Siirry suoraan sisältöön

Mittaus- ja laatutekniikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: TKKP0100-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 04.01.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 47

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Juha Roivainen
 • Harri Peuranen

Vastuuopettaja

Harri Peuranen

Ryhmät

 • ZJATKN23SM
  Avoin amk, Konetekniikka, Monimuoto
 • TKN23SM
  Konetekniikka (AMK)
 • 15.08.2023 13:15 - 14:45, Mittaus- ja laatutekniikka TKKP0100-3008
 • 16.08.2023 09:00 - 10:30, Mittaus- ja laatutekniikka TKKP0100-3008
 • 15.09.2023 09:00 - 10:30, Mittaus- ja laatutekniikka TKKP0100-3008
 • 27.10.2023 11:30 - 13:00, Mittaus- ja laatutekniikka TKKP0100-3008
 • 28.10.2023 08:30 - 16:30, Mittaus- ja laatutekniikan sekä materiaalitekniikan labrat
 • 25.11.2023 09:00 - 10:30, Mittaus- ja laatutekniikka TKKP0100-3008
 • 08.12.2023 11:30 - 14:00, Mittaus- ja laatutekniikka (Koe) TKKP0100-3008

Tavoitteet

Mittaaminen ja laadunhallinta on olennainen osa konepajan valmistusta. Opit perustiedot ja -valmiudet mittaamisesta ja osaat käyttää tavallisimpia konepajamittavälineitä siten, että mittausepävarmuutta aiheuttavat tekijät on huomioitu. Osaamisesi kehittyy laadun tekemisen ymmärtämiseen osana normaalia työtä. Lisäksi ymmärrät miten laatutekninen ajattelu mittauksineen tukee kestävää kehitystä.

Tieto ja ymmärrys:
Tunnet konepajan perusmittaukset: osaat käyttää yleisimpiä mittaväli-neitä niin, että mittausepävarmuutta aiheuttavat merkittävimmät tekijät on huomioitu. Ymmärrät laatuteknisen perusajattelun ja kestävän kehityksen: tärkeimmät laatumääritelmät, jatkuvan parantamisen ja ISO 9000-sarjan idean.

Tutkimukset ja tiedonhaku:
Osaat valita ja käyttää sopivia perusmittavälineitä ratkaistessasi yksinkertaisia mittausongelmia.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat laskea yleisimmät mittausvirheet laboratoriossa tekemistäsi mittauksista. Pystyvät analysoimaan tuloksia ja tekemään niistä yksinkertaisia johtopäätöksiä.

Sisältö

Tavallisimpien mittausvirheiden laskenta, mittausepävarmuus sekä niiden pienentäminen, mittavälineen valinta ja laadun tekeminen. Laatutekninen ajattelu ja kestävä kehitys osana sitä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali.
Andersson & Tikka, Mittaus- ja laatutekniikat. WSOY.

Opetusmenetelmät

Luennot ja oppimistehtävät sekä laboratorioharjoitukset. Oppimistehtäviä tehdään ja palautetaan sekä yksilöllisesti että ryhmissä. Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Opintojakson toteutus perustuu sekä kontakti- että etäopetukseen. Opintojakson aikana opiskelijat tekevät ryhmätyönä tai itsenäisesti kolme arvioitavaa oppimistehtävää, jotka palautetaan kirjallisina. Lisäksi tehdään itsenäisesti kirjallisia tai verkko-oppimisympäristöön palautettavia harjoitustehtäviä. Opintojaksoon sisältyy yksi laboratoriokerta..

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koe opintojakson viimeisellä kontaktiopetuskerralla. Kaksi uusintaa: ensimmäinen tammikuussa 2024, toinen helmmikuussa 2024.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso perustuu kontaktiopetukseen ja läsnäoloon tunneilla/labroissa sekä itsenäiseen työskentelyyn etänä. Aiemman osaamisen arviointi tehdään ensimmäisillä tunneilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Monimuotototeutuksessa:
Luentoja 14
laboratoriotöitä 3 h
itsenäistä työskentelyä 64 h.
Yhteensä 81 oppimistyötuntia.

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisällön aikataulutuksen määräävät kontaktipäivien ajankohdat.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimistehtävissä jatkuva kehittävä palaute.
Kokonaisarviointi muodostuu tentistä 50 % ja oppimistehtävistä 50 %.
Avoin AMK 5 paikkaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu tentistä 80 % ja oppimistehtävistä 20 %.

Välttävä (1): Ymmärrät perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on merkittäviä puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa. Pystyt ratkomaan välttävästi yksinkertaisia mittausongelmia ja tunnistaa tyydyttävästi laatuperiaatteet.

Tyydyttävä (2): Ymmärrät perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa. Pystyt ratkomaan tyydyttävästi normaalista poikkeavia mittausongelmia ja tunnistat tyydyttävästi laatuperiaatteet ja kestävän kehityksen osana sitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset opintojakson keskeiset asiat:
- tunnet konepajan perusmittausmenetelmät ja osaat tehdä perusteltuja valintoja niiden välillä kokonaisvaltaisesti
- osaat käyttää tavallisimpia konepajamittavälineitä siten, että mittausepävarmuutta aiheuttavat tekijät on pääosin huomioitu
- tunnet mittausepävarmuutta aiheuttavat merkittävimmät tekijät
- osaat määrittää yhdistetyt mittausvirheet monimutkaisemmissa tilanteissa
- tunnet laatuteknisen perusajattelun

Kiitettävä (4): Hallitset vaadittavat keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti mittausongelmien ratkaisuissa esim. laboratoriotöissä ja joidenkin laatuperiaatteiden käytäntöön soveltamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinoaminen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti vaativien vaativien ja monimutkaisten mittausongelmien ratkaisuissa esim. laboratoriotöissä ja vaativampien laatuperiaatteiden käytäntöön soveltamisessa. Kykenet luomaan uusia ratkaisuja kriittisesti samalla arvioiden sen vaikutuksia kestävään kehitykseen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Ymmärrät perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa. Pystyt ratkomaan välttävästi yksinkertaisia mittausongelmia ja tunnistaa tyydyttävästi laatuperiaatteet.

Esitietovaatimukset

Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometrian soveltaminen, ensimmäisen asteen polynomiyhtälöiden sekä juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen. SI-yksikköjärjestelmä, yksiköiden muuntaminen, suurelaskenta.