Siirry suoraan sisältöön

Ammatillisen kuntoutuksen palvelut (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZXX2026-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 10

Koulutus

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Satu Tuomimäki

Ryhmät

 • ZJA23SSTKKU
  Avoin AMK, sote, Työkykykuntoutus
 • SKO21SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • 10.01.2024 09:00 - 11:00, Ammatillisen kuntoutuksen palvelut SZXX2026-3004
 • 24.01.2024 09:00 - 11:00, Ammatillisen kuntoutuksen palvelut SZXX2026-3004
 • 07.02.2024 09:00 - 11:00, Ammatillisen kuntoutuksen palvelut SZXX2026-3004
 • 21.02.2024 09:00 - 11:00, Ammatillisen kuntoutuksen palvelut SZXX2026-3004
 • 06.03.2024 09:00 - 11:00, Ammatillisen kuntoutuksen palvelut SZXX2026-3004

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit perusosaamisen ammatillisen kuntoutuksen palvelujärjestelmästä, sen osa-alueista ja toimijoista, toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä, kuntoutuksen ajan sosiaaliturvasta ja kuntoutuksen vaikuttavuudesta.

Opintojakson osaamiset
Kuntoutuksen palvelujärjestelmäosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Osaat kertoa, mitä ammatillisella kuntoutuksella tarkoitetaan ja tunnistat tilanteita, joissa se on tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Osaat kuvata työkykykuntoutuksen järjestelmän toimijoineen. Tiedät keskeiset ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet, niiden sisällöt ja kuntoutukseen liittyvän sosiaaliturvan. Osaat kuvata toimenpiteistä muodostuvien kuntoutusprosessien rakenteet. Ymmärrät kestävien kuntoutusratkaisujen tärkeyden ja osaat tarkastella kuntoutuksen vaikuttavuutta kriittisesti. Tiedät toimintaa ohjaavan lainsäädännön.

Sisältö

Ammatillisen kuntoutuksen kokonaisuus, osa-alueet, toimijat ja lainsäädäntö. Työeläkekuntoutus, tapaturmavakuutusyhtiöiden ja Kelan ammatillinen kuntoutus. Ammatillisen kuntoutuksen keskeiset käsitteet ja ilmiöt. Kuntoutukseen liittyvä sosiaaliturva. Kuntoutusprosessin eri vaiheet ja prosessit. Kuntoutuksen vaikuttavuus.

Aika ja paikka

Zoom-verkkokokousympäristö.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Arola, Anne-Mari; Härkäpää, Kristiina ja Järvikoski, Aila (2013). Työtä tavoittelemassa: ammatillisen kuntoutuksen projekti tarkastelun kohteena.

Autti-Rämö Ilona; Salminen Anna-Liisa, Rajavaara Marketta ja Ylinen Aarne (toim.) 2016. Kuntoutuminen. (Myös e-kirjana.)

Gould, Raija; Härkäpää, Kristiina ja Järvikoski, Aila (toim.) 2012. Toimiiko työeläkekuntoutus? ETK:n tutkimuksia.

Kaisa Haapakoski, Leena Åkerblad, Asko Tolvanen, Mikko Mäntysaari.
Kelan työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen arviointi. Palvelun toimivuuden edellytykset (helsinki.fi)

Pirjo Juvonen-Posti ja Tiina Pensola (toim.) 2016.Kohti koordioitua yhteistoimintaa.pdf (julkari.fi)

Miettinen ym. 2021. Kuntoutuksen hyödyn arviointi (helsinki.fi) Kelan malli. Kuntoutusta kehittämässä 25/2021.

Liukko Jyri. Työeläkekuntoutuksen vaikuttavuuden kehittäminen ja työkykyajattelu. Työeläkelaitosetn asiantuntijoiden haastatteluihin perustuva tutkimus. Tieteellinen artikkeli. Kuntoutus 44/4/2021.

Pekkarinen & Sohlman. 2020. Ammatillisen kuntoutuksen onnistuminen julkisella alalla. Kevan tutkimuksia 1/2020.

Työeläkekuntoutus vuonna 2020. Eläketurvakeskuksen tilastoja 3/2021.

Opetusmenetelmät

Käänteinen opetus, oppimistehtävät, keskustelut, itsenäinen opiskelu.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 20
COL 10

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat kuvailla ammatillista kuntoutusta ja sen palvelujärjestelmää toimijoineen. Osaat kuvata tilanteita, joissa ammatillinen kuntoutus on tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Osaat nimetä ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet, niiden sisällöt ja sosiaaliturvan sekä kuvailla toimenpiteistä muodostuvia kuntoutusprosesseja ja käytäntöä. Osaat perustella kestävien kuntoutusratkaisujen tärkeyttä ja kuntoutuksen vaikuttavuutta.

Esitietovaatimukset

Työkyky ja tulevaisuuden työelämä