Siirry suoraan sisältöön

Palveluliiketoiminnan perusteet (10 op)

Toteutuksen tunnus: MP00BA24-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

 • Tomi Hiltunen

Ryhmät

 • ZJAG23SMP
  Avoin AMK, marata, korkeakoulupolku
 • MPT23S1
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJAMPT23S1
  Avoin AMK, marata, AMK-polut, palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • 01.09.2023 08:15 - 09:30, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Luennot
 • 05.09.2023 12:15 - 13:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Demot_
 • 08.09.2023 08:15 - 09:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Luennot
 • 12.09.2023 12:15 - 13:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Demot_
 • 15.09.2023 08:15 - 09:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Luennot
 • 19.09.2023 12:15 - 13:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Demot_
 • 22.09.2023 08:15 - 09:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Luennot
 • 26.09.2023 12:15 - 13:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Demot_
 • 29.09.2023 08:15 - 09:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Luennot
 • 03.10.2023 12:15 - 13:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Demot_
 • 10.10.2023 12:15 - 13:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Demot_
 • 13.10.2023 08:15 - 09:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Luennot
 • 24.10.2023 12:15 - 13:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Demot_
 • 27.10.2023 08:15 - 09:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Luennot
 • 31.10.2023 12:15 - 13:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Demot_
 • 03.11.2023 08:15 - 09:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Luennot
 • 14.11.2023 12:15 - 13:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Demot_
 • 17.11.2023 08:15 - 09:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Luennot
 • 21.11.2023 12:15 - 13:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Demot_
 • 24.11.2023 08:15 - 09:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Luennot
 • 28.11.2023 12:15 - 13:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Demot_
 • 01.12.2023 08:15 - 09:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Luennot
 • 05.12.2023 12:15 - 13:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Demot_
 • 08.12.2023 08:15 - 09:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Luennot
 • 12.12.2023 12:15 - 13:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Demot_
 • 15.12.2023 08:15 - 09:45, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_Luennot
 • 10.01.2024 10:30 - 11:30, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009
 • 12.01.2024 08:00 - 17:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_ "Ilmiölähtöinen jakso kentäll
 • 19.01.2024 08:00 - 17:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_ "Ilmiölähtöinen jakso kentäll
 • 26.01.2024 08:00 - 17:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_ "Ilmiölähtöinen jakso kentäll
 • 02.02.2024 08:00 - 17:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_ "Ilmiölähtöinen jakso kentäll
 • 09.02.2024 08:00 - 17:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_ "Ilmiölähtöinen jakso kentäll
 • 12.02.2024 15:00 - 16:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009
 • 16.02.2024 08:00 - 17:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_ "Ilmiölähtöinen jakso kentäll
 • 23.02.2024 08:00 - 17:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_ "Ilmiölähtöinen jakso kentäll
 • 08.03.2024 08:00 - 17:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_ "Ilmiölähtöinen jakso kentäll
 • 15.03.2024 08:00 - 17:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_ "Ilmiölähtöinen jakso kentäll
 • 22.03.2024 08:00 - 17:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_ "Ilmiölähtöinen jakso kentäll
 • 03.04.2024 10:30 - 11:30, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009
 • 05.04.2024 08:00 - 17:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_ "Ilmiölähtöinen jakso kentäll
 • 10.04.2024 10:30 - 11:30, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009
 • 12.04.2024 08:00 - 17:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_ "Ilmiölähtöinen jakso kentäll
 • 19.04.2024 08:00 - 17:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_ "Ilmiölähtöinen jakso kentäll
 • 24.04.2024 10:30 - 11:30, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009
 • 26.04.2024 08:00 - 17:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_ "Ilmiölähtöinen jakso kentäll
 • 03.05.2024 08:00 - 17:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_ "Ilmiölähtöinen jakso kentäll
 • 10.05.2024 08:00 - 17:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_ "Ilmiölähtöinen jakso kentäll
 • 15.05.2024 10:30 - 11:30, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009
 • 17.05.2024 08:00 - 17:00, Palveluliiketoiminnan perusteet MP00BA24-3009_ "Ilmiölähtöinen jakso kentäll

Tavoitteet

Tunnistat palveluyrityksen toimintaympäristön, liiketoimintamallit ja alan yritysmuodot. Tiedät palvelun ja hospitalityn käsitteenä sekä niiden käytännön merkityksen. Tunnet käsitteet asiakas, kuluttaja, käyttäjä ja asiakkuus. Tunnistat asiakkaan tarpeiden ja erilaisuuden merkityksen käyttäytymistä säätelevinä tekijöinä. Tunnistat oman roolisi palveluntuottajana sekä omia asiakaspalveluvalmiuksiasi.

Sisältö

Palveluyrityksen toimintaympäristö
Alan palveluyrityksen liiketoimintamallit ja yritysmuodot
Hospitality
Palvelun ominaispiirteet
Asiakaspalvelija ja palveluntuottaja
Asiakkaan kohtaaminen ja haasteelliset asiakaspalvelutilanteet
Asiakas-, kuluttaja-, käyttäjä- ja asiakkuus-käsitteet

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Viitala, R. & Jylhä, E.2013. Liiketoimintaosaaminen – menestyvän yrityksen perusta. Edita Publishing Oy.

- Matkailun suuntana kestävä ja turvallinen tulevaisuus. Työ-, ja elinkeinoministeriö. 2021

- Toimialojen näkymät: Matkailuala. Työ-, ja elinkeinoministeriö. 2021

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätehtävät, pienryhmätehtävät, projektioppiminen, ilmiölähtöinen oppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tullaan tutustumaan opintojakson ilmiöihin käytännön tasolla kentän yhteistyöyrityksissä
Lisäksi opintojaksolla voi käydä vierailijoita elinkeinoelämän yrityksistä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Työn opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Kurssi on kuormitukseltaan 10 op, vastaten 270 tunnin työmäärää. Työmäärä jakautuu seuraavasti:
- Luennot 20 h
- Demot 20 h
- Ilmiölähtöinen oppiminen kentällä 160 h
- Raportin ohjaus 8 h
- Loppuraportti ja materiaaleihin tutustuminen 62 h

- Kurssiin tulee liittymään kentällä suoritettava jakso, joissa tarkastellaan kurssin aiheita käytännön tasolla
- Luokkahuoneopetuksen, tapahtumiin osallistumisen ja ryhmätöiden lisäksi opiskelijan ajankäyttöön vaikuttaa omatoiminen kirjallisuuden lukeminen.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5 (sisältyy max-määrään)+
Avoin amk 5 (Gradian korkeakoulupolkulaiset sis. max-määrään)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Tunnistat palveluyrityksen toimintaympäristöä sekä liiketoimintamalleja. Tiedät palvelun käsitteenä sekä sen käytännön merkityksen. Tunnet käsitteet asiakas, kuluttaja, käyttäjä ja asiakkuus. Tunnistat asiakkaan tarpeiden ja erilaisuuden merkityksen käyttäytymistä säätelevinä tekijöinä. Tunnistat oman roolisi palveluntuottajana sekä omia asiakaspalveluvalmiuksiasi.
2 Sovellat ymmärrystäsi palveluyrityksen toimintaympäristöstä sekä liiketoimintamalleista käytäntöön. Osaat kuvata palvelun käsitteenä sekä sen käytännön merkityksen. Osaat selittää käsitteet asiakas, kuluttaja, käyttäjä ja asiakkuus. Osaat selittää asiakkaan tarpeiden ja erilaisuuden merkityksen käyttäytymistä säätelevinä tekijöinä. Tunnistat oman roolisi palveluntuottajana sekä omia asiakaspalveluvalmiuksiasi ja pystyt sen perusteella vaikuttamaan omaan toimintaasi mainituissa tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Pystyt analysoimaan palveluyrityksen toimintaympäristöä sekä liiketoimintamalleja. Hallitset palvelun käsitteenä sekä sen käytännön merkityksen. Hallitset käsitteet asiakas, kuluttaja, käyttäjä ja asiakkuus. Osaat analysoida asiakkaan tarpeiden ja erilaisuuden merkitystä käyttäytymistä säätelevinä tekijöinä. Hallitset sekä omaa rooliasi palveluntuottajana että omia asiakaspalveluvalmiuksiasi.
4 Edellisten lisäksi pystyt analysoimaan tietojasi ja luomaan itsellesi konaisvaltaisen käsityksen kurssin teemoista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Pystyt arvioimaan palveluyrityksen toimintaympäristöä sekä liiketoimintamalleja. Pystyt arvioimaan palvelun käsitteistöä ja niiden käytännön merkityksiä.
Osaat perustella asiakkaan tarpeiden ja erilaisuuden merkitystä käyttäytymistä säätelevinä tekijöinä. Pystyt kriittisesti arvioimaan sekä omaa rooliasi palveluntuottajana että omia asiakaspalveluvalmiuksiasi.