Siirry suoraan sisältöön

Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa (5 op)

Toteutuksen tunnus: MMZZ2000-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

 • Elisa Närhi

Ryhmät

 • MPT21S1
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA23SM
  Avoin amk, marata
 • 29.08.2023 12:15 - 15:00, Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa MMZZ2000-3007
 • 12.09.2023 12:15 - 15:00, Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa MMZZ2000-3007
 • 19.09.2023 14:00 - 18:00, Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa MMZZ2000-3007
 • 03.10.2023 12:15 - 15:00, Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa MMZZ2000-3007
 • 10.10.2023 12:15 - 15:00, Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa MMZZ2000-3007
 • 24.10.2023 12:15 - 15:00, Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa MMZZ2000-3007
 • 31.10.2023 12:15 - 15:00, Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa MMZZ2000-3007
 • 14.11.2023 12:15 - 15:00, Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa MMZZ2000-3007
 • 21.11.2023 12:15 - 15:00, Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa MMZZ2000-3007
 • 28.11.2023 12:15 - 15:00, Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa MMZZ2000-3007

Tavoitteet

Opit ymmärtämään digitaalisuuden merkityksen ja mahdollisuudet liiketoiminnassa, sekä yritysten ja palveluiden kehittämisessä. Opit hyödyntämään digitaalisen transformaation muutosvoimia liiketoiminnassa. Opit käyttämään systeemiajattelua verkostomaisessa liiketoiminnassa. Opit tekemään käyttäjälähtöistä yhteiskehittämistä yhteistyöverkostoissa sekä opit työkaluja ja keinoja digitaalisen liiketoiminnan ja palvelujen kehittämiseen. Opit sisäisten palvelujen ja työntekijäkokemuksen kehittämisen merkityksen digitaalisessa liiketoiminnassa.

Sisältö

Digitaalinen transformaatio ja trendit
Digitaalinen strategia
Digimarkkinoinnin perusteet
Käyttäjälähtöisyys ja vuorovaikutus digitaalisessa kehittämisessä
Ekosysteemit ja systeemiajattelu
Ulkoistaminen, partnershipit ja verkostot liiketoimintamalleissa
Tekoälyn perusteet

Aika ja paikka

Lähiopetus Rajakadulla

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kotler, P., Kartajaya, H. & Setiawan, I. 2017. Marketing 4.0: Moving from traditional to digital. Wiley.

Lahtinen, N., Pulkka, K., Karjaluoto, H., Mero, J. & Mäkelä, T. 2022. Digimarkkinointi: Luo strategia, vie se käytäntöön, myy enemmän. Alma Talent.

Google digimarkkinoinnin perusteet -sertifikaatti
https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage-fi/course/digital-marketing

Tekoälyn perusteet -verkkokurssin oppimateriaalit:
Luku 1: Mitä tekoäly on ja luku 4. Koneoppiminen
https://www.elementsofai.com/

Opintojakson muu materiaali ilmoitetaan opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen ja verkkomateriaaleihin perehtyminen, luennot ja harjoitustehtävät
Itsenäinen perehtyminen aihealueen teorioihin ja käsitteisiin
Luennot
Yritysvierailu
Yksilö- ja ryhmätyöt, joita tehdään koko opintojakson ajan
Itse- ja vertaisarviointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailu Jamk:in Digi & Game Centeriin

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen).
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.
Opinnollistaminen.
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 30h
Itsenäinen opiskelu 65h
Ryhmätyöskentely 40h
Yhteensä 135h

Sisällön jaksotus

Digitaalinen transformaatio ja trendit
Digitaalinen strategia
Digimarkkinoinnin perusteet
Käyttäjälähtöisyys ja vuorovaikutus digitaalisessa kehittämisessä
Ekosysteemit ja systeemiajattelu
Ulkoistaminen, partnershipit ja verkostot liiketoimintamalleissa
Tekoälyn perusteet

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 3
Osaamisen arviointi ja palaute arvioitavasta yksilötehtävästä.
Osaamisen arviointi ja palaute ryhmätyöhön liittyvästä osaamisesta.
Osaamisen ja aktiivisuuden arviointi harjoitustehtävissä.
Ryhmän vertaisarviointi ryhmätyöhön liittyvästä osaamisesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Välttävä
Opiskelija tunnistaa digitaalisen transformaation perusteita liittyen liiketoimintaan. Opiskelija tietää systeemiajattelun pääperiaatteita palvelujen kehittämisessä. Opiskelija osaa tehdä tuettuna yhteiskehittämistä ryhmässä. Opiskelija tunnistaa digitaalisia keinoja palvelujen kehittämisessä. Opiskelija tietää perusteet kokemusten hyödyntämisen merkityksestä digitaalisessa kehittämisessä.

2 Tyydyttävä
Opiskelija tunnistaa digitaalisen transformaation perusteita liittyen liiketoimintaan. Opiskelija osaa systeemiajattelun pääperiaatteet palvelujen kehittämisessä. Opiskelija osaa tehdä yhteiskehittämistä ryhmässä. Opiskelija tunnistaa digitaalisia keinoja palvelujen kehittämisessä. Opiskelija tietää perusteet kokemusten hyödyntämisen merkityksestä digitaalisessa kehittämisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Hyvä
Opiskelija tuntee digitaalisen transformaation perusteet liittyen liiketoimintaan. Opiskelija osaa systeemiajattelun pääperiaatteita palvelujen kehittämisessä. Opiskelija hallitsee yhteiskehittämisen ryhmässä. Opiskelija tuntee digitaalisia keinoja palvelujen kehittämisessä sekä osaa valita niitä tarpeen mukaisesti. Opiskelija hallitsee perusteet kokemusten hyödyntämisen merkityksestä digitaalisessa kehittämisessä.

4 Kiitettävä
Opiskelija osaa soveltaa digitaalisen transformaation perusteita liiketoiminnassa. Opiskelija käyttää systeemiajattelun pääperiaatteita palvelujen kehittämisessä. Opiskelija hallitsee ja toteuttaa vastuullisesti yhteiskehittämistä ryhmässä. Opiskelija hyödyntää digitaalisia keinoja palvelujen kehittämisessä sekä osaa valita niitä tarpeen mukaisesti. Opiskelija hallitsee perusteet kokemusten hyödyntämisen merkityksestä digitaalisessa kehittämisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Erinomainen
Opiskelija osaa soveltaa digitaalisen transformaation perusteita liiketoiminnassa. Opiskelija käyttää systeemiajattelun pääperiaatteita palvelujen kehittämisessä. Opiskelija hallitsee ja toteuttaa vastuullisesti yhteiskehittämistä ryhmässä. Opiskelija osaa analysoida digitaalisia keinoja palvelujen kehittämisessä sekä osaa valita niitä tarpeen mukaisesti. Opiskelija osaa kertoa kokemusten hyödyntämisen merkityksestä digitaalisessa kehittämisessä.

Esitietovaatimukset

Palveluliiketoiminnan perusteet
Services Marketing