Siirry suoraan sisältöön

Työskentely ammattikeittiössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: MP00BT48-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

 • Anne-Maria Raitio

Ryhmät

 • MPT23S1
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJAMPT23S1
  Avoin AMK, marata, AMK-polut, palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • 28.09.2023 08:00 - 09:30, Työskentely ammattikeittiössä MP00BT48-3004
 • 12.10.2023 08:00 - 09:30, Työskentely ammattikeittiössä MP00BT48-3004
 • 26.10.2023 08:00 - 09:30, Työskentely ammattikeittiössä MP00BT48-3004
 • 02.11.2023 09:00 - 16:00, Työskentely ammattikeittiössä MP00BT48-3004_Priimus OPK A.211
 • 16.11.2023 09:00 - 16:00, Työskentely ammattikeittiössä MP00BT48-3004_Priimus OPK A.211
 • 23.11.2023 09:00 - 16:00, Työskentely ammattikeittiössä MP00BT48-3004_Priimus OPK A.211
 • 30.11.2023 09:00 - 16:00, Työskentely ammattikeittiössä MP00BT48-3004_Priimus OPK A.211
 • 07.12.2023 09:00 - 16:00, Työskentely ammattikeittiössä MP00BT48-3004_Priimus OPK A.211
 • 14.12.2023 09:00 - 16:00, Työskentely ammattikeittiössä MP00BT48-3004_Priimus OPK A.211
 • 19.12.2023 09:00 - 16:00, Työskentely ammattikeittiössä MP00BT48-3004_Priimus OPK A.211

Tavoitteet

Ymmärrät ammattikeittiön työskentelyn periaatteet ja lähtökohdat. Osaat käsitellä ruoka-aineita taloudellisesti ja hygieenisesti, ja ymmärrät hygienialainsäädännön ja omavalvonnan merkityksen omassa työssään. Osaat käyttää monipuolisesti ja energiatehokkaasti keittiön eri työvälineitä ja laitteita. Osaat organisoida omaa ja muiden keittiötyöskentelyä ja toimia yhteistyökykyisesti tiimin jäsenenä. Hallitset eri ruoanvalmistusmenetelmiä ja osaat valmistaa erilaisia ruokalajeja sekä koostaa monipuolisia ateriakokonaisuuksia. Ymmärrät keittiön puhtaanapidon ja astiahuollon merkityksen työskentelyssä.

Opintojakson osaamiset;
Kestävä ruokajärjestelmäosaaminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Sisältö

Hygieeninen ja taloudellinen keittiötyöskentely
Keittiön koneet ja laitteet
Monipuoliset raaka-aineet ja ruokalajit
Menusuunnittelu
Keittiötyön ajoitus ja organisointi
Ruoanvalmistus erilaisilla valmistusmenetelmillä
Keittiön puhtaanapito ja astiahuolto

Aika ja paikka

Jamk Rajakatu 1.8.-18.12.2023
Gradia Priimus 2.11.-19.12.2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ruoanvalmistuksen käsikirja
Lehtinen, Mika ; Peltonen, Harri ; Taurén, Päivi

Kokkiprokkis
Tiusanen, Minna ; Viinikka, Eija ; Kaikkonen Arja ; Mäkynen, Timo,

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla tutustutaan keittiötyöskentelyn perusteisiin käytännön työskentelyn avulla. Keittiöpäivät pidetään Gradian Priimuksen opetuskeittiössä (7h / keittiöpäivä).
Opintojakso koostuu sekä yksilö- että ryhmätyöskentelystä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kuormitus 135 h opiskelijan työtä
Keittiötyöskentely 56 h
Teoriaopetus 6 h
Itsenäinen materiaaleihin tutustuminen 58 h
Raportointi 15 h

Erityishuomiot opintojaksolla:
Hygieniapassi ja salmonellatodistus vaaditaan
Keittiövaatetus ja -kengät vaaditaan
Opintojaksolla on 80 % läsnäolovelvoite.

Sisällön jaksotus

Hygieeninen ja taloudellinen keittiötyöskentely
Keittiön koneet, laitteet
Ruoanvalmistus erilaisilla valmistusmenetelmillä
Erilaiset raaka-aineet ja erilaiset ruokalajit
Keittiön puhtaanapito ja astiahuolto
Työn ajoitus ja organisointi

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5 (sis. max-määrään)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 (Välttävä)
Ymmärtää ammattikeittiön työskentelyn periaatteet ja lähtökohdat. Tunnet ammattikeittiön toimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä hygienian ja omavalvonnan merkityksen. Ymmärrät keittiön koneiden, laitteiden sekä ruoanvalmistuksen perusteet. Ymmärrät keittiötyöskentelyn ajoituksen ja organisoinnin vaiheistuksen. Osaat käsitellä ruoka-aineita hygienisesti ja huolehtia keittiön puhtaanapidosta ja astiahuollosta. Raportointi on puutteellista.

2 (Tyydyttävä)
Osaat selittää keittiötyöskentelyn periaatteita. Osaat käyttää keittiön koneita ja laitteita ruoanvalmistuksessa sekä puhtaanapidossa. Pystyt ohjatusti suunnittelemaan keittiötyöskentelyn ajoitusta ja organisointia. Tunnistat ruoka-aineiden koostumuksen ja niiden käytön ruoanvalmistuksessa. Tunnistat eri ruokalajeja ja ruoanvalmistusmenetelmiä. Noudatat Jamkin raportointiohjetta osittain.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 (Hyvä)
Osaat hyödyntää keittiötyöskentelyn periaatteita ajoituksen ja organisoinnin suunnittelussa. Työskentelet tiimissä. Osaat käyttää keittiön koneita ja laitteita turvallisesti ja taloudellisesti. Osaat valmistaa erilaisia ruokalajeja ja koota monipuolisia ateriakokonaisuuksia. Noudatat Jamkin raportointiohjetta ja osaat analysoida toimintaasi kirjallisesti.

4 (Kiitettävä)
Osaat analysoida keittiötyöskentelyn ajoitusta ja organisointia. Tiedät ja hallitset tavallisimmat erityisruokavaliot ja ymmärrät niiden merkityksen aterioiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Työskentelet vastuullisesti tiimin jäsenenä. Osaat tuottaa raportointiohjeen mukaisen raportin, jossa tukeutuu monipuolisesti lähdemateriaaliin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 (Erinomainen)
Osaat arvioida keittiötyöskentelyn ajoitusta ja organisointia kokonaisuuden hallinnassa. Työskentelet tiimissä tavoitteiden mukaisesti ja vastuullisesti. Osaat suunnitella monipuolisia aterioita innovatiivisesti ja osaat analysoida ja arvioida omaa työtäsi. Osoitat teoreettista tietämystä ja ymmärrystä ammattikeittiön työskentelyyn liittyen. Osaat tuottaa monipuoliseen ja kansainväliseen lähdemateriaaliin pohjautuvan raportointiohjeen mukaisen raportin, jossa on mukana myös kriittistä anaysointia.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Ruoanvalmistuksen opetus toteutetaan Gradian Priimuksen opetuskeittiössä.
Hygieniapassi, keittiövaatetus sekä salmonellatodistus vaaditaan.