Siirry suoraan sisältöön

Musiikin etäopetus (5 op)

Toteutuksen tunnus: YK00BM02-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Musiikkipedagogi (YAMK)

Opettaja

  • Sami Sallinen

Ryhmät

  • YKM23S1
    Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on musiikin etäopetuksen teknologioihin ja niiden pedagogisiin mahdollisuuksiin perehtyminen.

Opintojakson osaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
Uusiutuvan musiikkipedagogiikan asiantuntijaosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Tunnet musiikin etäopetukseen soveltuvat mobiilisovellukset ja tietokoneohjelmistot, ja tunnistat niiden tarjoamat pedagogiset mahdollisuudet. Olet perehtynyt ääneen ja videokuvaan sekä tietoverkkoihin liittyvään etäopetuslaitteistoon. Osaat hyödyntää yleisesti saatavilla olevaa matalan kynnyksen etäopetusteknologiaa musiikin oppimisen ohjaamisessa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä. Tunnet myös reaaliaikaisen yhteissoiton mahdollistavia matalan latenssin etäopetusratkaisuja. Viestit sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti sekä kykenet kehittämään työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta. Otat vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta mm. jakamalla omaa osaamistasi sekä hyödyntämällä muiden tuottamaa tietoa vastuullisesti ja lähdekritiikkiä noudattaen.

Sisältö

- musiikin etäopetukseen soveltuvat mobiili- ja tietokonesovellukset sekä niiden tarjoamat pedagogiset mahdollisuudet
- ääneen ja videokuvaan sekä tietoverkkoihin liittyvä etäopetuslaitteisto
- matalan kynnyksen etäopetusratkaisut
- matalan latenssin etäopetusratkaisut

Opetusmenetelmät

Kurssilla osallistut lähipäivien luentoihin ja demoihin sekä teet ryhmätöitä ja itsenäisiä oppimistehtäviä. Kokoat oppimaasi lopputyöhön, joka julkaistaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja demot: 20 t
Ryhmätyöt ja itsenäiset oppimistehtävät: 80 t
Lopputyö, ml. työn raportointi: 35 t
Yhteensä: 135 t

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu opettajan jatkuvaan arviointiin ja ryhmän sisäiseen palautteenantoon sekä opiskelijan itsereflektioon. Lopputyön osuuden arviointi suoritetaan vertaisarviointina.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Löydät pedagogisesti perusteltuja musiikin etäopetuksen ratkaisuja monenlaisiin ja muuttuviin musiikkipedagogin työelämän tilanteisiin. Valitset tarkoituksenmukaiset ja yhteensopivat laitteet ja ohjelmistot musiikin etäopetuksen toteuttamista varten. Huomioit käytettävissäsi olevat resurssit, teknologian tarjoamat mahdollisuudet sekä asianosaisten osaamisen tason ja omaksumispotentiaalin valintoja tehdessäsi.

Osoitat osaamisesi tekemällä sinulle osoitetut oppimistehtävät ja harjoitustyöt asiantuntevasti sekä keräämällä palautetta osaamisesi kehittymisestä itse- ja vertaisarvioinnin avulla. Osallistut yhdessä tehtäviin töihin vastuullisesti siten, että panoksellasi on positiivinen vaikutus työn onnistumiseen. Viestit selkeästi ja sujuvasti, sekä hyödynnät raportoinnissa ja viestinnässä tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisella tavalla.