Siirry suoraan sisältöön

Osaajana kehittyminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: ZZPP0520-3221

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.07.2027

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Eliisa Suni
 • Heidi Ilves
 • Heidi Hjerppe
 • Hanne Wirta
 • Leena Kangastalo
 • Tiina Takkinen

Ryhmät

 • KPD23S1
  Musiikkipedagogi (AMK)
 • 29.08.2023 08:15 - 09:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3221
 • 05.09.2023 08:15 - 09:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3221
 • 12.09.2023 08:15 - 09:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3221
 • 19.09.2023 08:15 - 09:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3221
 • 26.09.2023 08:15 - 09:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3221
 • 03.10.2023 08:15 - 09:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3221
 • 10.10.2023 08:15 - 09:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3221
 • 24.10.2023 08:15 - 09:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3221
 • 31.10.2023 08:15 - 09:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3221
 • 14.11.2023 08:15 - 09:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3221
 • 21.11.2023 08:15 - 09:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3221
 • 28.11.2023 08:15 - 09:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3221
 • 05.12.2023 08:15 - 09:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3221
 • 12.12.2023 08:30 - 10:00, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3221
 • 19.12.2023 08:30 - 10:00, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3221
 • 18.01.2024 08:30 - 10:15, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3221
 • 06.02.2024 08:30 - 10:00, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3221
 • 20.02.2024 08:30 - 10:00, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3221
 • 19.03.2024 08:30 - 10:00, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3221

Tavoitteet

Opintojakson aikana saat valmiuksia amk-opiskeluun ja kiinnityt osaksi opiskelu- ja toimintaympäristöä. Saat tietoa koskien amk-opintoja ja oman alasi ammatillisia vaihtoehtoja. Opit arvioimaan osaamistasi, asettamaan ammatillisia tavoitteita, tekemään opintoihisi liittyviä valintoja ja saattamaan niitä käytäntöön. Saat valmiuksia työnhakuun sekä tiedostat jatko-opiskelumahdollisuudet. Osaat arvioida, kehittää ja ylläpitää omaa hyvinvointiasi.

Sisältö

1. vuosi:
Teet ennakkotehtävän. Osallistut orientaatiopäiviin ja yhteisiin infoihin. Kiinnityt opintoihin ja yhteisöön. Tunnistat omaa hyvinvointiasi ylläpitäviä tekijöitä ja tunnet JAMKin ohjauspalvelut. Tutustut itseesi korkeakouluopiskelijana ja lähdet rakentamaan tavoitteellisesti omaa opinto- ja urasuunnitelmaasi (HOPS) opettajatutorisi ohjauksessa. Osaat toimia JAMKin oppimis- ja toimintaympäristössä tuntien oikeutesi ja velvollisuutesi sekä eettiset ohjeet.

2.-4. vuosi:
Päivität opiskelu- ja urasuunnitelmaasi ja käyt vuosittain HOPS-keskustelun opettajatutorisi kanssa. Arvioit osaamistasi, asetat itsellesi ammatillisia tavoitteita ja huomiot ne opintojen suunnittelussa. Saat valmiuksia työnhakuun ja tiedostat ura- ja jatko-opiskelumahdollisuudet.

Opintojaksoon kuuluu Kielikeskuksen järjestämä raportointiosaamisen ohjeistus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaalit on koottu Moodlen työtilaan.

Opetusmenetelmät

Kontakti- ja etäopetus, oppimistehtävät ja ohjauskeskustelut.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on työelämävalmiuksia tukevia sisältöjä ja omaan ammattialaan tutustumista, kuten työpaikkoihin tutustumista ja/tai alumnivierailuja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tiettyyn ajankohtaan sidottuja tenttejä.

Kansainvälisyys

Opiskelija saa tietoa kansainvälistymismahdollisuuksista opinnoissa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojaksoa ei voi hyväksilukea kokonaisuudessaan. Mikäli opiskelijalla on aiempia aiheeseen liittyviä korkeakouluopintoja, voi osasuorituksien hyväksilukemisesta keskustella opettajatutorin kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientaatio opintoihin, 1 op (27 h)
JAMK opiskeluympäristönä, 1 op (27 h)
Opiskelu- ja työhyvinvointi, 1 op (27 h)
Työelämävalmiudet, 1 op (27 h)
Urasuunnittelu ja HOPS-keskustelut, 1 op (27 h)

Sisällön jaksotus

1. vuosi (3 op)
Orientaatio opintoihin
JAMK opiskeluympäristönä
Opiskelu- ja työhyvinvointi
Urasuunnittelu ja HOPS-keskustelu

2. vuosi (1 op)
Työelämävalmiudet
Urasuunnittelu ja HOPS-keskustelu

3./4. vuosi. (1 op)
Työelämävalmiudet
Urasuunnittelu ja HOPS-keskustelut

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso kestää opintojen alusta loppuun saakka.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson arviointi koostuu 5 osasuorituksesta (hyväksytty / hylätty):

- Osallistuminen orientaatioon 1 op
- JAMK opiskeluympäristönä 1 op
- Opiskelu- ja työhyvinvointi 1 op
- Työelämävalmiudet 1 op
- Urasuunnittelu ja HOPS-keskustelut 1 op

Esitietovaatimukset

-