Siirry suoraan sisältöön

Sähkötekniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TK00BC65-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 70

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ari Latvala

Ryhmät

 • TER22SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TKN22SM
  Konetekniikka (AMK)
 • 30.08.2023 09:00 - 10:30, Sähkötekniikka TK00BC65-3005
 • 15.09.2023 13:15 - 15:15, Sähkötekniikka TK00BC65-3005
 • 20.09.2023 09:30 - 10:45, Sähkötekniikka TK00BC65-3005
 • 22.09.2023 08:30 - 09:00, Sähkötekniikka TK00BC65-3005 R1 (SFS 6002 koe)
 • 22.09.2023 09:00 - 11:00, Sähkötekniikka TK00BC65-3005 R1
 • 22.09.2023 11:00 - 11:30, Sähkötekniikka TK00BC65-3005 R2 (SFS 6002 koe)
 • 22.09.2023 11:30 - 13:30, Sähkötekniikka TK00BC65-3005 R2
 • 27.09.2023 08:00 - 11:00, Sähkötekniikka TK00BC65-3005 (Välikoe 1, koe mahdollista suorittaa myös viikolla 44)
 • 28.09.2023 13:15 - 14:45, Sähkötekniikka TK00BC65-3005
 • 06.10.2023 10:00 - 10:30, Sähkötekniikka TK00BC65-3005 R3 (SFS6002 koe)
 • 06.10.2023 10:30 - 12:30, Sähkötekniikka TK00BC65-3005 R3
 • 06.10.2023 12:30 - 13:00, Sähkötekniikka TK00BC65-3005 R4 (SFS6002 koe)
 • 06.10.2023 13:00 - 15:00, Sähkötekniikka TK00BC65-3005 R4
 • 11.10.2023 09:00 - 10:30, Sähkötekniikka TK00BC65-3005
 • 27.10.2023 12:30 - 13:30, Sähkötekniikka TK00BC65
 • 02.11.2023 14:00 - 16:00, Sähkötekniikka TK00BC65-3005 (Välikoe 1)
 • 08.11.2023 13:30 - 15:30, Sähkötekniikka TK00BC65-3005
 • 16.11.2023 09:00 - 10:30, Sähkötekniikka TK00BC65-3005
 • 08.12.2023 09:00 - 11:00, Sähkötekniikka TK00BC65-3005 - Koe
 • 08.12.2023 11:30 - 15:15, Sähkötekniikka TK00BC65-3005; Koe

Tavoitteet

Tutustut sähkötekniikan perussuureisiin ja lainalaisuuksiin sekä opit soveltamaan niitä yksinkertaisiin tasa- ja vaihtosähköpiirien laskuihin sekä laboratoriomittauksiin. Osaat kytkettyjen 3-vaihepiirien peruslaskennan ja tunnet tehon eri käsitteet. Opit sähköturvallisuuden perusasiat ja perehdyt teollisuuden sähkökäyttöihin.

Tieto ja ymmärrys
Sinulla on tieto ja ymmärrys sähkötekniikan luonnontieteellisistä ja matemaattisista periaatteista. Ymmärrät vastuksen, kelan ja kondensaattorin toiminnan osana sähköpiiriä sekä vaihtosähkön tehokäsitteet.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön
Hallitset kytkettyjen kolmivaihepiirien peruslaskennan ja sen käsitteistön. Ymmärrät sähkökoneiden perusrakenteet ja toimintaperiaatteet sekä tiedostat niiden yleisimmät käyttökohteet. Sinulla on perustietämys sähkökäyttöjen valinnasta ja ohjauksesta. Osaat työskennellä sähkölaboratorioympäristössä turvallisesti.

Sisältö

Sähköturvallisuuden perusteet
Sähkösuureet
Tasasähkön ja vaihtosähkön perusteet
Vastus, kela ja kondensaattori
Symmetrinen ja epäsymmetrinen 3-vaihejärjestelmä
Vaihtosähköpiirien tehosuureet
Sähkökoneiden toimintaperiaatteet ja rakenteet
Säädettyjen moottorikäyttöjen toimintaperiaatteet ja rakenteet
Sähkökäyttöjen valinnan ja ohjauksen periaatteet
Virtapiirikaaviot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön (Moodle) materiaalit

Ahoranta J. Sähkötekniikka. E-kirja/kirja. Sanoma Pro Oy. Kaikki painokset.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmänä käytetään ongelmaperustaista oppimista. Konkreettisesti oppiminen tapahtuu itsenäisesti ratkaistujen ja palautettavien oppimistehtävien kautta. Oppimistehtävien suorittamista ohjataan video-ohjeistuksilla ja kontaktitunneilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Loppukoe (syksy 2023)
Uusinta (syksy 2023)
Uusinta 2 (syksy 2023)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 135 tuntia oppimistyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit tehdään pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu tentissä tai välikokeissa osoitettuun osaamiseen.

Avoin AMK 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnet sähkötekniikan tärkeimmät lait ja pystyt suorittamaan yksinkertaisia sähköpiirien laskutoimituksia. Tunnistat sähkökoneiden perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa.

Tyydyttävä (2): Tunnet sähkötekniikan perusperiaatteet ja osaat ratkaista yksinkertaisia sähköteknisiä ongelmia. Tunnet ja ymmärrät sähkökäyttöjen sekä niiden ohjausten perusteet ja rakenteet, mutta soveltaminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Sinulla on tieto ja ymmärrys tasa- ja vaihtosähköpiirien keskeisestä teoriasta ja osaat soveltaa osaamistasi perusvirtapiirilaskuihin. Tunnet sähkökäyttöjen perusteet ja ymmärrät, mitä asioita pitää huomioida sähkökäyttöjen komponenttien valinnassa.

Kiitettävä (4): Sinulla on tieto ja ymmärrys sähkötekniikan luonnontieteellisistä ja matemaattisista periaatteista ja osaat itsenäisesti soveltaa eri menetelmiä sähköteknisiin ongelmiin. Hallitset sähkökäyttöjen perusteet ja osaat soveltaa tietoa sähkökäyttöjen komponenttien valinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Sinulla on vahva tieto ja ymmärrys sähkötekniikan luonnontieteellisistä ja matemaattisista periaatteista sekä osaat hahmottaa kokonaisuuksia. Hallitset sähkökäyttöjen perusteet ja osaat soveltaa tietoa hahmottaen erilaisia vaihtoehtoisia toimivia kokonaisratkaisuja.

Esitietovaatimukset

Perusosaaminen matematiikasta (esim. ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisu) ja fysiikasta