Siirry suoraan sisältöön

Työyhteisötaidot ja tiimin johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2028-3021

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 08.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Kristina Grahn

Ryhmät

 • SAR22KM
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • SAR22K1
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • 08.01.2024 13:00 - 16:00, Työyhteisötaidot ja tiimin johtaminen SZYY2028-3021
 • 15.01.2024 13:00 - 16:00, Työyhteisötaidot ja tiimin johtaminen SZYY2028-3021
 • 26.01.2024 08:30 - 11:30, Työyhteisötaidot ja tiimin johtaminen SZYY2028-3021
 • 29.01.2024 13:00 - 16:00, Työyhteisötaidot ja tiimin johtaminen SZYY2028-3021
 • 05.02.2024 14:00 - 16:00, Tentti /Työyhteisötaidot ja tiimin johtaminen SZYY2028-3021
 • 19.02.2024 14:00 - 16:00, 1. uusintatentti /Työyhteisötaidot ja tiimin johtaminen SZYY2028-3021
 • 23.02.2024 14:00 - 16:00, 2. uusintatentti /Työyhteisötaidot ja tiimin johtaminen SZYY2028-3021

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on lisätä ymmärrystä itsensä ja vertaisjohtamisen periaatteista. Lisäksi tarkoituksena on, että osaat toimia tiimissä ja tiimivastaavana ja saat valmiuksia arvioida toimintaa ja sen laatua monista eri ulottuvuuksista.

Kurssin suoritettuasi ymmärrät itsensä johtamisen, vastuullisuuden sekä vertaisjohtamisen ja kollegiaalisen toiminnan periaatteita ja osaat soveltaa niitä työyhteisön toiminnassa ja kehittämisessä. Tunnistat tiimin ja tiimityön merkityksen ja roolin hoitotyössä ja sen johtamisessa. Osaat tukea tiimin menestyksellistä toimintaa ja toimia tiimivastaavana. Ymmärrät kustannustietoisen toiminnan ja kestävän kehityksen periaatteet ja osaat soveltaa niitä oman ammattialasi käytännön työssä. Osaat arvioida ja kehittää toimintaa sekä sen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Osaat varmistaa ja kehittää yhdessä työyhteisön kanssa hoidon ja työn laatua ja omavalvontaa.

Sisältö

Tiimin toiminnan periaatteet ja tiimityön kehittäminen.
Roolit, vastuut, vuorovaikutus ja johtajuus tiimissä.
Konfliktien ratkaisu ja innovatiivisuuden edistäminen tiimissä.
Tavoitteellinen ja itseohjautuva tiimi.
Itsetuntemuksen merkitys itsensä johtamisessa ja työyhteisön kehittämisessä.
Työyhteisötaidot ja työkäyttäytyminen työilmapiirin ja työhyvinvoinnin rakentumisessa.
Työyhteisön kestävä kehittäminen.
Kustannustietoisen toiminnan periaatteet ja soveltaminen käytäntöön.
Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen.
Laadun ominaisuudet, hallinta, mittaaminen, arviointi ja valvonta.
Laadun kehittäminen ja varmistaminen, laatutyökalut ja omavalvonta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sosiaali- ja terveysjohtaminen. 2017. Toim. S. Rissanen & J. Lammintakanen. Helsinki: Sanoma Pro. 3. uud. p. Soveltuvin osin.
Northouse, P. 2016. Leadership: Theory and Practice. Sage Publications.

Muu kurssilla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opetus, jossa hyödynnetään kontakti- ja verkko-opiskelua sekä itsenäistä opiskelua ja vertaistukea

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiohjeistus ilmoitetaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ajankäyttö 5 op = 135 h, josta:
Virtuaaliopiskelua 39 h (opetusta 15 h ja kestävä kehitys 27 h itsenäisesti opiskellen)
Ryhmätyöskentely 42 h
Vertaisen arviointi 10 h
Itsenäinen työskentely 41 h

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssiarviointi: painottuen oppimistehtävät 50 % ja tentti 50 %
itsearviointi ja vertaisarviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1
Tunnistat tiimin toiminnan keskeiset periaatteet ja ymmärrät tiimityön merkityksen hoitotyön johtamisessa.

Hahmotat joitakin itsensä johtamisen ja vertaisjohtamisen sisältöjä.

Osaat nimetä kustannustietoisuuden kannalta oleellisia tekijöitä oman ammattialasi näkökulmasta.

Tunnistat laatuun vaikuttavia tekijöitä ja laadun varmistamisen menetelmiä.

2

Ymmärrät tiimin toiminnan keskeiset periaatteet ja vastuut sekä osaat soveltaa joitakin tiimityön kehittämisen menetelmiä hoitotyön johtamisessa.

Ymmärrät oleelliset itsensä johtamisen ja vertaisjohtamisen sisällöt.

Osaat päätellä kustannustietoisuuden kannalta oleellisia tekijöitä omalla ammattialallasi.

Ymmärrät laatuun vaikuttavia tekijöitä ja osaat käyttää joitakin laadun varmistamisen menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3

Osaat analysoida tiimin toimintaa ja soveltaa vastuullisesti tiimityön kehittämisen menetelmiä hoitotyön johtamisessa.

Osaat tarkastella itseäsi ja vertaisiasi rakentavasti osana työyhteisön kehittämistä.

Osaat arvioida kustannustekijöitä omalla ammattialallasi.

Osaat arvioida laatuun vaikuttavia tekijöitä laadun varmistamiseksi.


4
Osaat tehdä tulkintoja tiimin toiminnasta ja kehittää tiimin vastuullista toimintaa.

Osaat toteuttaa rakentavasti itse- ja vertaisarviointia osana työyhteisön kehittämistä.

Osaat vertailla ja selittää kustannustekijöitä omalla ammattialallasi.

Osaat analysoida laatuun vaikuttavia tekijöitä ja perustella toimenpiteitä laadun kehittämiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat johtaa tiimi tiimiä ja tiimin toiminnan vastuullista kehittämistä.

Osaat arvioida ja kehittää itseäsi kriittisesti ja rakentavasti ja ottaa vastuuta työstä sekä työyhteisön toiminnasta ja kehittämisestä.

Osaat selittää kustannustekijöitä omalla ammattialallasi ja kehittää toiminnan taloudellisuutta sekä vaikuttavuutta.

Osaat analysoida laatuun vaikuttavia tekijöitä ja toteuttaa toimenpiteitä laadun kehittämiseksi.

Lisätiedot

Sisältää Kestävän kehityksen verkkokurssin 1 op