Siirry suoraan sisältöön

Nordea-polku 2 (3 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD35-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 10

Koulutus

  • Liiketalous (AMK)

Opettaja

  • Kirsi Marjakoski

Ryhmät

  • HTLFIN
    Finanssiala, liiketalous
  • 04.04.2024 13:00 - 15:00, Nordea-polku 2 HL00BD35-3003
  • 11.04.2024 13:00 - 15:00, Nordea-polku 2 HL00BD35-3003
  • 18.04.2024 13:00 - 15:00, Nordea-polku 2 HL00BD35-3003

Tavoitteet

Tavoite
Opintojakson käytyäsi ymmärrät luotonannon keskeiset käsitteet ja osaat soveltaa niitä käytännön sijoitusneuvonnassa.

Opintojakson osaamiset
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tällä opintojaksolla tutustut luotonannon periaatteisiin. Osaat analysoida eri luottovaihtoehtoja ja tehdä perusteltuja luottopäätöksiä analyysin pohjalta. Pystyt arvioimaan luottojen perusteeksi tarvittavan informaation luotettavuutta ja suunnittelemaan luottojärjestelykokonaisuuksia eri näkökulmat huomioiden.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään luotonanto, erilaiset luottomuodot (vakuudellinen-vakuudeton, panttaus-takaus), viitekorot, takaisinmaksutavat, pankin ansainta, luottopolitiikan perusteet, henkilöasiakkaiden ja yritysasiakkaiden luototuksen erityispiirteet ja erot, LTV (Loan to Value) ja RWA (Risk-Weighted Assets).

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu on 08.01.2024 - 20.05.2024
Opintojakso toteutetaan Nordean tiloissa tai verkossa. Tarkemmat ajankohdat selviävät opintojakson alussa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Makkonen, Antti: "Vastuullinen luotonanto". FINVA, 2012, 1. painos. ISBN 978-952-5684-25-4. tai
Makkonen, Antti; Asunto- ja kuluttajarahoitus. Alma Talent Pro, 2016.

Opetusmenetelmät

Luennot
Kirjallinen aineisto
Harjoitus- ja oppimistehtävät
Jos tarvitset ohjausta, ota yhteyttä sähköpostilla opintojakson opettajaan.

Tämä toteutus on ainoastaan finanssialan suuntautumisvaihtoehdon valinneille opiskelijoille. Lisätietoa finanssialan suuntautumisvaihtoehdon vastaavilta. Opintojakson toteuttaa ulkopuolinen organisaatio.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Nordean kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään Exam-studiossa viikolla 19. Uusintatentit järjestetään tutkintosäännön mukaisesti Exam-studiossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus yhteensä 81h
Luennot 6h
Itsenäinen opiskelu 75h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen, luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

Tentti 100 %

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

-

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Ymmärrät luotonannon keskeiset käsitteet ja osaat soveltaa niitä käytännön sijoitusneuvonnassa. Osaat analysoida eri luottovaihtoehtoja ja tehdä perusteltuja luottopäätöksiä analyysin pohjalta. Pystyt arvioimaan luottojen perusteeksi tarvittavan informaation luotettavuutta ja suunnittelemaan luottojärjestelykokonaisuuksia eri näkökulmat huomioiden.

Lisätiedot

Opintojaksoa suositellaan vain finanssialan opiskelijoille.