Siirry suoraan sisältöön

Maatilan tuotantoprosessien kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB5200-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Juho Pirttiniemi

Ryhmät

 • LMS22S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • 09.01.2024 12:30 - 15:45, Maatilan tuotantoprosessien kehittäminen LMSB5200-3005
 • 16.01.2024 12:30 - 15:45, Maatilan tuotantoprosessien kehittäminen LMSB5200-3005
 • 25.01.2024 12:30 - 15:45, Maatilan tuotantoprosessien kehittäminen LMSB5200-3005
 • 30.01.2024 12:30 - 15:45, Maatilan tuotantoprosessien kehittäminen LMSB5200-3005
 • 06.02.2024 12:30 - 15:45, Maatilan tuotantoprosessien kehittäminen LMSB5200-3005
 • 13.02.2024 12:30 - 14:00, Maatilan tuotantoprosessien kehittäminen LMSB5200-3005
 • 20.02.2024 12:30 - 15:45, Maatilan tuotantoprosessien kehittäminen LMSB5200-3005
 • 05.03.2024 12:30 - 15:45, Maatilan tuotantoprosessien kehittäminen LMSB5200-3005
 • 11.03.2024 12:30 - 15:45, Maatilan tuotantoprosessien kehittäminen LMSB5200-3005
 • 19.03.2024 12:30 - 15:45, Maatilan tuotantoprosessien kehittäminen LMSB5200-3005
 • 26.03.2024 12:30 - 15:45, Maatilan tuotantoprosessien kehittäminen LMSB5200-3005
 • 02.04.2024 12:30 - 14:00, Maatilan tuotantoprosessien kehittäminen LMSB5200-3005
 • 09.04.2024 12:30 - 15:45, Maatilan tuotantoprosessien kehittäminen LMSB5200-3005
 • 16.04.2024 12:30 - 15:45, Maatilan tuotantoprosessien kehittäminen LMSB5200-3005
 • 25.04.2024 08:15 - 11:45, Maatilan tuotantoprosessien kehittäminen LMSB5200-3006, opintomatka
 • 26.04.2024 08:15 - 11:45, Maatilan tuotantoprosessien kehittäminen LMSB5200-3006, opintomatka

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opiskeltuasi tämän opintojakson osaat valita soveltuvat kone- ja laiteketjut maatalousyrityksen tuotantotavoitteiden toteuttamiseksi. Osaat etsiä tuotannon toteutuksen kannalta tietoaineistoista olennaisia merkityksiä ja tulkita niiden vaikutuksia tilatason tuotannon kehittämisen tueksi. Osaat vertailla ja etsiä ratkaisuja töiden suorittamiseksi maatalouden eri tuotantomuodoissa sekä osaat arvioida tuotantomuodon vaihtamisen järkevyyttä kehittyvän tilan koneiden, rakennusten ja osaamisen soveltuvuuden pohjalta.Opintojakson osaamiset

Maatalousosaaminen, Teknologiaosaaminen, Energiaosaaminen


Opintojakson osaamistavoite

Opiskeltuasi tämän opintojakson tiedät, miten maatalousyritysten tuotantoon tarvittavat kone- ja laiteketjut mitoitetaan ja millä perusteilla kone- ja laiteketjuvaihtoehdot valitaan tuotantotavoitteiden toteuttamiseksi.

Sisältö

Maataloustuotannon työ- ja koneketjujen työn- ja energiankulutuksien mitoittaminen.

Maatalousprosessien ajan-, maan-, veden-, ravinteiden- ja energiankäytön tehokkuuden arviointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy julkisista aineistoista. Esimerkkejä:
Ahokas, J. 2013. Traktorit ja työkoneet. (https://enpos.weebly.com/uploads/3/6/7/2/3672459/traktorit_ja_tykoneet.pdf)
Ahokas, J. & Oksanen, T. 2015 Maamekaniikka. Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden laitos Julkaisuja 40.
Rikkonen, P. 2017. Vaihtoehtoisia skenaarioita maataloudesta vuoteen 2030. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 55/2017.
Lehtonen, H. ym. 2017. Maatalouden rakennekehitys ja investointitarve vuoteen 2030. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 19/2017.

Opetusmenetelmät

Kyseessä on päivätoteutus, jossa kontakteilla käydään teorian lisäksi läpi itsenäisesti tai ryhmissä suoritettuja tehtäviä. Opintojaksoon kuuluu kahden päivän mittainen opintomatka. Opintojakson harjoitustehtävät (yksilötehtävät ja ryhmätehtävät) muodostuvat laskuharjoituksista, tutkimusharjoituksista, mitoitusharjoituksista omalle tai esimerkkitilalle ja raporteista. Opintojakso suoritetaan harjoitustehtävistä saatavilla pisteillä ilman tenttiä. Kaikki harjoitustehtävät on läpäistävä.

Oppimisympäristönä toimii Moodlen kurssitila. Opintojakson aikana tehtävistä ryhmä- ja yksilötöistä opiskelija saa kohdennetun palautteen.

Kontaktit toteutetaan luokkapainotteisena opiskeluna, josta useimmilla kerroilla on myös etäosallistumismahdollisuus Zoomin kautta. Opintojaksolla on muutamia läsnäolovaatimuskontakteja, jolloin opiskelijan on oltava paikalla :pätevästä syystä korvaavuus neuvoteltavissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää yhden päivän mittaisen opintomatkan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 135 tuntia opiskelijan työtä. Näistä 52 tuntia on kontaktiopetusta ja opintomatkaa, 52 tuntia tehtävien tekemistä ja 31 tuntia itsenäistä opiskelua.

Lisätietoja opiskelijoille

Koko kurssi skaalataan 100 pisteeseen, josta kukin tehtävä muodostaa osuutensa. Kurssin läpäisyyn vaaditaan kaikki tehtävät hyväksytysti palautettuna ja yhteensä vähintään 50 pistettä. Arvosana määräytyy suoraan harjoitustöiden pistesumman mukaan: 50-59 pistettä = 1, 60-69 pistettä = 2, 70-79 pistettä = 3, 80-89 pistettä = 4, 90-100 pistettä = 5.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1.

Opiskeltuasi tämän opintojakson tiedät, miten maatalousyritysten tuotantoon tarvittavat kone- ja laiteketjut mitoitetaan ja millä perusteilla koneketjuvaihtoehdot valitaan tuotantotavoitteiden toteuttamiseksi.

2.

Opiskeltuasi tämän opintojakson ymmärrät, miten maatalousyritysten tuotantoon tarvittavat kone- ja laiteketjut mitoitetaan ja millä perusteilla kone- ja laiteketjuvaihtoehdot valitaan tuotantotavoitteiden toteuttamiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3.

Opiskeltuasi tämän opintojakson osaat mitoittaa maatalousyritysten tuotantoon tarvittavat kone- ja laiteketjut ja valita kone- ja laiteketjuvaihtoehdot tuotantotavoitteiden toteuttamiseksi.

4.

Opiskeltuasi tämän opintojakson osaat mitoittaa maatalousyritysten tuotantoon tarvittavat kone- ja laiteketjut ja valita kone- ja laiteketjuvaihtoehdot tuotantotavoitteiden toteuttamiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5.

Opiskeltuasi tämän opintojakson osaat soveltaa maatalouskoneiden ja –laitteiden ominaisuuksista olevia tietoaineistoja uusien tehokkaiden teknologisten tuotantotapojen kehittämiseen maatalousyrityksen tuotantotavoitteiden toteuttamiseksi ja tulevien investointien mahdollistamiseksi.