Siirry suoraan sisältöön

Osaajana kehittyminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: ZZPP0520-3222

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.07.2027

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Sanna Niemi
 • Sisko Riihiaho
 • Kaisa Partanen

Ryhmät

 • HTL24KIY
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus
 • ZJAHTL24KIY
  Avoin AMK, lita, AMK-polut, liiketalous monimuoto
 • 08.01.2024 17:30 - 18:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3222
 • 15.01.2024 17:30 - 18:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3222
 • 22.01.2024 17:30 - 18:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3222
 • 05.02.2024 17:30 - 18:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3222
 • 12.02.2024 17:30 - 18:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3222 Raportointi
 • 04.03.2024 17:30 - 18:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3222 Raportointi
 • 06.03.2024 19:00 - 20:15, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3222 Raportointi
 • 07.03.2024 19:00 - 20:15, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3222 Raportointi
 • 11.03.2024 19:00 - 20:15, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3222
 • 18.03.2024 17:30 - 18:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3222
 • 25.03.2024 17:30 - 18:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3222
 • 08.04.2024 17:30 - 18:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3222
 • 15.04.2024 17:30 - 18:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3222
 • 22.04.2024 17:30 - 18:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3222
 • 29.04.2024 17:30 - 18:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3222
 • 06.05.2024 17:30 - 18:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3222

Tavoitteet

Opintojakson aikana saat valmiuksia amk-opiskeluun ja kiinnityt osaksi opiskelu- ja toimintaympäristöä. Saat tietoa koskien amk-opintoja ja oman alasi ammatillisia vaihtoehtoja. Opit arvioimaan osaamistasi, asettamaan ammatillisia tavoitteita, tekemään opintoihisi liittyviä valintoja ja saattamaan niitä käytäntöön. Saat valmiuksia työnhakuun sekä tiedostat jatko-opiskelumahdollisuudet. Osaat arvioida, kehittää ja ylläpitää omaa hyvinvointiasi.

Sisältö

1. vuosi:
Teet ennakkotehtävän. Osallistut orientaatiopäiviin ja yhteisiin infoihin. Kiinnityt opintoihin ja yhteisöön. Tunnistat omaa hyvinvointiasi ylläpitäviä tekijöitä ja tunnet JAMKin ohjauspalvelut. Tutustut itseesi korkeakouluopiskelijana ja lähdet rakentamaan tavoitteellisesti omaa opinto- ja urasuunnitelmaasi (HOPS) opettajatutorisi ohjauksessa. Osaat toimia JAMKin oppimis- ja toimintaympäristössä tuntien oikeutesi ja velvollisuutesi sekä eettiset ohjeet.

2.-4. vuosi:
Päivität opiskelu- ja urasuunnitelmaasi ja käyt vuosittain HOPS-keskustelun opettajatutorisi kanssa. Arvioit osaamistasi, asetat itsellesi ammatillisia tavoitteita ja huomiot ne opintojen suunnittelussa. Saat valmiuksia työnhakuun ja tiedostat ura- ja jatko-opiskelumahdollisuudet.

Opintojaksoon kuuluu Kielikeskuksen järjestämä raportointiosaamisen ohjeistus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaalit on koottu Moodlen työtilaan.

Opetusmenetelmät

Verrkoluennot ja etäopiskelu, henkilökohtaiset tehtävät ja ohjauskeskustelut.
Seminaarit

Ohjauskeskusteluissa saat jatkuvaa palautetta ja ohjausta, mikä tukee opintojaksolla etenemistä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on työelämävalmiuksia tukevia sisältöjä ja omaan ammattialaan tutustumista, kuten työpaikkoihin tutustumista ja/tai alumnivierailuja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tiettyyn ajankohtaan sidottuja tenttejä.

Kansainvälisyys

Opiskelija saa tietoa kansainvälistymismahdollisuuksista opinnoissa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojaksoa ei voi hyväksilukea kokonaisuudessaan. Mikäli opiskelijalla on aiempia aiheeseen liittyviä korkeakouluopintoja, voi osasuorituksien hyväksilukemisesta keskustella opettajatutorin kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientaatio opintoihin, 1 op (27 h)
JAMK opiskeluympäristönä, 1 op (27 h)
Opiskelu- ja työnhyvinvointi, 1 op (27 h)
Työelämävalmiudet, 1 op (27 h)
Urasuunnittelu ja HOPS-keskustelut, 1 op (27 h)

Sisällön jaksotus

1. vuosi (3 op)
Orientaatio opintoihin
JAMK opiskeluympäristönä
Opiskelu ja työhyvinvointi
Työelämävalmiudet
Urasuunnittelu ja HOPS-keskustelu
Raportointiosaaminen: JAMK-raportointiohjeet ja ammattikorkeakoulun kirjallisten tehtävien vaatimukset

2. vuosi (1 op)
Työelämävalmiudet
Urasuunnittelu ja HOPS-keskustelu

3. vuosi (1 op)
Työelämävalmiudet
Urasuunnittelu ja HOPS-keskustelu

Opintojakso kestää opintojen alusta loppuun saakka.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 25 sisältyy max-paikkoihin.
Opintojakso kestää opintojen alusta loppuun saakka.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson arviointi koostuu 5 osasuorituksesta (hyväksytty / hylätty):

- Osallistuminen orientaatioon 1 op
- JAMK opiskeluympäristönä 1 op
- Opiskelu- ja työhyvinvointi 1 op
- Työelämävalmiudet 1 op
- Urasuunnittelu ja HOPS-keskustelut 1 op

Esitietovaatimukset

-