Siirry suoraan sisältöön

WSET-viinikurssi (3 op)

Toteutuksen tunnus: MP00BU29-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

 • Elisa Närhi

Ryhmät

 • MPT20S1
  Palveluliiketoiminta
 • MPT21S1
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • MPT23S1
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • MPT22S1
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA23SM
  Avoin amk, marata
 • 11.09.2023 12:15 - 15:45, WSET-viinikurssi MP00BU29-3002
 • 14.09.2023 12:15 - 15:45, WSET-viinikurssi MP00BU29-3002
 • 25.09.2023 12:15 - 15:45, WSET-viinikurssi MP00BU29-3002
 • 26.09.2023 08:00 - 21:00, WSET-viinikurssi MP00BU29-3002_Opintomatka Hki ja Lahti
 • 28.09.2023 12:15 - 15:45, WSET-viinikurssi MP00BU29-3002
 • 02.10.2023 12:15 - 15:45, WSET-viinikurssi MP00BU29-3002
 • 05.10.2023 12:15 - 15:45, WSET-viinikurssi MP00BU29-3002
 • 09.10.2023 12:15 - 15:45, WSET-viinikurssi MP00BU29-3002
 • 12.10.2023 12:15 - 15:45, WSET-viinikurssi MP00BU29-3002
 • 23.10.2023 12:00 - 14:00, WSET-viinikurssi MP00BU29-3002_Kurssitentti
 • 26.10.2023 12:00 - 14:00, WSET-viinikurssi MP00BU29-3002_Uusintatentti
 • 13.11.2023 12:00 - 16:00, WSET-viinikurssi MP00BU29-3002_Uusintatentti
 • 15.11.2023 08:00 - 10:00, WSET-viinikurssi MP00BU29-3002_WSET_Level_2

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityyppisiin viineihin sekä niiden yleisiin käyttötapoihin.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• ymmärtää viinimaailman perusteet: viinityypit ja –tyylit sekä niihin vaikuttavat tekijät
• on omaksunut systemaattisen maistelun sekä aistinvaraisen arvioinnin metodin ja osaa hyödyntää sitä jatkuvan tuotetietämyksen välineenä
• ymmärtää perusteet viinin ja ruoan yhdistämisestä, varastoinnista ja tarjoilusta

Sisältö

Opintojaksolla opiskellaan WSET® Level 2 Award in Wines kurssiohjelman mukaisesti. Opiskelumuoto on luennot, joihin sisältyy maistamisharjoituksia.

Keskeiset sisältöteemat ovat:
• Viinien systemaattinen maistelu
• Viljelyn ja valmistuksen vaikutus viinin makuun, tyyliin ja laatuun
• Viinialueiden ja etikettien laatumerkinnät
• Tärkeimpien rypälelajikkeiden ja viinialueiden vertaileva tutkiminen
• Eri viinityylit: puna-, valko-, rosee-, kuohuviinit, väkevöidyt viinit
• Viinin varastointiin ja tarjoiluun liittyvät periaatteet
• Viinin- ja ruoan yhdistämisen perusteet

Aika ja paikka

Luennot lähiopetuksena C112 Wine Lab viiniluokassa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssimateriaalipaketti sisältää WSET level 2 Award in Wines englanninkielisen oppikirjan, opiskeluoppaan ja harjoitustehtäviä.

Opetusmenetelmät

Luennot (WSET Level 2 Award in Wines ® kurssiohjelman mukaisesti)
Systemaattinen maistelu (WSET Level 2 Systematic Approach to Tasting Wine® SAT)
Ryhmäkeskustelut ja vertaisoppiminen
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla tehdään opintopistetentti, jonka tarkempi päivämäärä ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Lisäksi opiskelija voi halutessaan suorittaa kansainvälisen WSET Level 2 Award in Wines Exam -tentin, jonka hinta on 40€. Englanninkielinen tentti koostuu 50:stä monivalintakysymyksestä. Tentti tilataan Lontoosta kaksi viikkoa etukäteen ja tenttimaksut peritään ilmoittautumisten perusteella.

Kun WSET level 2 Award in Wines tentti on suoritettu onnistuneesti, opiskelija saa WSET-sertifikaatin ja pinssin. Tentin minimiläpäisyraja on 55% oikeita vastauksia. Hylätyn tentin voi uusia seuraavan opintojakson yhteydessä pidettävänä tenttipäivänä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 opintopistettä:
30h luentoja, aistinvaraista maistelua, opintopistetentti sekä valinnainen sertifikaattitentti
51h itseopiskelua
Yhteensä: 81 tuntia.

Kurssin intensiivisyyden vuoksi opiskelijan suositellaan perehtyvän itsenäisesti opettajan osoittamaan teemaan ennen jokaista luentoa.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opiskellaan WSET kurssiohjelman mukaisesti. Kurssin alussa käydään läpi maistamistekniikka (WSET Level 2 Systematic Approach to Tasting Wine® SAT), viinin ja ruoan yhdistäminen sekä viinin tarjoilu ja varastointi. Kurssi jatkuu viinin viljelyllä ja valmistuksella.

Kurssi etenee seuraaviin teemoihin: viiniluokitukset ja etiketit, keskeiset rypälelajikkeet (Chardonnay, Pinot Grigio/Gris, Sauvignon Blanc, Riesling, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Syrah/Shiraz), keskeiset viinimaat sekä kuohuviinit ja väkevöidyt viinit.

WSET-viinikurssin päätteeksi osaat tulkita juomien etikettejä, antaa ohjausta sopiviin valintoihin juomien suhteen ja ennen kaikkea hallitset ammattimaisen maistelutekniikan.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 3
Arviointi 0-5 asteikolla (tentti)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Soveltaa ammattimaisen maistamisen rakennetta mutta ei terminologiaa. Tunnistaa vähäisesti viinitermistöä ja nimeää joitain viinin laatuun vaikuttavista tekijöistä. Tunnistaa vain osan viinialueiden ominaisuuksista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Soveltaa ammattimaisen maistamisen rakennetta ja terminologiaa. Tunnistaa kohtalaisesti viinitermistöä ja viinin laatuun vaikuttavia tekijöitä. Kykenee nimeämään monien viinialueiden ominaisuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Soveltaa ammattimaisen maistamisen rakennetta ja terminologiaa moitteettomasti. Osaa yhdistää viinitermistöä ja viinin laatuun vaikuttavia tekijöitä kiitettävästi. Tunnistaa viinialueiden ominaisuudet kiitettävästi.

Esitietovaatimukset

WSET Level 2 Award in Wines kurssi on tarkoitettu niille, joilla on vain vähän tai ei lainkaan tietoa viineistä. Se on tarpeellinen tausta, jos tarvitset työssäsi kattavan ja tiiviin perustason tietopaketin juomista ja niiden taustoista.

Lisätiedot

Opiskelija voi halutessaan suorittaa kansainvälinen WSET Level 2 Award in Wines tentin, jonka hyväksytystä suorituksesta opiskelija voi saada erillisen WSET:n sertifikaattitodistuksen ja pinssin.