja osaat soveltaa niitä käytännön sijoitusneuvonnassa.

Opintojakson osaamiset
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen


Opintojakson osaamistavoite
Tällä opintojaksolla tutustut rahoitusteoriaan. Osaat analysoida eri sijoitusvaihtoehtoja ja tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä analyysin pohjalta. Pystyt arvioimaan sijoitusinformaation luotettavuutta ja suunnittelemaan sijoituskokonaisuuksia eri näkökulmat huomioiden.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään sijoittaminen, sijoituskohteen valinta, sijoitusrahastot, rahoitusteoria, yrityksen rahoitus, rahoitusmarkkinat, portfolioteoria, riskienhallinta, johdannaismarkkinat, tilinpäätös, analyysi ja tunnusluvut.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan kontaktiopetuksena.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Knüpfer, Samuli – Puttonen, Vesa: ”Moderni rahoitus”. WSOY, 2012, 6. uudistettu painos, ISBN 9789526308425.
Puttonen, Vesa – Repo, Eljas: ”Miten sijoitan rahastoihin”. WSOY, 2011, 5. painos. ISBN 9789510378076.

Opetusmenetelmät

Tamä opintojakso ainoastaan finanssialan suuntautumisvaihdon valinneille opiskelijoille. Toteutus pelkästään kontaktiopetuksena ja läsnäolo pakollinen asiantuntijoiden luennoilla.
Luennot
Kirjallinen aineisto
Harjoitus- ja oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Nordean kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin aikataulu tarkentuu opintojakson aikana.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h, josta asiantuntijaluentoja 6 h (kontaktina, läsnäolo pakollinen), kirjallisuuteen tutustuminen 50 h ja projektityötä 25 h.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennoilla, jonka jälkeen ryhmänä tehtävä projektityö ja tentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Projektityö 20 %, kirjatentti 80 %.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Ymmärrät rahoitusteorian keskeiset käsitteet ja osaat soveltaa niitä käytännön sijoitusneuvonnassa. Osaat analysoida eri sijoitusvaihtoehtoja ja tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä analyysin pohjalta. Pystyt arvioimaan sijoitusinformaation luotettavuutta ja suunnittelemaan sijoituskokonaisuuksia eri näkökulmat huomioiden.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Opintojaksoa suositellaan vain finanssialan opiskelijoille.