Siirry suoraan sisältöön

Tuotantojärjestelmät 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKTT0200-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

  • Arjo Forsman

Ryhmät

  • TKN21SM
    Konetekniikka
  • 08.09.2023 15:00 - 16:30, Tuotantojärjestelmät 1 TKTT0200-3006 - Etäopetus
  • 06.10.2023 14:15 - 16:45, Tuotantojärjestelmät 1 TKTT0200-3006 - Etäopetus
  • 03.11.2023 13:15 - 14:45, Tuotantojärjestelmät 1 TKTT0200-3006
  • 09.12.2023 13:45 - 16:15, Tuotantojärjestelmät 1 TKTT0200-3006

Tavoitteet

Tuotantojärjestelmät opintojakso antaa kokonaiskuvan yrityksen tuotannon kehittämiselle kilpailukykyisemmäksi. Opit tyydyttävästi suunnittelemaan yrityksen tuotantotoiminnan eri osa-alueita niin, että otat kokonaisuuden huomioon. Osaamisesi kehittyminen alkaa nykyaikaisen tuotantotoiminnan hahmottamisella, strategisten asioiden miettimisellä ja niiden perusteella sopivan kehittämistyökalun valitsemisella. Opintojakson suoritettuasi osaat kehittää tuotantotoimintaa kokonaisvaltaisesti kohti parempaa kilpailukykyä.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat kehittää monimutkaisia tuotantojärjestelmiä vastaamaan taloudellisia ja teknisiä vaatimuksia.

Tutkimukset ja tiedonhaku:
Osaat tehdä simulaatioita ja analyysejä teknisten ongelmien yksityiskohtaista tarkastelua ja tutkimusta varten.

Sisältö

Tuotannon strategiset perusvalinnat, tuotantoparadigmat (esim. BPR, BSC, CE, CIM, Constraint Theory, JIT, Kaizen, Lean). Tuotannon tavoitteet ja niiden mittaaminen, tuotannon kehityskohteiden analysointi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, tiedonhaku ja soveltavat oppimistehtävät. Ongelmalähtöisen oppimisen kautta opiskelijoilla on oppimistehtäviä ratkottavana. Tehtäviä tehdään pääosin ryhmissä. Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arviointi perustuu harjoitustehtävien suorituksiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu tentistä 50 % ja harjoitus- ja laboratoriotöistä 50 %.
Kokeet järjestetään kolmesti tutkintosäännön mukaisesti.

Välttävä (1): Kykenet tunnistamaan kappaletavaratuotannon perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on merkittäviä puutteita hahmottaa asioiden liittyminen toisiinsa.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja -terminologian, mutta sinulla on puutteita hahmottaa keskeisten asioiden liittyminen toisiinsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset opintojakson keskeiset asiat:
- tunnet kappaletavaratuotannon keskeiset käsitteet ja menetelmät
- osaat käyttää kehittämisen menetelmiä kappaletavaratuotannon ongelmien ratkaisemiseksi tai toiminnan kehittämiseksi tyydyttävästi.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset kappaletavaratuotannon käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä kriittisesti kappaletavaratuotannon ongelmien ratkaisuissa ja kehittämisessä esim. harjoitustöissä ja harjoituksissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset kappaletavaratuotannon käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti tuotannon ongelmien ratkaisuissa ja kehittämisessä esim. harjoitustöissä, harjoituksissa.

Esitietovaatimukset

Sinulla on kokonaiskuva kappaletavarateollisuuden tuotannosta.