Siirry suoraan sisältöön

Työhönpaluun ja työssä jatkamisen suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZXX2027-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 10

Koulutus

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Satu Tuomimäki

Ryhmät

 • ZJA23SSTKKU
  Avoin AMK, sote, Työkykykuntoutus
 • SKO20SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • 11.03.2024 12:00 - 14:00, Työhönpaluun ja työssä jatkamisen suunnittelu SZXX2027-3005
 • 25.03.2024 12:30 - 16:30, Työhönpaluun ja työssä jatkamisen suunnittelu SZXX2027-3005
 • 08.04.2024 12:00 - 16:00, Työhönpaluun ja työssä jatkamisen suunnittelu SZXX2027-3005
 • 22.04.2024 12:00 - 16:00, Työhönpaluun ja työssä jatkamisen suunnittelu SZXX2027-3005
 • 06.05.2024 09:00 - 15:00, Työhönpaluun ja työssä jatkamisen suunnittelu SZXX2027-3005

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit perusosaamisen tarkoituksenmukaisen ammatillisen kuntoutuksen suunnitelman laatimisesta.

Opintojakson osaamiset
Kuntoutustarpeiden ja -mahdollisuuksien arviointiosaaminen
Kuntoutuksen suunnitteluosaaminen
Kuntoutuksen ohjausosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Osaat kuvata työkykyä edistäviä ja estäviä yksilö- ja työympäristötasoisia tekijöitä. Ymmärrät työkyvyn menettämisen uhan ja tiedät käytännön toimenpiteitä, joilla tähän uhkaan voidaan vaikuttaa. Osaat kuvata ammatillisen kuntoutuksen moniammatillisten työryhmien toimintaa ja toimijoiden rooleja. Osaat soveltaa työryhmän tuottamaa tietoja käytäntöön. Osaat laatia tarkoituksenmukaisen ammatillisen kuntoutuksen suunnitelman yhdessä työntekijän (kuntoutuja) kanssa. Osaat huomioida suunnitelmassa kestävät yksilölliset ratkaisut sekä ohjata ja neuvoa työntekijää ja työnantajaa työkykykuntoutuksen prosessin eri vaiheissa. Pystyt perustelemaan suunnitelman sisällön asiantuntevasti, osaat viedä sen käytäntöön sekä seurata suunnitelman toteutumista tarkoituksenmukaisella tavalla. Osaat motivoida työntekijää ja vahvistaa hänen toimijuuttaan.

Sisältö

Työkyky, työkyvyn menettämisen uhka, ammatillisen kuntoutuksen kestävät ratkaisut. Tarkoituksenmukaisen ammatillisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen. Yksilöllinen ammatillisen kuntoutuksen vaiheittainen prosessi ja sen toimenpiteet. Moniammatillisuus ja verkostoissa toimiminen. Kuntoutuksen ohjaus- ja suunnittelutyö. Työn muokkaus.

Aika ja paikka

Zoom-verkkokokousympäristö.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Arola, Anne-Mari; Härkäpää, Kristiina ja Järvikoski, Aila (2013). Työtä tavoittelemassa: ammatillisen kuntoutuksen projekti tarkastelun kohteena. (Löytyy myös verkosta.)

Autti-Rämö Ilona; Salminen Anna-Liisa, Rajavaara Marketta ja Ylinen Aarne (toim.) 2016. Kuntoutuminen.

Gould, Raija; Härkäpää, Kristiina ja Järvikoski, Aila (toim.) 2012. Toimiiko työeläkekuntoutus? ETK:n tutkimuksia. (Löytyy myös verkosta.)

Kaisa Haapakoski, Leena Åkerblad, Asko Tolvanen, Mikko Mäntysaari.
Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus. Palvelun toimivuuden edellytyset. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 22/2020. (Löytyy myös verkosta.)

Pirjo Juvonen-Posti ja Tiina Pensola (toim.) 2016. Kohti koordinoitua yhteistoimintaa. Ammatillisen kuntoutuksen työnjako. (Löytyy myös verkosta.)

Juvonen-Posti P (2018) Work-related rehabilitation for strenghtening working careers. A multiperspective and mixed methods study of its mechanisms. Acta Universitas Ouluensis D Medica 1468. University of Oulu, Oulu 2018. http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1927-1

Opetusmenetelmät

Käänteinen opetus, oppimistehtävät, ohjauskeskustelut, itsenäinen opiskelu, pienryhmätehtävät. Osallistuminen jokaiselle opetuskerralle on välttämätöntä.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 20
COL 10

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat kuvata työkykyä edistäviä ja estäviä yksilö- ja työympäristötasoisia tekijöitä. Ymmärrät työkyvyn menettämisen uhan ja osaat nimetä käytännön toimenpiteitä, joilla tähän uhkaan voidaan vaikuttaa. Osaat kuvata ammatillisen kuntoutuksen moniammatillisten työryhmien toimintaa ja toimijoiden rooleja. Osaat huomioida työryhmän tuottamaa tietoa. Osaat laatia tarkoituksenmukaisen ammatillisen kuntoutuksen suunnitelman yhdessä työntekijän (kuntoutuja) kanssa. Osaat huomioida suunnitelmassa kestävät yksilölliset ratkaisut sekä ohjata ja neuvoa työntekijää ja työnantajaa ammatillisen kuntoutuksen prosessin eri vaiheissa. Pystyt selittää suunnitelman sisällön asiantuntevasti, osaat viedä sen käytäntöön sekä seurata ja suunnitelman toteutumista tarkoituksenmukaisella tavalla. Osaat motivoida työntekijää ja vahvistaa hänen toimijuuttaan. Tunnistat kuntoutuksen ohjaajan asiantuntijaroolin kuntoutusprosesseissa ja kuntoutussuunnitelmien laatimisessa.

Esitietovaatimukset

Ammatillisen kuntoutuksen palvelut.