Siirry suoraan sisältöön

Restonomin lakitietous (5 op)

Toteutuksen tunnus: MZMA0113-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

 • Elisa Närhi
 • Milla Welling
 • Karoliina Väisänen
 • Laura Salo

Ryhmät

 • MPT23S1
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA24KM
  Avoin amk, marata
 • 11.01.2024 14:00 - 17:00, Restonomin lakitietous MZMA0113-3009
 • 25.01.2024 14:00 - 15:30, Restonomin lakitietous MZMA0113-3009
 • 07.02.2024 14:00 - 16:00, Restonomin lakitietous MZMA0113-3009
 • 08.02.2024 14:00 - 15:00, Restonomin lakitietous MZMA0113-3009_D205 _
 • 21.02.2024 14:00 - 16:00, Restonomin lakitietous MZMA0113-3009
 • 22.02.2024 14:00 - 17:00, Restonomin lakitietous MZMA0113-3009
 • 06.03.2024 14:00 - 16:00, Restonomin lakitietous MZMA0113-3009
 • 07.03.2024 14:00 - 17:00, Restonomin lakitietous MZMA0113-3009
 • 21.03.2024 14:00 - 17:00, Restonomin lakitietous MZMA0113-3009
 • 04.04.2024 08:00 - 16:00, Restonomin lakitietous MZMA0113-3009_EA-koulutus
 • 11.04.2024 08:00 - 16:00, Restonomin lakitietous MZMA0113-3009_EA-koulutus
 • 18.04.2024 08:00 - 16:00, Restonomin lakitietous MZMA0113-3009_EA-koulutus
 • 25.04.2024 08:00 - 16:30, Restonomin lakitietous MZMA0113-3009_Alkusammutus
 • 16.05.2024 10:00 - 12:15, Restonomin lakitietous MZMA0113-3009

Tavoitteet

Sinä tunnistat matkailu- ja ravitsemisalan toimintaa säätelevät keskeiset lait ja asetukset. Tiedät lainsäädännön luomat reunaehdot palveluliiketoiminnan vastuulliselle toteutumiselle. Osaat toteuttaa alkusammutuksen ja osaat antaa hätäensiapua tarvittaessa. Tunnet anniskelulainsäädännön sekä osaa soveltaa elintarvikelakia työskentelyssäsi. Tutustut alan keskeisiin sopimusoikeudellisiin asiakirjoihin.

Sisältö

Elintarvikelaki
Anniskelulaki
Sopimusoikeus
Kuluttajansuoja
Työlainsäädäntö
Tietosuojalainsäädäntö
Sopimusoikeus, kuluttajansuoja, työlainsäädäntö ja tietosuoja käydään soveltuvin osin Marata-alalle.
Hätäensiapu
Alkusammutus

Aika ja paikka

Kontaktiopetus Rajakadun kampuksella

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajien osoittamat oppimateriaalit
Hygienia- ja anniskelupassien verkko-opiskelumateriaalit

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus
Yksilötehtävät ja -työskentely
Itsenäinen materiaaleihin perehtyminen ja harjoitustehtävät
Hätäensiapu- ja alkusammutuskoulutukset
Tentit
Itsearviointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit järjestetään kevätlukukauden 2024 aikana. Tarkemmat tenttiajankohdat ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen:
Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia
Hygieniapassi: itsenäinen opiskelu ja testi 13,5 tuntia
Anniskelupassi: kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu ja testi 13,5 tuntia
Hätäensiapu- ja alkusammutuskortit: koulutukset 13,5 tuntia
Marata-alan lainsäädäntö: kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu, tehtävät ja tentti 95 tuntia

Sisällön jaksotus

Hygieniapassi
Anniskelupassi
Hätäensiapu- ja alkusammutuskortit
Marata-alan keskeinen lainsäädäntö

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen kriteerit:
Kansallisten kriteerien mukaisesti suoritetut anniskelu- ja hygieniapassi. Alkusammustuskoulutuksen hyväksytty suoritus sekä hätäensiapukoulutuksen hyväksytty suoritus.Tunnistat Marata-alan toimintaa säätelevät keskeiset lait ja asetukset. Tiedät lainsäädännön luomat reunaehdot ja osaat soveltaa keskeistä lainsäädäntöä palvelualan yrityksen toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä.

Esitietovaatimukset

Kurssin osaamistavoitteita tukevat, suositeltavat muut opintojaksovaihtoehdot kuvataan opiskelijalle henkilökohtaisissa ja ryhmäohjaustapahtumissa.