Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kehittyminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: MMZZ2100-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

 • Anne-Maria Raitio

Ryhmät

 • MPT21SM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • MPT21S1
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • MPT22S1
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • MPT22SM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • MPT23KM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 08.01.2024 17:00 - 19:00, Ammatillinen kehittyminen MMZZ2100-3006
 • 22.01.2024 17:00 - 19:00, Ammatillinen kehittyminen MMZZ2100-3006
 • 05.02.2024 17:00 - 19:00, Ammatillinen kehittyminen MMZZ2100-3006
 • 19.02.2024 17:00 - 19:00, Ammatillinen kehittyminen MMZZ2100-3006
 • 04.03.2024 17:00 - 19:00, Ammatillinen kehittyminen MMZZ2100-3006
 • 18.03.2024 17:00 - 19:00, Ammatillinen kehittyminen MMZZ2100-3006
 • 15.04.2024 17:00 - 19:00, Ammatillinen kehittyminen MMZZ2100-3006
 • 29.04.2024 17:00 - 19:00, Ammatillinen kehittyminen MMZZ2100-3006

Tavoitteet

Ymmärrät asiantuntijuuden olevan korkeatasoista osaamista ja ymmärrät sen merkityksen palveluliiketoiminnan toimintaympäristössä, jossa tiedot, taidot ja itsesäätely ovat syvällisesti integroituneet joustavaksi toiminnaksi. Ymmmärrät, että asiantuntijuus kehittyy tavoitteellisen opiskelun ja harjoittelun kautta. Tunnistat elinikäisen oppimisen merkityksen ja osaat tehdä itsenäisesti päätöksiä osaamisen kehityssuunnille.

Opintojakson osaamiset:
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Palveluliiketoimintaosaaminen

Sisältö

Yksilöllinen urapolku ja ammatillinen kehittyminen
Ammatillisen substanssiosaamisen kehittäminen
Asiantuntijuus Marata-alalla
Elinikäinen oppiminen ja sen mahdollisuudet
Ammatillisen osaamisen käsi

Aika ja paikka

Zoom-webinaarit erillisen aikataulun mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle-ympäristön verkkomateriaalit.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkkototeutuksena.
Opintojaksolla tehdään yksilötehtäviä, mutta hyödynnetään ryhmän vertaistukea.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on mukana vierailijoita.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op, mikä vastaa 135 h opiskelijan työtä.
Webinaarit 16 h
Urapolku ja unelmakartta 40 h
Persoonallisuustesti 15 h
Kehittämisprojekti työmpäristöön 54 h
Reflektointi 10 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla keskitytään oman ammatillisen kehittymisen vahvistamiseen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Ymmärrät palveluliiketoiminnan muuttuvan toimintaympäristön kentän. Kykenet tekemään kehittymissuunnitelman oman ammatillisen kehittymisen näkökulmasta. Osaat viestiä osaamisen kehittymisestä ja analysoida tekemiesi valintojen vaikutusta osaamisen kehittymiseen. Osaat kirjoittaa blogitekstin oppimastasi.

Opintojakso on hylätty, mikäli opiskelija ei saavuta hyväksytyn suorituksen kriteerejä.