Siirry suoraan sisältöön

Musiikkiteknologia (5 op)

Toteutuksen tunnus: YK00BM01-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Musiikkipedagogi (YAMK)

Opettaja

  • Sami Sallinen

Ryhmät

  • YKM23S1
    Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on musiikkiteknologian osa-alueisiin ja niiden pedagogisiin mahdollisuuksiin perehtyminen.

Opintojakson osaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
Uusiutuvan musiikkipedagogiikan asiantuntijaosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Tunnistat musiikkiteknologian monet muodot. Hallitset tietokonepohjaisen musiikkituotannon perusasiat. Tunnet keskeiset musiikkipedagogin työhön soveltuvat tietokoneohjelmistot ja mobiilisovellukset sekä erilaiset verkko-ohjelmistot ja alustat. Kykenet valitsemaan tarkoituksenmukaisia pedagogisia ja teknologisia ratkaisuja musiikin oppimisen tueksi. Olet tutustunut myös muihin ajankohtaisiin musiikkiteknologian kysymyksiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Viestit sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti sekä kykenet kehittämään työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta. Otat vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta mm. jakamalla omaa osaamistasi sekä hyödyntämällä muiden tuottamaa tietoa vastuullisesti ja lähdekritiikkiä noudattaen.

Sisältö

- musiikkiteknologian muodot
- tietokonepohjaisen musiikkituotannon perusteet
- musiikin tietokoneohjelmistot ja mobiilisovellukset
- musiikin verkko-ohjelmistot ja -alustat
- musiikkiteknologian pedagogiset mahdollisuudet

Opetusmenetelmät

Kurssilla osallistut lähipäivien luentoihin ja demoihin sekä teet ryhmätöitä ja itsenäisiä oppimistehtäviä. Kokoat oppimaasi lopputyöhön, joka julkaistaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja demot: 20 t
Ryhmätyöt ja itsenäiset oppimistehtävät: 80 t
Lopputyö, ml. työn raportointi: 35 t
Yhteensä: 135 t

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu opettajan jatkuvaan arviointiin ja ryhmän sisäiseen palautteenantoon sekä opiskelijan itsereflektioon. Lopputyön osuuden arviointi suoritetaan vertaisarviointina.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Tuotat työelämän tarpeita vastaavaa musiikkia, musiikillisia dokumentteja ja/tai oppimateriaalia musiikkiteknologian avulla. Saavutat itse asettamasi tai sinulle asetetut työn tavoitteet sekä tekniset ja laadulliset vaatimukset musiikkiteknologiaosaamisesi avulla. Valitset pedagogisesti perusteltuja musiikkiteknologisia ratkaisuja oman musiikillisen erityisalasi oppimiseen ja opettamiseen.

Osoitat osaamisesi tekemällä sinulle osoitetut oppimistehtävät ja harjoitustyöt asiantuntevasti sekä keräämällä palautetta osaamisesi kehittymisestä itse- ja vertaisarvioinnin avulla. Osallistut yhdessä tehtäviin töihin vastuullisesti siten, että panoksellasi on positiivinen vaikutus työn onnistumiseen. Viestit selkeästi ja sujuvasti, sekä hyödynnät raportoinnissa ja viestinnässä tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisella tavalla.