Siirry suoraan sisältöön

Valmistustekniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKKP0150-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 47

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Miikka Parviainen

Ryhmät

 • ZJATKN23SM
  Avoin amk, Konetekniikka, Monimuoto
 • TKN23SM
  Konetekniikka (AMK)
 • 15.09.2023 14:15 - 15:45, Valmistustekniikka TKKP0150-3008
 • 16.09.2023 13:45 - 16:15, Valmistustekniikka TKKP0150-3008
 • 06.10.2023 14:15 - 17:15, Valmistustekniikka TKKP0150-3008
 • 27.10.2023 15:00 - 16:30, Valmistustekniikka TKKP0150-3008
 • 24.11.2023 13:00 - 16:15, Valmistustekniikka TKKP0150-3008

Tavoitteet

Valmistusmenetelmien tunteminen on pohja tehdä tuotantoteknisiä ratkaisuja ja valintoja tuotantoa harjoittavassa yrityksessä.

Opit hallitsemaan perusteet konepajojen yleisimmistä valmistusmenetelmistä sekä niissä käytettävistä koneista, laitteista ja työkaluista. Opit ymmärtämään miten ja millä menetelmillä valmiisiin lopputuotteisiin päästään.

Osaamisesi kehittyminen alkaa valmistustekniikan peruskäsitteiden ymmärtämisestä. Edelleen kehityt valmistusmenetelmien yksityiskohtien tuntemisessa, vertailemisessa ja käytäntöön soveltamisessa.

Opintojakson suoritettuasi osaat selittää yleisimpien valmistusmenetelmien toimintaperiaatteet ja muodostaa niistä teknistaloudellisesti sopivia valmistusketjuja huomioiden kestävän kehityksen periaatteet.

Tieto ja ymmärrys:
Sinulla on tieto ja ymmärrys konepajaan soveltuvista koneista, laitteista, työvälineistä, teknologioista ja prosesseista sekä niiden rajoituksista.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Omaat kyvyn kehittää ja suunnitella tuotannon prosesseja ja järjestelmiä, joihin voi kuulua terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön, tekniikkaan ja talouteen liittyviä mahdollisuuksia tai rajoituksia.

Sisältö

Valumenetelmät, työstömenetelmät, levytyömenetelmät ja meistotekniikka, hitsausprosessit, pintakäsittelymenetelmät sekä ainetta lisäävät valmistusmenetelmät.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali.
Soveltuvin osin: Ihalainen, Aaltonen, Aromäki ja Sihvonen. Valmistustekniikka. Otatieto Oy. ISBN: 9789516723337.

Opetusmenetelmät

Luennot, tiedonhakuun ja soveltamiseen perustuvat oppimistehtävät. Oppimistehtäviä tehdään ja palautetaan sekä yksilöllisesti että ryhmissä. Laboratorioharjoitukset.
Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Opintojakson toteutus perustuu kontakti- että etäopetukseen. Kullakin kontaktikerralla on valmistustekniikkaan liittyvä teema. Opintojakson aikana opiskelijat tekevät ryhmätyönä viisi arvioitavaa oppimistehtävää, jotka palautetaan kirjallisina. Lisäksi tehdään itsenäisesti kirjallisia tai verkkooppimisympäristöön palautettavia harjoitustehtäviä. Opintojaksoon kuuluu kolme laboratorio opetuskertaa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koe opintojakson viimeisellä kontaktiopetuskerralla. Kaksi uusintaa; ensimmäinen helmikuussa 2021, toinen toukokuussa 2021. Uusintatentit järjestetään tenttistudiossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso perustuu kontaktiopetukseen ja läsnäoloon tunneilla/labroissa sekä itsenäiseen työskentelyyn etänä. Aiemman osaamisen arviointi tehdään ensimmäisellä kontaktikerralla. On mahdollista saada aiemman koulutuksen perusteella vapautuksia soveltuvin osin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Monimuotototeutuksessa:
luennot 15 h,
laboratoriotyöt 9 h,
oppimistehtävät 86 h,
itsenäinen työskentely 25 h.
Yhteensä 135 h oppimistyötä.

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisällön aikataulutuksen määräävät kontaktipäivien ajankohdat.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimistehtävissä jatkuva kehittävä palaute.
Avoin AMK 5 paikkaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu tentistä 50 % ja harjoitus- ja laboratoriotöistä 50 %.
Numerollisen arvosanan saadakseen sinun on osallistuttava valvottuun kokeeseen.
Lähitoteutuksessa koe on pakollinen. Kokeet järjestetään kolmesti tutkintosäännön mukaisesti.

Välttävä (1): Tunnistat pääosan konepajojen yleisimmistä valmistusmenetelmistä, mutta sinulla on merkittäviä puutteita niiden yksilöinti ja valinta tehtävissä.

Tyydyttävä (2): Tunnet pääpiirteissään konepajojen yleisimmät valmistusmenetelmät, mutta sinulla on puutteita niiden yksilöinti ja valintatehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset opintojakson keskeiset asiat:
- tunnet yleisimmät konepajojen konetyypit ja niiden rakenteet
- tunnet yleisimmät konepajojen valmistusmenetelmät ja osaat muodostaa niistä valmistusketjuja raaka-aineista valmiiksi tuotteiksi
- kykenet tekemään valintoja eri valmistusmenetelmien välillä.

Kiitettävä (4): Tunnet tarkasti konepajojen yleisimmät valmistusmenetelmät ja osaat yksilöidä niitä asiantuntevasti sekä tehdä valintoja niiden välillä. Lisäksi pystyt laajasti ja perustellen vertailemaan eri valmistusmenetelmiä keskenään sekä muodostamaan niistä vaihtoehtoisia valmistusketjuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Tunnet tarkasti konepajojen yleisimmät valmistusmenetelmät ja osaat yksilöidä niitä asiantuntevasti sekä tehdä valintoja niiden välillä. Lisäksi pystyt laajasti perustellen vertailemaan eri valmistusmenetelmiä keskenään. Asiantuntemuksesi yltää myös soveltamaan oppimaasi kriittisesti ja innovatiivisesti valmistustekniikan harjoitustehtävissä sekä käytännössä.

Esitietovaatimukset

Ei erityisvaatimuksia. Motivaatio on tärkein oppimiseen johtava tekijä. Tekninen perusosaaminen edesauttaa opintojaksolla opiskelua, mutta ei ole välttämätön.

Lisätiedot

Opintoja tarjotaan avoimen AMK:n kautta valmistustekniikasta kiinnostuneille henkilöille.