Siirry suoraan sisältöön

Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZXX2024-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

  • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
  • Toimintaterapeutti (AMK)
  • Sosionomi (AMK)
  • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

  • Timo Hintikka

Vastuuopettaja

Timo Hintikka

Tavoitteet

Ymmärrät median merkityksen lasten ja nuorten arjessa. Tunnet mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet. Sinulla on perustiedot eri median muodoista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tukea lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista. Pystyt tukemaan vanhempia tai huoltajia mediakasvatuksessa. Tiedät erilaisia mahdollisuuksia käyttää teknologiaa lapsen tai nuoren hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tukena. Motivoidut kehittämään ja käyttämään mediakasvatuksen ja teknologian mahdollisuuksia työskennellessäsi lasten ja nuorten parissa.

Sisältö

1. Mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet
2. Suojelullinen näkökulma mediakasvatuksessa
3. Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa
4. Kouluikäisten ja nuorten mediakasvatus
5. Mediatyökalut, menetelmät ja teknologian hyödyntäminen
6. Mediavanhemmuus ja kasvatusyhteistyö

Aika ja paikka

Moodle verkko-oppimisympäristö. Itsenäinen opiskelu huomioiden tehtävien palautuspäivämäärät.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle työtilan materiaali, dokumentit, videot, linkit ja tukimateriaali.
Kosola, S, Moisala, M, & Ruokoniemi, P (toim.) 2019. Lapset, nuoret ja älylaitteet - Taiten tasapainoon.
Lahikainen, A-R, Mälkiä, T & Repo, K (toim.)2015. Media lapsiperheessä.
Puska, Maija (toim.)2018. Mediametkaa osa 10. Mediakasvatuksen parhaat
käytännöt.
Willman, Veera (toim.) 2018. Mediakasvatuksen käsikirja

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu ja vaihtoehtoiset oppimistehtävät opiskelijan oman opiskeltavan alan näkökulmasta. Opintojaksolla ei ole webinaareja, mutta se sisältää vuorovaikutteisia tehtäviä keskustelupalstalle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen verkko-opiskelu 60t
Vaihtoehtoiset oppimistehtävät opiskelijan oman opiskeltavan alan näkökulmasta. 75t

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk: 5 paikkaa
Campusonline: 20 paikkaa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

(1) Tunnistat median roolin lasten ja nuorten arjessa. Tunnet osittain mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet. Tiedät niukasti erilaisia mahdollisuuksia käyttää median eri muotoja ja välineitä hyväksi lasten ja nuorten parissa. Kirjallisissa tehtävissään kuvaat aihealueen ilmiöitä perustelematta niitä ja käyttäen niukasti lähdemateriaalia. Noudatat osittain JAMK:n kirjallisen työn ohjeita.

(2) Tunnistat median merkityksen ja roolin lasten ja nuorten arjessa. Tunnet osittain mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet. Tiedät joitain mahdollisuuksia käyttää median eri muotoja, välineitä ja teknologiaa hyväksi lasten ja nuorten parissa. Kirjallisissa tehtävissään kuvaat aihealueen ilmiöitä perustelematta niitä ja käyttäen vain niukasti lähdemateriaalia. Noudatat osittain JAMK:n kirjallisen työn ohjeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

(3) Ymmärrät median merkityksen ja roolin lasten ja nuorten arjessa. Tunnet mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet. Tiedät erilaisia mahdollisuuksia käyttää median eri muotoja, välineitä ja teknologiaa tukiessa lapsia ja nuoria. Osoitat kirjallisissa tehtävissä kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä oman pohdinnan kautta ja hyödyntämällä monipuolisesti ja asianmukaisesti lähteitä. Noudatat JAMK:n kirjallisen työn ohjeita.

(4)Ymmärrät ja tiedostat median merkityksen ja roolin lasten ja nuorten arjessa. Tunnet mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet. Tiedät erilaisia mahdollisuuksia käyttää median eri muotoja, välineitä ja teknologiaa sekä osaa soveltaa niitä käytännössä tukiessa lapsia ja nuoria. Osoitat kirjallisissa tehtävissä kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä kriittisesti oman pohdinnan kautta ja hyödyntämällä monipuolisesti ja asianmukaisesti lähteitä. Noudatat JAMK:n kirjallisen työn ohjeita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(5) Ymmärrät ja tiedostat erinomaisesti median merkityksen ja roolin lasten ja nuorten arjessa. Tunnet mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet. Tiedät erilaisia mahdollisuuksia ja osaat käyttää median eri muotoja, välineitä ja teknologiaa sekä osaa soveltaa ja kehittää niitä käytännössä tukiessa lapsia ja nuoria. Osoitat kirjallisissa tehtävissä kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä kriittisesti oman pohdinnan kautta ja hyödyntämällä monipuolisesti ja asianmukaisesti lähteitä. Noudatat JAMK:n kirjallisen työn ohjeita.

Esitietovaatimukset

Opiskelija tietää tietokoneen, tabletin, älypuhelimen ja internetin käytön perusteet. Hänellä on perustiedot lasten ja nuorten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta.

Lisätiedot

-