Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu III (12 op)

Toteutuksen tunnus: SOSSW203-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

12 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)

Opettaja

 • Tuomas Lallukka
 • Merja Nybacka
 • Riikka Rantanen
 • Anniina Berg
 • Jenni Koivumäki
 • Timo Hintikka
 • Tuija Ketola
 • Erikka Levälahti

Vastuuopettaja

Merja Nybacka

Ryhmät

 • SOS21SM
  Sosionomi (AMK)
 • 14.12.2023 08:00 - 12:00, Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu III SOSSW203-3002

Tavoitteet

Harjoittelun jälkeen sinä tunnistat asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita ehkäisevän ja kuntouttavan työskentelyn lähtökohdiksi.
Osaat suunnitella, käyttää ja arvioida yksilö- ja yhteisötason työmenetelmiä asiakkaiden, perheiden ja läheisverkoston kanssa työskenneltäessä. Harjaannut suunnitelmallisen ja tavoitteellisen työotteen käytössä ja osaat arvioida omaa toimintaasi suhteessa harjoittelun tavoitteisiin. Lisäksi osaat toimia rakentavana työyhteisön jäsenenä toteuttaen moniammatillista yhteistyötä.

Sisältö

Harjoittelun keskeisinä sisältöinä ovat asiakkaiden ja heidän lähiverkoston ohjaaminen ja tukeminen kuntouttavan työn näkökulmasta sekä ohjausmenetelmien arviointi ja käyttö asiakastilanteissa. Tämän lisäksi harjoittelussa sisältönä on ammatillinen vuorovaikutus, oman toiminnan arviointi sekä saadun palautteen hyödyntäminen oman osaamisen kehittämisessä.

Ohjattu harjoittelu HOPS:ssa sovitulla asiakastyön tehtäväalueella, esimerkiksi sosiaaliasemilla, päihde- ja mielenterveystyössä, rikosseuraamusalan työssä, vammaistyössä, vanhustyössä, lastensuojelussa, perheohjauksessa, koulukuraattorin työtehtävissä , Kelan tai työvoimahallinnon tehtävissä.

Varhaiskasvatukseen suuntautuvien opiskelijoiden on tehtävä harjoittelu lastensuojelussa tai perheohjauksessa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S) Harjoittelusi jälkeen osaat kuvata asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita ehkäisevän ja kuntouttavan työskentelyn lähtökohtana.
Osaat suunnitella, käyttää ja arvioida yksilö- ja yhteisötason ohjausmenetelmiä sosiaalialan asiakastyössä sekä toimia moniammatillisessa työyhteisössä noudattaen työelämän pelisääntöjä. Osaat myös perustella oman toimintasi periaatteita valitussa toimintaympäristössä ja ymmärrät tavoitteellisen sekä suunnitelmallisen työotteen merkityksen. Sinulla on on hyvät ammatilliset vuorovaikutus- ja reflektiotaidot ja osaat hyödyntää saamaasi palautetta. Lisäksi osaat jäsentää ja kuvata työskentelyäsi sekä toimintaasi kirjallisesti.

Esitietovaatimukset

Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu 1 ja 2 tulee olla hyväksytty.