Siirry suoraan sisältöön

Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZ00BB86-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

21.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Jaana Ritsilä
 • Timo Hintikka
 • Maija Jylhä

Vastuuopettaja

Maija Jylhä

 • 23.05.2024 09:00 - 13:00, Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena SZ00BB86-3013
 • 28.05.2024 09:00 - 12:00, Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena SZ00BB86-3013
 • 30.05.2024 09:00 - 12:00, Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena SZ00BB86-3013
 • 03.06.2024 13:00 - 16:30, Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena SZ00BB86-3013
 • 04.06.2024 13:00 - 16:30, Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena SZ00BB86-3013

Tavoitteet

Tarkoitus
Tämän opintojakson aikana tutustut leikin havainnointimenetelmiin ja lasten oppimisvaikeuksiin. Ymmärrät miten liikunnallisen leikin kautta voit tukea lapsen osallistumista leikkiin.
Tavoitteet
Tiedät leikin merkityksen lapsen kehityksen tukemisessa ja osaat käyttää leikin havainnoinnin, arvioinnin, ohjaamisen ja tukemisen keinoja toiminnallisissa tilanteissa, Tunnet lasten oppimisvaikeuksien monimuotoisuuden sekä niiden yhteyden lapsen leikkivalmiuksiin, Ymmärrät liikunnallisen leikin mahdollisuudet tukea lapsen leikkiin osallistumista.

Opintojakson osaamiset
- Ohjausosaaminen

Sisältö

Leikin määrittely, teoriat, kehitysvaiheet ja lajit, leikin ohjaaminen ja tukeminen sekä leikin merkitys. Leikin havainnointimenetelmät. Havaintomotoriikan, kognitiivisten, kielellisten taitojen ja sosiaalisten suhteiden vaikutukset oppimisvaikeuksien taustalla. Liikunnalliset leikit havaintomotoriikan, kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen tukena

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Tällä opintojaksolla opiskelet leikkiin, lasten oppimisvaikeuksiin ja lapsen leikkiä tukeviin keinoihin liittyvää teoriaa kontaktiopetuksessa ja itsenäisesti. Teemme yhdessä lapsen leikkiä tukevia liikunnallisia harjoituksia. Teet itsenäisesti pienryhmätoteutuksena lapsen leikin havainnoinnin käytännön tilanteessa. Kirjallisena tehtävänä teet leikin havainnoinnista raportin.

Luennot, käytännön harjoitukset, leikin havainnoinnin suunnittelu, toteutus ja kirjallinen raportointi. Osallistumista kontaktitunneille edellytetään.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit ja lähiopetus 1,5op
Kontaktitunneille valmistautuminen 0,5op
Leikin havainnointi ja raportointi 3op

Lisätietoja opiskelijoille

EduFutura/ yliopisto 10 paikkaa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Leikin havainnointitehtävässä esität asiaankuuluvia, mutta irrallisia asioita ja epätarkkoja havaintoja. Käytät joko vähän tai vanhoja tai toissijaisia lähteitä. Kokonaisuus ei ole johdonmukainen. Esitys on hajanainen.

2 Leikin havainnointitehtävässä osaat esittää asiaankuuluvia havaintoja ja lapsen ikätason mukaista leikkiä, mutta ne jäävät toisistaan irrallisiksi. Kokonaisuus ei ole johdonmukainen. Esitys on hajanainen eikä siitä välity ”punaista lankaa”.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Leikin havainnointitehtävässä esität havainnointitilanteesta nousseita havaintoja lapsen ja ikätason mukaisen leikkitoiminnan, Havainnoinnin tulokset ja lapsen ikätason mukainen leikin yhdistäminen jää niukaksi. Käsittelet havainnoinnin tuotosta ja opintojakson aikana esitettyjä aihealueita, mutta perustelut puuttuvat, Esität tukea tarvitsevan lapsen leikin haasteet sekä leikin tukemisen mahdollisuuksia, mutta niiden perustelu ja yhdistäminen ei tule esille. Tehtävän esitys on selkeä.

4 Leikin havainnointitehtävässä osaat yhdistellä havainnointitilanteesta nousseita havaintoja lapsen ikätason mukaiseen leikkitoimintaan perustellen muutamasta eri näkökulmista ja käytät käsitteitä jäsentyneesti. Käsittelet havainnoinnin tuotosta ja opintojakson aikana esitettyjä aihealueita perustellen, Esität tukea tarvitsevan lapsen leikin haasteet ja muutamia leikin tukemisen mahdollisuuksia sekä perustelet ne tarkasti. Tehtävän esitys on hyvin jäsennelty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Leikin havainnointitehtävässä osaat yhdistellä havainnointitilanteesta nousseita havaintoja lapsen ikätason mukaiseen leikkitoimintaan perustellen useasta eri näkökulmasta ja käytät käsitteitä jäsentyneesti. Käsittelet havainnoinnin tuotosta ja opintojakson aikana esitettyjä aihealueita huolellisesti perustellen ja pohtien. Esität tukea tarvitsevan lapsen leikin haasteet ja leikin tukemisen mahdollisuuksia monipuolisesti sekä perustelet ne tarkasti. Tehtävän esitys on hyvin jäsennelty.

Esitietovaatimukset

-