Siirry suoraan sisältöön

Johdanto kestävään gastronomiaan (5 op)

Toteutuksen tunnus: MP00BO07-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

 • Anne-Maria Raitio

Ryhmät

 • MPT23S1
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJAMPT23S1
  Avoin AMK, marata, AMK-polut, palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • 06.09.2023 12:00 - 14:00, Johdanto kestävään gastronomiaan MP00BO07-3006
 • 13.09.2023 12:00 - 14:00, Johdanto kestävään gastronomiaan MP00BO07-3006
 • 20.09.2023 12:00 - 14:00, Johdanto kestävään gastronomiaan MP00BO07-3006
 • 27.09.2023 12:00 - 14:00, Johdanto kestävään gastronomiaan MP00BO07-3006
 • 02.10.2023 08:00 - 17:00, Johdanto kestävään gastronomiaan MP00BO07-3006_Opintomatka Ahvenanmaa
 • 03.10.2023 08:00 - 17:00, Johdanto kestävään gastronomiaan MP00BO07-3006_Opintomatka Ahvenanmaa
 • 04.10.2023 08:00 - 17:00, Johdanto kestävään gastronomiaan MP00BO07-3006_Opintomatka Ahvenanmaa
 • 05.10.2023 08:00 - 17:00, Johdanto kestävään gastronomiaan MP00BO07-3006_Opintomatka Ahvenanmaa
 • 06.10.2023 08:00 - 17:00, Johdanto kestävään gastronomiaan MP00BO07-3006_Opintomatka Ahvenanmaa
 • 11.10.2023 12:00 - 14:00, Johdanto kestävään gastronomiaan MP00BO07-3006
 • 25.10.2023 12:00 - 14:00, Johdanto kestävään gastronomiaan MP00BO07-3006
 • 01.11.2023 12:00 - 14:00, Johdanto kestävään gastronomiaan MP00BO07-3006
 • 15.11.2023 09:45 - 11:30, Johdanto kestävään gastronomiaan MP00BO07-3006
 • 22.11.2023 12:00 - 14:00, Johdanto kestävään gastronomiaan MP00BO07-3006
 • 29.11.2023 12:00 - 14:00, Johdanto kestävään gastronomiaan MP00BO07-3006

Tavoitteet

Opintojaksolla tutustut kestävän gastronomian keskeisiin käsitteisiin ja viitekehykseen. Tutustut gastronomian laajaan käsitteeseen ja ymmärrät ruokakulttuurin ja ruokakulttuuri-identiteetin merkityksen gastronomiassa. Ymmärrät, mitä tarkoitetaan ruokajärjestelmällä ja ruuan arvoketjulla sekä kestävyydellä niissä. Ymmärrät, mitä tarkoitetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteilla ja kestävyyden ulottuvuuksilla ruokajärjestelmän yhteydessä. Kurssilla tutustut systeemiajatteluun ja harjoittelet sitä, jotta voit jatkossa soveltaa sitä kestävän gastronomian opinnoissasi.

Sisältö

Opintojakso esittelee sinulle kestävän gastronomian viitekehyksen ja sen keskeiset käsitteet. Ymmärrät gastronomian sen laajassa merkityksessä ja ruokakulttuurin sekä ruokakulttuuri-identiteetin sen sisältöinä. Muina keskeisinä sisältöinä: ruokajärjestelmä ja ruuan arvoketju, kestävyyden sosiokulttuurinen, ekologinen ja taloudellinen ulottuvuus, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ruuan näkökulmasta, kestävyydessä keskeinen systeemiajattelu.

Aika ja paikka

Kontaktiopetus Rajakadulla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

UN Sustainable Development Goals Knowledge platform. Viitattu 25.4.2023. https://sdgs.un.org/

Kestävän kehityksen tavoitteet - YK:n alueellinen tiedotuskeskus. Viitattu 25.4.2023. https://unric.org/fi/kestavan-kehityksen-tavoitteet/

Nordic food systems for improved health and sustainability - Baseline assessment to inform transformation. 2019. Stockholm Resilience Center. Viitattu 25.4.2023. https://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/16122/1/SRC_Report%20Nordic%20Food%20Systems.pdf

Ruoka2030 - Ruokapoliittinen selonteko. 2017. Viitattu 25.4.2023. https://mmm.fi/documents/1410837/1923148/Ruokapoliittinen+selonteko+Ruoka2030/d576b315-41fe-4e9d-9d02-8462c5ae5895/Ruokapoliittinen+selonteko+Ruoka2030.pdf

Allievi, F., Antonelli, M., Dembska, K. and Principato, L. 2019. Understanding the Global Food System. 3-24. & Piselli, D., Loni, S. S., Colyard, K. and Nordquist, S. 2019. The Role of Youth in Achieving the SDGs: Supporting Youth-Led Solutions for Sustainable Food Systems. 229-245. Teoksessa Valentini, R., Sievenpiper, J.L., Antonelli, M. and Dembska, K. (Toim.). 2019. Cham: Springer.

Opetusmenetelmät

Interaktiiviset luennot, projektiopinnot, caset, luennot, akateemisten opiskelutaitojen harjoittelu.
Sekä yksilö- että ryhmätehtävät, lähdeviitteiden käytön harjoittelu ja reflektointi.
Sekä yksilö- että ryhmäohjaus ja palaute.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana tehdään opintomatka Ahvenanmaalle ja tutustutaan erilaisiin yrityksiin ja tuottajiin 2.-6.10.2023

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä, sekä yksilö- että ryhmätehtävät

Kansainvälisyys

Teemoja tarkastellaan sekä globaalissa että kansallisessa viitekehyksessä.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet globaalit.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (sisällyttäminen tai korvaaminen)
Muulla tavoin hankittu osaaminen
Opinnollistaminen

Lisätietoja: https://www.jamk.fi/fi/opiskelijalle/tutkinto-opiskelija/hyvaksilukeminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.
Luennot 20 tuntia
Ryhmätyöskentely 40 tuntia
Yksilötyöskentely, oppimistehtävät ja reflektointi 45 tuntia
Opintomatka Ahvenanmaalle 30 h
Opintojaksolla on 80 % läsnäolovelvoite.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5 (sis. max-määrään)
Arviointiasteikko 0-5. Arviointi perustuu oppimistavoitteiden saavuttamiseen. Opintojakson opettajan palaute sekä vertaispalaute. Oppimisen reflektointi sekä itsearviointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat kestävän gastronomian viitekehyksen. Ymmärrät, mitä tarkoitetaan gastronomialla ja ruokajärjestelmällä. Tunnistat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja kestävyyden dimensiot.

Tyydyttävä 2
Tunnistat kestävän gastronomian viitekehyksen ja sen keskeiset käsitteet. Ymmärrät, mitä tarkoitetaan gastronomialla ja sekä kestävällä ruokajärjestelmällä/ruuan arvoketjulla . Tunnistat ruokajärjestelmään liittyen YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja kestävyyden ulottuvuudet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät kestävän gastronomian viitekehyksen ja sen keskeiset käsitteet. Ymmärrät, mitä tarkoitetaan gastronomialla ja sekä kestävällä ruokajärjestelmällä suhteessa kestävään ruuan arvoketjuuun. Tunnistat ja ymmärrät ruokajärjestelmään liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja kestävyyden ulottuvuudet. Olet tietoinen systeemiajattelun roolista kestävyydessä

Kiitettävä 4
Ymmärrät ja pystyt analysoimaan kestävän gastronomian viitekehystä ja sen keskeisiä käsitteitä. Ymmärrät, mitä tarkoitetaan gastronomialla sen laajassa merkityksessä sekä kestävällä ruokajärjestelmällä suhteessa kestävään ruuan arvoketjuuun. Tunnistat ruokajärjestelmään liittyen YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja kestävyyden ulottuvuudet ja osaat soveltaa niitä toiminnassasi. Tunnistat systeemiajattelun merkityksen kestävässä kehityksessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät ja analysoit kestävän gastronomian viitekehystä ja sen keskeisiä käsitteitä. Ymmärrät, mitä tarkoitetaan gastronomialla sen laajassa merkityksessä sekä kestävällä ruokajärjestelmällä suhteessa kestävään ruuan arvoketjuun. Ymmärrät ruokajärjestelmään liittyen YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja kestävyyden ulottuvuudet ja osaat soveltaa niitä toiminnassasi. Ymmärrät systeemiajattelun merkityksen ja keskeisen roolin kestävässä kehityksessä.

Lisätiedot

Opintojakso luo pohjan kestävän gastronomian osaamisalueen opinnoille. Se on tarjolla myös sekä CampusOnline että Avoin AMK -opiskelijoille.