Siirry suoraan sisältöön

Suomalaisten ravitsemus (5 op)

Toteutuksen tunnus: MM00BY26-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

 • Anne-Maria Raitio
 • Karoliina Väisänen

Ryhmät

 • MPT23S1
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA24KM
  Avoin amk, marata
 • 05.02.2024 09:45 - 12:15, Suomalaisten ravitsemus MM00BY26-3003
 • 12.02.2024 09:45 - 12:15, Suomalaisten ravitsemus MM00BY26-3003
 • 14.02.2024 13:00 - 14:00, Suomalaisten ravitsemus MM00BY26-3003
 • 19.02.2024 09:45 - 12:15, Suomalaisten ravitsemus MM00BY26-3003
 • 04.03.2024 09:45 - 12:15, Suomalaisten ravitsemus MM00BY26-3003
 • 06.03.2024 13:00 - 14:00, Suomalaisten ravitsemus MM00BY26-3003
 • 11.03.2024 09:45 - 12:15, Suomalaisten ravitsemus MM00BY26-3003
 • 18.03.2024 09:45 - 12:15, Suomalaisten ravitsemus MM00BY26-3003
 • 25.03.2024 09:45 - 12:15, Suomalaisten ravitsemus MM00BY26-3003
 • 03.04.2024 13:00 - 14:00, Suomalaisten ravitsemus MM00BY26-3003
 • 08.04.2024 09:45 - 12:15, Suomalaisten ravitsemus MM00BY26-3003
 • 10.04.2024 13:00 - 15:00, Suomalaisten ravitsemus MM00BY26-3003

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen sinulla on laaja käsitys ravitsemuksesta. Tarkoituksena on synnyttää mielenkiintoa ravitsemuksen opiskelua kohtaan.

Hallitset ravitsemuksen vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen sekä osaat viestiä ravitsemuksesta asiakaslähtöisesti. Tunnistat suomalaisten kansanterveyteen vaikuttavat oleellisimmat ravitsemuksen tekijät sekä haasteet. Osaat analysoida kriittisesti ravitsemusviestintää ja mediaa. Tunnistat peruselintarvikkeiden ravintoainesisällöt ja niiden vaikutuksen ruokavalioon. Osaat perusravintoainelaskennan ja osaat soveltaa laskentaa ravitsemussuosituksiin.

Osaamiset:
Kestävä ruokajärjestelmäosaaminen
Palveluliiketoimintaosaaminen
Oppimaan oppiminen

Sisältö

Suomalaisten ravitsemus
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ravitsemuslaatu
Ravitsemusviestintä
Erityisruokavaliot
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Aika ja paikka

Kontaktiopetus Rajakadulla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ravitsemus- ja ruokasuositukset; https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/

Ravitsemustaito; Voutilainen, Fogelholm, Mutanen (2015)

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmäkeskustelut
Itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso sisältää tentin

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso laajuus on 5 op eli 135 tuntia.

Luennot 25 h
Tehtävätyöpajat 5 h
Eritiysruokavaliotentti 20 h
Lukupiirikirja ja akvaariokeskustelu 40 h
Itsenäinen opiskelu 45 h
Opintojaksolla on 80 % läsnäolovelvoite.

Sisällön jaksotus

Suomalaisten ravitsemus
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ravitsemuslaatu
Ravitsemusviestintä
Erityisruokavaliot
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5 (sis. max-määrään)
Opintojakson suoritus (hyväksytty / hylätty) arvioidaan yksilötehtävien ja ryhmäkeskustelujen perusteella.
Ohjaava palaute, kehittävä arviointi
Vertaispalaute
Itsearviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat ravitsemuksen yhteyden hyvinvointiin ja terveyteen. Tunnistat elintarvikkeiden ja ravitsemuksellisen laadun merkityksen. Tunnistat yleisimpiä erityisruokavalioita. Ymmärrät ravitsemusviestinnän periaatteet.