Siirry suoraan sisältöön

Soveltava matematiikka ja fysiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKXMF100-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 38

Koulutus

  • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

  • Tomi Nieminen

Ryhmät

  • TKN22SM
    Konetekniikka (AMK)
  • 15.01.2024 17:00 - 17:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3009

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee pyörimisliikkeen dynamiikan ja osaa soveltaa sitä mekanismiin sopivan moottorin valintaan. Opiskelija osaa sähkömagnetismin perusteet ja oppii rakentamaan pyörivän sähkömoottorin. Matemaattisena apuvälineenä kurssilla opiskellaan differentiaaliyhtälöitä ja niiden analyyttista ratkaisemista.

Tieto ja ymmärrys:
Opiskelijat ymmärtävät fysikaaliset luonnonlait sekä matemaattisen mallinnuksen periaatteet.

Tekninen analyysi:
Opiskelijat osaavat soveltaa oppimiaan mallinnusmenetelmiä käytännön suunnitteluongelmien ratkaisuun.

Sisältö

Mekanismien dynamiikka, sähkömagnetismi, Faradayn laki, Lenzin laki, differentiaaliyhtälöt ja niiden analyyttinen ratkaiseminen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu n. 90% tentistä ja n.10% projektityöstä (sähkömoottorin rakentaminen).
Välttävä (1): Tunnet perusasiat ja -terminologian, mutta sinulla on puutteita niiden soveltamisessa. Pystyt ratkomaan välttävästi selkeitä perusratkaisuja.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja -terminologian, mutta sinulla on puutteita niiden soveltamisessa muihin kuin perusratkaisuihin. Pystyt ratkomaan tyydyttävästi selkeitä perusratkaisuja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet keskeiset asiat kurssilla käsitellyistä luonnonilmiöistä ja matemaattisista menetelmistä. Osaat soveltaa oppimaasi teoriaa käytäntöön yksinkertaisissa tilanteissa.

Kiitettävä (4): Hallitset kurssilla käsitellyt luonnonilmiöt ja matemaattiset menetelmät. Osaat soveltaa oppimaasi teoriaa käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5) Hallitset kurssilla käsitellyt luonnonilmiöt ja matemaattiset menetelmät. Osaat luovasti soveltaa oppimaasi teoriaa käytäntöön myös kohtaamissasi uusissa ongelmatilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Hallitset riittävän hyvin perustiedot ja -taidot ja pystyt soveltamaan tietojasi yksinkertaisiin ongelmiin.

Esitietovaatimukset

Lausekkeiden käsittely ja yhtälöiden ratkaiseminen. SI-yksiköiden käsittely. Voiman ja momentin käsitteet ja Newtonin lait. Voiman jakaminen komponentteihin ja statiikan perusteet. Tekninen taivutusteoria, erityisesti leikkausvoiman, taivutusmomentin sekä palkin taipuman välinen yhteys. Differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet.