Siirry suoraan sisältöön

Hoitotyön auttamismenetelmät (2 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2015-3027

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

03.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Seija Tiilikainen
 • Sisko Eskola
 • Kaisu Paalanen
 • Tuija Hakala
 • Johanna Lehosmaa
 • Suvi Aunala
 • Sini Lällä
 • Eija Kuisma

Ryhmät

 • ZJASOK24K1
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, kätilö päivä
 • SOK24K1
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
 • 16.01.2024 10:00 - 11:30, Opintojakson info /Hoitotyön auttamismenetelmät SZYY2015-3027
 • 31.01.2024 09:45 - 11:15, Ergonomian luento /Hoitotyön auttamismenetelmät SZYY2015-3027
 • 01.02.2024 09:15 - 11:30, Ryhmätyöesitykset /Hoitotyön auttamismenetelmät SZYY2015-3027
 • 01.02.2024 12:15 - 14:30, Ryhmätyöesitykset /Hoitotyön auttamismenetelmät SZYY2015-3027
 • 06.02.2024 10:00 - 11:30, Uhkaavan potilaan kohtaaminen /workshop /Hoitotyön auttamismenetelmät SZYY2015-3027
 • 15.02.2024 09:15 - 11:30, Ryhmätyöesitykset /Hoitotyön auttamismenetelmät SZYY2015-3027
 • 16.02.2024 09:15 - 11:30, Ryhmätyöesitykset /Hoitotyön auttamismenetelmät SZYY2015-3027
 • 16.02.2024 12:15 - 13:45, Uhkaavan potilaan kohtaaminen / workshop /Hoitotyön auttamismenetelmät SZYY2015-3027
 • 08.03.2024 08:15 - 09:45, Hoitotyön kirjaamisen luento /Hoitotyön auttamismenetelmät SZYY2015-3027
 • 27.03.2024 08:15 - 09:45, Kuoleman kohtaaminen /työpaja /Hoitotyön auttamismenetelmät SZYY2015-3027
 • 28.03.2024 12:15 - 13:45, Hoitotyön kirjaamisen case-harjoitus /työpaja /Hoitotyön auttamismenetelmät SZYY2015-3027
 • 29.04.2024 10:30 - 11:15, Tentti /Hoitotyön auttamismenetelmät SZYY2015-3027
 • 06.05.2024 11:00 - 11:45, 1. tentin uusinta /Hoitotyön auttamismenetelmät SZYY2015-3027
 • 07.05.2024 13:15 - 14:00, 2. uusintatentti /Hoitotyön auttamismenetelmät SZYY2015-3027

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit tunnistamaan potilaan tarpeita ja vastaamaan niihin hoitotyön keinoin.

Opintojakson osaamiset
Sairaanhoitajan eettinen osaaminen
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Kliininen osaaminen
Terveyden edistämisen osaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Tunnistat ihmisen perustarpeita ja tiedät hoitotyön menetelmiä, joilla vastaat niihin turvallisuutta noudattaen.
Tiedät ergonomian ja aseptiikan keskeisiä periaatteita.
Tiedät ammatillisen kohtaamisen perusteita.
Osaat toimia hätäensiaputilanteissa.

Sisältö

Hoitotyön aseptiset toimintaperiaatteet (infektioiden torjunnan perusteet, käsihygienia ja aseptinen työjärjestys)
Hygieniassa avustaminen
Vitaalielintoimintojen tarkkailu (verenpaine, pulssi, hengitys, lämpö, kipu ja tajunta)
Erittämisen tarpeista huolehtiminen (virtsarakon kerta- ja kestokatetrointi, suolen toiminta)
Ravitsemuksesta ja nestetasapainosta huolehtiminen (ruokailussa avustaminen, ravitsemusletkun laitto)
Vierinäytteiden ottaminen (hemoglobiini, verensokeri, virtsanäyte, nielunäyte)
Injektiot lääkehoidossa (sc. ja im.)
Ihon kunnon tarkkailu ja painehaavan ennaltaehkäisy
Hoitotyön eettiset periaatteet osana ammatillista kohtaamista
Hätäensiavun toimintaperiaatteet
Potilassiirtojen ergonomiset perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat potilaan perustarpeita ja tiedät hoitotyön menetelmiä vastata niihin turvallisuutta noudattaen. Tiedät ergonomian periaatteita, ja ymmärrät aseptiikan keskeiset periaatteet osana hoitotyötä. Tiedät ammatillisen kohtaamisen perusteita. Osaat toimia hätäensiaputilanteissa.

Tyydyttävä 2
Tunnistat potilaan perustarpeita ja tiedät hoitotyön menetelmiä vastata niihin turvallisuutta noudattaen. Tiedät ergonomian periaatteita. ja ymmärrät aseptiikan keskeiset periaatteet osana hoitotyötä. Tiedät ammatillisen kohtaamisen perusteita. Osaat toimia hätäensiaputilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät potilaan perustarpeita ja osaat vastata niihin hoitotyön menetelmiä käyttäen ja turvallisuutta noudattaen. Ymmärrät ergonomian ja aseptiikan keskeiset periaatteet osana hoitotyötä. Ymmärrät ammatillisen kohtaamisen perusteita. Osaat toimia hätäensiaputilanteissa.

Kiitettävä 4
Ymmärrät potilaan perustarpeiden kokonaisuuden ja osaat vastata tarpeisiin näyttöön perustuvia hoitotyön menetelmiä käyttäen. Noudatat potilasturvallisuutta. Ymmärrät ergonomian periaatteita osana potilasturvallisuutta ja työturvallisuutta. Ymmärrät aseptiikan keskeiset periaatteet osana hoitotyötä. Osaat hyödyntää ammatillisen kohtaamisen perusteita. Osaat toimia hätäensiaputilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Sinulla on laaja ymmärrys potilaan perustarpeista ja osaat vastata niihin perustellusti hoitotyön menetelmiä ja turvallisuutta noudattaen. Ymmärrät ergonomian periaatteita ja osaat soveltaa niitä potilaan yksilöllisen toimintakyvyn mukaisesti. Ymmärrät aseptiikan keskeiset periaatteet osana hoitotyötä. Osaat hyödyntää hoitotyön eettisiä periaatteita ja ymmärrät niiden merkityksen osana ammatillista kohtaamista. Osaat toimia hätäensiaputilanteissa.