Siirry suoraan sisältöön

Koneenosien suunnittelu (3 op)

Toteutuksen tunnus: TKTT0130-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 24

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Kalevi Jaaranen

Ryhmät

 • TKN21SM
  Konetekniikka
 • 08.09.2023 09:00 - 10:30, Koneenosien suunnittelu TKTT0130-3007 - Etäopetus
 • 22.09.2023 09:00 - 10:30, Koneenosien suunnittelu TKTT0130-3007
 • 06.10.2023 09:00 - 10:30, Koneenosien suunnittelu TKTT0130-3007 - Etäopetus
 • 03.11.2023 09:00 - 10:30, Koneenosien suunnittelu TKTT0130-3007
 • 08.12.2023 08:00 - 10:45, Koneenosien suunnittelu KOE TKTT0130-3007

Tavoitteet

Opintojakson käytyäsi, tunnet koneenrakennuksessa käytettävien voimansiirto-osien ja niiden välisten liitosten toimintaperiaatteet ja perusmitoituksen. Lisäksi saat perusteet, kuinka koneenosien väliset ruuvi- ja hitsausliitokset toimivat ja kuinka niitä mitoitetaan.

Tutkimukset ja tiedonhaku:
Osaat analysoida and ratkaista teknisiä ongelmia.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat laskennan avulla mitoittaa ja valita koneenrakennuksessa tyypillisesti käytettäviä koneenosia ja liitoksia.

Sisältö

Ennalta valittujen koneenrakennuksessa käytettyjen koneenosien perusteet ja mitoitus.
Opintojaksolle valitut koneenosat ovat:
- akselit ja akseliliitokset
- vaihteiden hammaspyörien ja välityssuhteiden laskenta
- ruuvi- ja hitsausliitokset

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomonisteet, Björk ym. Koneenosien suunnittelu, Sanoma Pro Oy, 2014, Blom ym. Koneenelimet ja mekanismit. Edita 1999. Valtanen Esko, Tekniikan taulukkokirja, Genesis Kirjat Oy, 2013

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetustuntien aikana käydään opintojakson teoria läpi ja myös laskuharjoitusesimerkkejä. Opintojakso sisältää omatoimista opiskelua kotitehtävinä tehtävien laskuharjoitusten muodossa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koe ja kaksi uusintaa tutkintosäännön mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetustunteja 10 h.
Laskuharjoitukset, mikä on itsenäistä työskentelyä 71 h.
Yhteensä 81 h.

Sisällön jaksotus

Kontaktiopetustunneilla keskitytään opintojakson sisällön mukaan vaihtuvaan teoriaan ja esimerkkilaskentoihin. Kotitehtävinä olevat laskuharjoitukset tukevat teorian oppimista. Molemmat etenevät aiheittain koko opintojakson ajan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja -terminologian, mutta kykenet vain välttävästi soveltamaan niitä yksinkertaisiin koneenosien valinta- ja mitoitustehtäviin.
- Osaat välttävästi suunnitella ja mitoittaa ruuvi- ja hitsausliitoksia
- Osaat välttävästi suunnitella ja mitoittaa akseleita ja akseleiden liitoksia
- Tunnet eri tyyppisiä vaihderatkaisuja ja osaat välttävästi mitoittaa hammaspyöräpareja

Tyydyttävä (2): Tunnistat perusasiat ja -terminologian, mutta kykenet vain tyydyttävästi soveltamaan niitä yksinkertaisiin koneenosien valinta- ja mitoitustehtäviin.
- Osaat tyydyttävästi suunnitella ja mitoittaa ruuvi- ja hitsausliitoksia
- Osaat tyydyttävästi suunnitella ja mitoittaa akseleita ja akseleiden liitoksia
- Tunnet eri tyyppisiä vaihderatkaisuja ja osaat tyydyttävästi mitoittaa hammaspyöräpareja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset opintojakson keskeiset asiat ja pystyt soveltamaan niitä koneenosien suunnittelussa.
- Osaat suunnitella ja mitoittaa ruuvi- ja hitsausliitoksia
- Osaat suunnitella ja mitoittaa akseleita ja akseleiden liitoksia
- Tunnet eri tyyppisiä vaihderatkaisuja ja osaat mitoittaa hammaspyöräpareja

Kiitettävä (4): Hallitset opintojakson keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti koneenosien suunnittelussa.
- Osaat kiitettävästi suunnitella ja mitoittaa ruuvi- ja hitsausliitoksia
- Osaat kiitettävästi suunnitella ja mitoittaa akseleita ja akseleiden liitoksia
- Tunnet eri tyyppisiä vaihderatkaisuja ja osaat kiitettävästi mitoittaa hammaspyöräpareja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset opintojakson keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti vaativien koneenosien suunnittelussa.
- Osaat erinomaisesti suunnitella ja mitoittaa ruuvi- ja hitsausliitoksia
- Osaat erinomaisesti suunnitella ja mitoittaa akseleita ja akseleiden liitoksia
- Tunnet eri tyyppisiä vaihderatkaisuja ja osaat erinomaisesti mitoittaa hammaspyöräpareja

Esitietovaatimukset

- statiikan perusteet
- lujuusopin perusteet
- piirustustekninen perusosaaminen
- materiaalitekniikan perusteet.