Siirry suoraan sisältöön

Urheilijan urasuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: HTLMS003-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 29.05.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 29.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Juuso Hassi

Vastuuopettaja

Aila Ahonen

Ryhmät

 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJK24KH
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, LITA
 • ZJK23SH
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, LITA
 • HTL21SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA23SHNO1
  Avoin amk, lita, nonstop 1, verkko

Tavoitteet

Opiskelija pystyy laatimaan itselleen taloudellisesti kannattavan ja mahdollisen urasuunnitelman ja osaa asettaa realistiset tavoitteet myös korkeakoulu-uralleen. Hän osaa arvioida ja analysoida kriittiset menestystekijät urakehitykselleen.

Sisältö

Oman osaamisen tuotteistaminen
Henkilökohtaisen työnhakusuunnitelman ja portfolion laatiminen.

Aika ja paikka

Non-stop toteutus. Opiskelija voi suorittaa opintojakson oman aikataulun mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suomen Olympiakomitean teos "Kehity huippu-urheilijaksi" sekä muu kurssilla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus Moodle-alustalla, videoluennot, tehtävät, ohjauskeskustelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Videoluennot 10 h
Materiaalien lukeminen ja tehtävien tekeminen 125 h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 10
Campusonline 20
Edufutura 10

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa oman osaamisensa niin urheilijana kuin urheilijaopiskelijanakin. Hän ymmärtää yhteistyökumppanuuksien tuomat vaatimukset samoin kuin työelämän osaamistarpeet. Hän osaa toimia ammattimaisesti ja viestiä tehokkaasti moderneja teknologioita käyttäen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat oman osaamisensa niin urheilijana kuin urheilijaopiskelijanakin. Ymmärrät yhteistyökumppanuuksien tuomat vaatimukset samoin kuin työelämän osaamistarpeet. Osaat toimia ammattimaisesti ja viestiä tehokkaasti moderneja teknologioita käyttäen.

Esitietovaatimukset

Vapaasti valittava opintojakso kilpaurheilevalle opiskelijalle kaikissa JAMKin tutkinto-ohjelmissa. Opintokokonaisuus pitää hyväksyttää omalla tutoropettajalla/koulutusvastaavalla ennen aloittamista. Opinnoista voi suorittaa 1-3 osakokonaisuutta. Ne voidaan aloittaa missä opintojen vaiheessa tahansa, suositeltavaa on kuitenkin aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.