Siirry suoraan sisältöön

Maanviljelyn suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB4200-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Ulla Heinonen
 • Juho Pirttiniemi

Ryhmät

 • LMS22S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • 09.01.2024 08:15 - 11:45, Maanviljelyn suunnittelu LMSB4200-3007
 • 16.01.2024 08:15 - 11:45, Maanviljelyn suunnittelu LMSB4200-3007
 • 23.01.2024 08:15 - 11:45, Maanviljelyn suunnittelu LMSB4200-3007
 • 30.01.2024 08:15 - 11:45, Maanviljelyn suunnittelu LMSB4200-3007
 • 06.02.2024 08:15 - 11:45, Maanviljelyn suunnittelu LMSB4200-3007
 • 13.02.2024 08:15 - 11:45, Maanviljelyn suunnittelu LMSB4200-3007
 • 20.02.2024 08:15 - 11:45, Maanviljelyn suunnittelu LMSB4200-3007
 • 05.03.2024 08:15 - 11:45, Maanviljelyn suunnittelu LMSB4200-3007
 • 12.03.2024 08:15 - 11:45, Maanviljelyn suunnittelu LMSB4200-3007
 • 19.03.2024 08:15 - 11:45, Maanviljelyn suunnittelu LMSB4200-3007
 • 26.03.2024 08:15 - 11:45, Maanviljelyn suunnittelu LMSB4200-3007
 • 02.04.2024 08:15 - 11:45, Maanviljelyn suunnittelu LMSB4200-3007
 • 09.04.2024 08:15 - 11:45, Maanviljelyn suunnittelu LMSB4200-3007
 • 16.04.2024 08:00 - 12:00, Perunasadon laatu
 • 16.04.2024 08:15 - 11:45, Maanviljelyn suunnittelu LMSB4200-3007
 • 25.04.2024 12:30 - 15:45, Maanviljelyn suunnittelu LMSB4200-3008, opintomatka
 • 26.04.2024 12:30 - 15:45, Maanviljelyn suunnittelu LMSB4200-3008, opintomatka

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Käytyäsi tämän opintojakson, osaat laatia mielekkään peltoviljelysuunnitelman maatilan tarpeista ja lähtökohdista käsin.

Opintojakson osaamiset
maatalousosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Osaat ottaa huomioon kestävän viljelyn näkökulman suunnitellessasi peltoviljelyä suomalaiselle maatilalle. Kykenet suunnittelemaan peltoviljelyä ja viljelykierron ottaen huomioon tuotannon säädökset, sadon käyttötarkoituksen, tilan sijainnista johtuvat olosuhteet sekä tilalla käytettävissä olevat resurssit. Osaat suunnitella viljelykierron ja viljelysuunnitelman viljelysuunnitteluohjelmistolla. Osaat laskea peltotaseen. Osaat määrittää käytännössä eri viljelykasvien sadon laatutekijöitä. Osaat käyttää alan ammattilehtiä tiedon etsinnässä.

Sisältö

Maanviljelyn suunnittelu:
Kestävän kasvuntuotannon lähtökohdat, viljelykierto, viljelysuunnitelma, viljelysuunnitteluohjelmisto, erilaiset kasvilajit ja –lajikkeet, sadon käyttötarkoitus, konekannan mitoittaminen, työmäärän ajoittaminen, sadon laatu, mediaseuranta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Pietola, L. 2018. Mitä ilmastokeskustelu tarkoittaa Suomen näkökulmasta? Tallenne Pellon käytön optimoinnilla ratkaisuja ilmastonmuutokseen –seminaarista 5.2.2018. https://www.youtube.com/watch?v=aETtJVONGVY&index=1&list=PLLiSq4pLlOEBrS4KTp34kvb7gccBF047b
Seppänen, M. ym. RUOKAA! Kestävä maatalous ja ruoantuotanto. 2019. https://www.mtk.fi/-/ruokaa-oppikirja Kustantaja: Maahenki Oy. ISBN 978-952-301-150-2
Mokkila, M. (toim.). 2015. Tiekartta Suomen proteiini-omavaraisuuden parantamiseksi. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, VTT Visions 6. ISBN 978-951-38-8286-0 (verkko)
Hakala, K. 2018. Ilmastonmuutoksen vaikutus maatalouteen ja viljelijän mahdollisuudet sopeutua –esityksen tallenne Maankuivatus ja ilmastonmuutos –seminaarista 17.10.2018. https://www.youtube.com/watch?v=yjH_wAieJNc
Regina, K. 2018. Hiilen sidonta peltomailla –esitystallenne. Maatilaverkoston etäluento 25.1.2018. https://www.youtube.com/watch?v=xy0_TeS5Tk4
Ruokavirasto Elintarvikkeiden alkutuotanto –verkkosivut. https://prod-ruokavirastofi.solitaonline.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikkeiden-alkutuotanto/
Maanviljelijän tietobaari. https://areena.yle.fi/audio/1-50223351
Keskitalo, M. ym. (toim.) 2021. Uudistuva kasvintuotanto, Tieto tuottamaan 147. ProAgria Keskustenliitto. ISBN 978-951-808-289-0 (painettu), ISBN 978-951-808-290-6 (verkkojulkaisu)
Peltonen, S. ym. 2017. Peltojen kunnostus. Tieto tuottamaan 143. ProAgria Keskustenliitto. ISBN 978-951-808-268-5 (painettu), ISBN 978-951-808-269-2 (verkkojulkaisu)
Peltonen, S. 2018. Viljelykierrolla kannattavuus paremmaksi -materiaali. ProAgria. https://www.proagria.fi/sites/default/files/attachment/1.11.2018_viljelykierrolla_kannattavuus_paremmaksi_sari_peltonen_proagria_keskustenliitto.pdf
Mattila, T. 2015. Maan rakenteen parantaminen. https://www.youtube.com/watch?v=0awOp3NwGAI
Känkäinen, H. 2017. Pellon kunnon ylläpito viljelyä monipuolistaen, mm. viherlannoituksen ja kerääjäkasvien avulla. Luke. https://www.ilmastoviisas.fi/wp-content/uploads/2017/10/Kankanen_Pellon-kunto-monipuolistaen-2.11.2017_HK.pdf
Heikkinen, J. Maaperäilta 2018. Maanparannusaineet – mitä maassa tapahtuu. https://www.youtube.com/watch?v=wl3Omg5a1mM&t=2834s
Seppänen, A. ym. 2019. Kierrätyslannoitus : Suunnittelu, käytännöt ja mahdollisuudet tulevaisuudessa. Helsinki: Luonnonvarakeskus. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-759-6. ISBN 978-952-326-759-6 (Verkkojulkaisu).
Luonnonvarakeskus, 2019. Kaikki irti lannasta - Opas hyvään lannankäsittelyyn. https://www.luke.fi/manurestandards/wp-content/uploads/sites/25/2019/11/Kaikki-irti-lannasta-FINAL.pdf.
Mavi, 2008. Ravinnetaseet Ympäristötuen lisätoimenpide lannoituksen ja sadon ravinnemäärien seurantaan. Maaseutuvirasto.
Ravinnetaseopas, 2001. Uudenmaan ympäristökeskus. Art-Print. ISBN 952–463–008–7 (pdf )
Jalli, M. 2017. Kasvitaudit muuttuvassa ilmastossa –tallenne. https://www.youtube.com/watch?v=4JNX7N05VYQ&t=321s
Jalli, H. ym. 2016. Resistenssi - Kasvintuhoojien torjunta-ainekestävyys. Luonnonvara- ja biotaloudentutkimus 17/2016. Helsinki: Luonnonvarakeskus. ISBN: 978-952-326-200-3 (Verkkojulkaisu). https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/532360/luke-luobio_17_2016.pdf?sequence=6.
Perunantutkimuslaitos internetsivut: Viljelyohjeet. https://petla.fi/viljelyohjeet/
Kasvintuhoojakuvasto, Peruna-alan yhteistyöryhmä, PAYR. https://perunasta.fi/kasvintuhoojakuvasto/
ProAgria, Viljan myynti- ja laatuvaatimukset. Tieto tuottamaan 108.
Ruokaviraston internetsivut: Viljan laatu ja turvallisuus. https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/kasvitutkimukset/viljan-laatu-ja-turvallisuus/
Nurmela, T. Konedata, traktorit –internetsivusto. https://konedata.net/traktorit/
Ahokas, J. Traktorit ja työkoneet. Pdf Moodlessa.
Mattila, T. ja Rajala, J. 2018. Miten vältän maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla? Helsingin yliopisto, raportteja 175. ISBN 978-951-51-3750-0 (pdf)

Opetusmenetelmät

Kyseessä on päivätoteutus, joten kontaktituntien yhdessä opiskelu tukee itsenäistä opiskelua. Oppimisympäristössä opiskellaan luentotallenteiden, videoiden ja kirjallisen materiaalin avulla tehtäviä tehden. Kontaktitunneilla käydään teoriaa läpi, tehdään harjoitustöitä ja kurssin sisältöön kuuluvia käytännön töitä. Kustakin tehdystä tehtävästä opiskelija saa palautteen. Kurssin päätteeksi on kurssitentti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssilla tehdään viljelysuunnitelma ja viljelykiertosuunnitelma, jotka voi tehdä joko mallitilalle tai oikealle tilalle.
Kurssi sisältää kahden päivän opintomatkan kotimaassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssitentti pidetään 9.4.2023 klo 8:15-10:15. Uusintatenttien ajankohdat sovitaan aloitustunnilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 135 tuntia opiskelijatyötä. Tästä kontaktiopetukseen ja tilavierailuun on varattu 56 tuntia, loput ajasta käytetään itsenäiseen opiskeluun yksin, parityönä ja ryhmätyönä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin arvosana määräytyy jatkuvan arvioinnin perusteella eli palautettavat tehtävät arvioidaan. Tentin osuus arvosanasta on 30%.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Osaat ottaa huomioon kestävän viljelyn näkökulman suunnitellessasi peltoviljelyä suomalaiselle maatilalle. Osaat suunnitella peltoviljelyä ja viljelykierron ottaen huomioon tuotannon säädökset, sadon käyttötarkoituksen, tilan sijainnista johtuvat olosuhteet sekä tilalla käytettävissä olevat resurssit. Osaat suunnitella viljelykierron ja viljelysuunnitelman viljelysuunnitteluohjelmistolla. Osaat laskea peltotaseen. Osaat määrittää käytännössä eri viljelykasvien sadon laatutekijöitä. Osaat käyttää alan ammattilehtiä tiedon etsinnässä. Harjoitustyöt on hyväksytty, mutta ne sisältävät puutteita.

Tyydyttävä 2:
Osaat ottaa huomioon kestävän viljelyn näkökulman suunnitellessasi peltoviljelyä suomalaiselle maatilalle. Osaat suunnitella monipuolista peltoviljelyä ja viljelykierron ottaen huomioon tuotannon säädökset, sadon käyttötarkoituksen, tilan sijainnista johtuvat olosuhteet sekä tilalla käytettävissä olevat resurssit. Osaat suunnitella viljelykierron ja viljelysuunnitelman viljelysuunnitteluohjelmistolla. Osaat laskea peltotaseen. Osaat määrittää käytännössä eri viljelykasvien sadon laatutekijöitä ja ymmärrät mihin laatutekijät vaikuttavat. Käytät monipuolisesti alan ammattilehtiä tiedon etsintään. Harjoitustyöt on palautettu tehtävänannon mukaisina.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Osaat soveltaa kestävän viljelyn näkökulmaa suunnitellessasi peltoviljelyä suomalaiselle maatilalle. Osaat suunnitella monipuolista ja tarkoituksenmukaista peltoviljelyä ja viljelykierron ottaen huomioon tuotannon säädökset, sadon käyttötarkoituksen, tilan sijainnista johtuvat olosuhteet sekä tilalla käytettävissä olevat resurssit. Osaat suunnitella monipuolisen viljelykierron ja viljelysuunnitelman viljelysuunnitteluohjelmistolla. Osaat laskea peltotaseen ja arvioida saamaasi tulosta. Osaat määrittää käytännössä eri viljelykasvien sadon laatutekijöitä ja tiedät miten niihin voidaan viljelyteknisesti vaikuttaa. Käytät monipuolisesti ja aktiivisesti alan ammattilehtiä tiedon etsintään. Harjoitustyöt on palautettu tehtävänannon mukaisina ja oppimateriaalia soveltaen.

Kiitettävä 4:
Osaat soveltaa ja perustella kestävän viljelyn näkökulmaa suunnitellessasi peltoviljelyä suomalaiselle maatilalle. Osaat perustellen suunnitella monipuolista ja tarkoituksenmukaista peltoviljelyä ja viljelykierron ottaen huomioon tuotannon säädökset, sadon käyttötarkoituksen, tilan sijainnista johtuvat olosuhteet sekä tilalla käytettävissä olevat resurssit. Osaat suunnitella monipuolisen viljelykierron ja yksityiskohtaisen viljelysuunnitelman viljelysuunnitteluohjelmistolla. Osaat laskea peltotaseen ja arvioida saamaasi tulosta. Osaat määrittää käytännössä eri viljelykasvien sadon laatutekijöitä analysoiden saatuja tuloksia ymmärtäen viljelytekniikan vaiktukset niihin sekä vaikutukset sadosta saatuun hintaan tai rehuarvoihin. Käytät monipuolisesti ja aktiivisesti alan ammattilehtiä tiedon etsintään. Harjoitustyöt on palautettu tehtävänannon mukaisina ja oppimateriaalia monipuolisesti soveltaen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Osaat monipuolisesti soveltaa ja perustella kestävän viljelyn näkökulmaa suunnitellessasi peltoviljelyä suomalaiselle maatilalle. Osaat analyyttisesti suunnitella monipuolista ja tarkoituksenmukaista peltoviljelyä ja viljelykierron ottaen monipuolisesti huomioon tuotannon säädökset, sadon käyttötarkoituksen, tilan sijainnista johtuvat olosuhteet sekä tilalla käytettävissä olevat resurssit. Osaat suunnitella monipuolisen viljelykierron ja yksityiskohtaisen sekä monipuolisen viljelysuunnitelman viljelysuunnitteluohjelmistolla. Osaat laskea peltotaseen ja arvioida saamaasi tulosta ja esittää kehitysehdotuksia taseen parantamiseksi. Osaat määrittää käytännössä eri viljelykasvien sadon laatutekijöitä analysoiden saatuja tuloksia ymmärtäen viljelytekniikan vaikutukset niihin sekä vaikutukset sadosta saatuun hintaan tai rehuarvoihin. Käytät monipuolisesti ja aktiivisesti alan sekä kotimaisia että ulkomaisia ammattilehtiä tietojesi kartuttamiseen kasvinviljelystä. Harjoitustyöt on laadittu tehtävänannon mukaisesti, virheettömästi ja monipuolisia lähteitä käyttäen.

Esitietovaatimukset

Osaat peltoviljelyn perusasiat eli tiedät erilaisten viljelykasvien ominaisuuksia ja osaat tuotantopanosten käytön tarkoituksen. Osaat mitoittaa kasvintuotannon koneketjun ja osaat arvioida työmenekkiä töiden ajoittamisen suunnittelemiseksi.