Siirry suoraan sisältöön

Soveltavan liikunnan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZ00BB87-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

  • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
  • Toimintaterapeutti (AMK)
  • Sosionomi (AMK)
  • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

  • Maija Jylhä

Vastuuopettaja

Maija Jylhä

Tavoitteet

Tarkoitus
Tämän opintojakson aikana opit soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun perusteet sekä miten voit soveltaa liikuntaa toimintakyvyltään erilaisille liikkujille soveltuvaksi.

Tavoitteet
Tiedät soveltavaan liikuntaan liittyvät peruskäsitteet ja hahmotat soveltavan liikunnan kokonaisuuden harrasteliikunnasta vammaiskilpaurheiluun. Tiedät perusteet toimintarajoitteista ja miten ne vaikuttavat liikuntaan

Opintojakson osaamiset
- Ohjausosaaminen

Sisältö

Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun perusteet. Erilaiset toimintakyvyt ja niiden huomioiminen liikunnassa. Ohjaamisen työkalut, strukturoitu liikuntatuokio, liikuntatuokion soveltaminen. esteettömyys ja saavutettavuus sekä apuvälineet liikunnassa ja urheilussa. Vammaiskilpaurheilu.

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla opiskelet soveltavan liikunnan teoriaa verkossa sekä teet itsenäisesti käytännön ohjaustilanteiden harjoittelua tukea tarvitsevien henkilöiden liikuntaryhmissä.

Verkkopedagogiikka
Käytännön oppimistehtävät itsenäisenä työskentelynä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkomateriaaliin tutustuminen ja niihin liittyvät tehtävät ja kirjallisuuden tenttiminen 135h

Sisällön jaksotus

Opintojakson toteusaika on 1.9.2023-19.5.2024

Non-stop ilmoittautuminen Jamkin opiskelijoilla. Viimeinen aloituspäivä on 3.11..2023

Opintojakso sisältää verkkotehtäviä, jotka voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla ei ole kontaktitunteja

Edu Futura / JYU paikkoja, mutta ilmoittautumiset Sisuun. Yhteistoteutus, jossa opiskelijat ilmoittautuvat oman oppilaitoksen järjestelmiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

-