Siirry suoraan sisältöön

Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa (5 op)

Toteutuksen tunnus: MMZZ2000-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

 • Elisa Närhi

Ryhmät

 • MPT21SM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA24KM
  Avoin amk, marata
 • 08.01.2024 17:00 - 19:00, Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa MMZZ2000-3008
 • 22.01.2024 17:00 - 19:00, Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa MMZZ2000-3008
 • 05.02.2024 17:00 - 19:00, Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa MMZZ2000-3008
 • 04.03.2024 17:00 - 19:00, Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa MMZZ2000-3008
 • 18.03.2024 17:00 - 19:00, Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa MMZZ2000-3008
 • 25.03.2024 17:00 - 19:00, Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa MMZZ2000-3008
 • 08.04.2024 17:00 - 19:00, Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa MMZZ2000-3008

Tavoitteet

Opit ymmärtämään digitaalisuuden merkityksen ja mahdollisuudet liiketoiminnassa, sekä yritysten ja palveluiden kehittämisessä. Opit hyödyntämään digitaalisen transformaation muutosvoimia liiketoiminnassa. Opit käyttämään systeemiajattelua verkostomaisessa liiketoiminnassa. Opit tekemään käyttäjälähtöistä yhteiskehittämistä yhteistyöverkostoissa sekä opit työkaluja ja keinoja digitaalisen liiketoiminnan ja palvelujen kehittämiseen. Opit sisäisten palvelujen ja työntekijäkokemuksen kehittämisen merkityksen digitaalisessa liiketoiminnassa.

Sisältö

Digitaalinen transformaatio ja trendit
Digitaalinen strategia
Digimarkkinoinnin perusteet
Käyttäjälähtöisyys ja vuorovaikutus digitaalisessa kehittämisessä
Ekosysteemit ja systeemiajattelu
Ulkoistaminen, partnershipit ja verkostot liiketoimintamalleissa
Tekoälyn perusteet

Aika ja paikka

Verkkototeutus, webinaarit Zoomissa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lahtinen, N., Pulkka, K., Karjaluoto, H., Mero, J. & Mäkelä, T. 2022. Digimarkkinointi: Luo strategia, vie se käytäntöön, myy enemmän. Alma Talent.

Google digimarkkinoinnin perusteet -sertifikaatti
https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage-fi/course/digital-marketing

Tekoälyn perusteet -verkkokurssin oppimateriaalit:
Luku 1: Mitä tekoäly on ja luku 4. Koneoppiminen
https://www.elementsofai.com/

Opintojakson muu materiaali ilmoitetaan opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen ja verkkomateriaaleihin perehtyminen, webinaarit ja harjoitustehtävät
Itsenäinen perehtyminen aihealueen teorioihin ja käsitteisiin
Webinaarit
Oppimistehtävät, joita tehdään koko opintojakson ajan
Yhteiskehittäminen ja vertaispalaute
Itse- ja vertaisarviointi

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen).
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.
Opinnollistaminen.
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kuormitus on 135 tuntia, joka opintojakson käynnissäolon aikana vastaa noin 8 tunnin viikkotuntimäärää opiskelua ja tehtävien tekemistä.

Webinaarit 18 tuntia

Oppimistehtävät ja verkkomateriaaliin perehtyminen 117 tuntia

Yhteensä 135 tuntia.

Sisällön jaksotus

Digitaalinen transformaatio ja trendit
Digitaalinen strategia
Digimarkkinoinnin perusteet
Käyttäjälähtöisyys ja vuorovaikutus digitaalisessa kehittämisessä
Ekosysteemit ja systeemiajattelu
Ulkoistaminen, partnershipit ja verkostot liiketoimintamalleissa
Tekoälyn perusteet

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 3
Osaamisen arviointi ja palaute arvioitavasta yksilötehtävästä.
Osaamisen arviointi ja palaute ryhmätyöhön liittyvästä osaamisesta.
Osaamisen ja aktiivisuuden arviointi harjoitustehtävissä.
Ryhmän vertaisarviointi ryhmätyöhön liittyvästä osaamisesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Välttävä
Opiskelija tunnistaa digitaalisen transformaation perusteita liittyen liiketoimintaan. Opiskelija tietää systeemiajattelun pääperiaatteita palvelujen kehittämisessä. Opiskelija osaa tehdä tuettuna yhteiskehittämistä ryhmässä. Opiskelija tunnistaa digitaalisia keinoja palvelujen kehittämisessä. Opiskelija tietää perusteet kokemusten hyödyntämisen merkityksestä digitaalisessa kehittämisessä.

2 Tyydyttävä
Opiskelija tunnistaa digitaalisen transformaation perusteita liittyen liiketoimintaan. Opiskelija osaa systeemiajattelun pääperiaatteet palvelujen kehittämisessä. Opiskelija osaa tehdä yhteiskehittämistä ryhmässä. Opiskelija tunnistaa digitaalisia keinoja palvelujen kehittämisessä. Opiskelija tietää perusteet kokemusten hyödyntämisen merkityksestä digitaalisessa kehittämisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Hyvä
Opiskelija tuntee digitaalisen transformaation perusteet liittyen liiketoimintaan. Opiskelija osaa systeemiajattelun pääperiaatteita palvelujen kehittämisessä. Opiskelija hallitsee yhteiskehittämisen ryhmässä. Opiskelija tuntee digitaalisia keinoja palvelujen kehittämisessä sekä osaa valita niitä tarpeen mukaisesti. Opiskelija hallitsee perusteet kokemusten hyödyntämisen merkityksestä digitaalisessa kehittämisessä.

4 Kiitettävä
Opiskelija osaa soveltaa digitaalisen transformaation perusteita liiketoiminnassa. Opiskelija käyttää systeemiajattelun pääperiaatteita palvelujen kehittämisessä. Opiskelija hallitsee ja toteuttaa vastuullisesti yhteiskehittämistä ryhmässä. Opiskelija hyödyntää digitaalisia keinoja palvelujen kehittämisessä sekä osaa valita niitä tarpeen mukaisesti. Opiskelija hallitsee perusteet kokemusten hyödyntämisen merkityksestä digitaalisessa kehittämisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Erinomainen
Opiskelija osaa soveltaa digitaalisen transformaation perusteita liiketoiminnassa. Opiskelija käyttää systeemiajattelun pääperiaatteita palvelujen kehittämisessä. Opiskelija hallitsee ja toteuttaa vastuullisesti yhteiskehittämistä ryhmässä. Opiskelija osaa analysoida digitaalisia keinoja palvelujen kehittämisessä sekä osaa valita niitä tarpeen mukaisesti. Opiskelija osaa kertoa kokemusten hyödyntämisen merkityksestä digitaalisessa kehittämisessä.

Esitietovaatimukset

Palveluliiketoiminnan perusteet
Services Marketing