Siirry suoraan sisältöön

Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZXX2012-3026

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

21.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Elina Fisk
 • Suvi Salminen

Vastuuopettaja

Suvi Salminen

Ryhmät

 • SFT21S1
  Fysioterapeutti (AMK)
 • SOS21SM
  Sosionomi (AMK)
 • STT22S1
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • SFT22SM
  Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma (AMK)
 • STT22SM
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • SKO21SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • 31.05.2024 09:00 - 16:00, Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla SZXX2012-3026
 • 04.06.2024 09:00 - 16:00, Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla SZXX2012-3026
 • 05.06.2024 09:00 - 16:00, Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla SZXX2012-3026
 • 11.06.2024 08:00 - 12:00, Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla SZXX2012-3026

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson jälkeen sinulla on ymmärrys siitä mitä palvelumuotoilu on ja miten sitä voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisessä sosiaali- ja terveysalalla. Opintojakso lisää ymmärrystä miksi asiakkaan aito ymmärtäminen on tärkeää ja kuinka asiakkaita osallistetaan kehittämistyöhön. Opintojakson jälkeen sinulla on valmiudet hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja työssäsi.

Opintojakson osaamiset
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Eettinen osaaminen

Opintojakson osaamistavoite:
Opintojakson jälkeen ymmärrät ihmislähtöisen suunnittelun ja asiakkaan syvällisen ymmärtämisen periaatteet sekä asiakaskokemuksen ja arvon tuottamisen merkityksen olemassa olevien tai uusien palveluiden kehittämisessä.
Opit tunnistamaan uusia kehittämiskohteita sosiaali- ja terveysalan palveluissa ja rakentamaan ratkaisuja palvelumuotoilun keinoin.
Osaat hyödyntää muutamia palvelumuotoilun keskeisiä työkaluja sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämisessä.

Sisältö

Opintojaksolla opit palvelumuotoilun ideologian sen mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittämisessä oman/tiimisi kehittämistyön kautta. Opinojaksolla pääset työskentelemään monialaisen tiimin kanssa ja ratkaisemaan todellisia työelämän kehittämishaasteita. Opit hyödyntämään erilaisia palvelumuotoilun työkaluja/menetelmiä haasteen kirkastamisessa, asiakkaan ymmärtämisessä, asiakasprofiilien rakentamisessa, ongelman ratkaisussa sen konseptoinnissa ja testauksessa sekä prototypoinnissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent.
Maula, H. & Maula, J. 2019. Design ja johtaminen. Helsinki: Alma Talent.
Sarvas, R., Nevanlinna, H. & Pesonen J. 2017. Lean Service Creation.
Stickdorn, M., Lawrence, A. Hormess, M. & Schneider, J. 2018. This is Service Design Doing. O´Reillys Media.
Saarijärvi, H. & Puustinen, P. 2020. Strategiana asiakaskokemus. Docendo.
Ahonen, T. 2017. Palvelumuotoilu sotessa. Palvelumuotoilun käsikirja sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämiseen.

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät
- Itsenäinen opiskelu
- Monialaiset työpajat
- Asiantuntijaluennot

Opiskeluusi opintojaksolla sisältyy itsenäistä työskentelyä, työpajoja, ryhmätyöskentelyä ja asiantuntijaluentoja. Opiskelussa ja opetuksessa tehdään yhteistyötä alueen työelämätoimijoiden kanssa. Keskeisin osa oppimista on Sinun oma toiminta ja sen itsearviointi. Tapaamisiin (kuten luennot, ryhmätöskentely) tulet aina valmistautuneena. Opintojakso tukee sellaista oppimiskulttuuria, missä opit toimimaan asiantuntijana ja ratkomaan työelämän todellisia kehittämishaasteita.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1. Itsenäinen työskentely (20 %)
2. Aktiivinen osallistuminen ryhmätyöskentelyyn ja työpajoihin (70 %)
3. Toiminnan kuvaukset, tulosten ja tuotosten esittelyt sekä arvioinnit omasta ja ryhmän toiminnasta (10 %)

Luentoja ja työpajatyöskentelyä 28h, itsenäistä työskentelyä 27h ja ryhmätyöskentelyä 80h

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksytty opintojakso edellyttää lisäksi seuraavia suorituksia: 
- Aktiivinen osallistuminen webinaareihin/työpajoihin
- Aktiivinen osallistuminen palvelumuotoiluprosessin toteuttamiseen
- Opintojakson tehtävien suorittaminen hyväksytysti
- Itsearvioinnin suorittaminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

HYVÄKSYTTY: Omaksut muotoiluajattelun ideologian. Ymmärrät ja osaat käyttää joitain palvelumuotoilun menetelmiä olemassa olevien tai uusien palveluiden kehittämisessä sosiaali- ja terveysalalla. Osaat nimetä ja pohtia tekijöitä, joita tulee huomioida ihmislähtöisessä suunnittelussa ja asiakkaan syvällisessä ymmärtämisessä. Käsität mitkä asiat lisäävät asiakaskokemusta ja tuottavat arvoa asiakkaalle.