Siirry suoraan sisältöön

Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB5400-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Tero Vesisenaho
 • Hannariina Honkanen
 • Jaakko Tukia

Ryhmät

 • LMS21S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • 10.01.2024 08:15 - 11:45, Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö LMSB5400-3003
 • 17.01.2024 08:15 - 11:45, Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö LMSB5400-3003
 • 24.01.2024 08:15 - 11:45, Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö LMSB5400-3003
 • 31.01.2024 08:15 - 11:45, Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö LMSB5400-3003
 • 07.02.2024 08:15 - 11:45, Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö LMSB5400-3003
 • 14.02.2024 08:15 - 11:45, Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö LMSB5400-3003
 • 21.02.2024 08:15 - 11:45, Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö LMSB5400-3003
 • 06.03.2024 08:15 - 11:45, Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö LMSB5400-3003
 • 13.03.2024 08:15 - 11:45, Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö LMSB5400-3003
 • 20.03.2024 08:15 - 11:45, Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö LMSB5400-3003
 • 17.04.2024 08:15 - 11:45, Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö LMSB5400-3003

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Opintojakson suoritettuasi tunnet uusiutuvan energian osan Suomen energiajärjestelmässä sekä merkityksen ja mahdollisuudet maaseutuympäristössä. Ymmärrät energiankulutuksen jakautumisen eri käyttökohteisiin sekä kehityksen muutoksia. Tiedät modernit ja joustavat maaseudun energiajärjestelmät sekä niiden yhteyden energiatehokkuuteen ja kiertotalouteen. Tiedät biokaasun tuotannon raaka-ainelähteet, tuotantoteknologian ja käytön mahdollisuudet.

Opintojakson osaamiset:
Ympäristöosaaminen
Teknologiaosaaminen
Energiaosaaminen
Toimintaympäristöosaaminen

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnet uusiutuvan energian lähteet sekä käytön ohjausta, teknologioita ja mahdollisuuksia maaseudun energiahuollossa. Sinulla on käsitys energian käytön jakautumisesta eri käyttökohteisiin. Tiedät biokaasun tuotannon raaka-ainelähteet, teknologian sekä käyttömahdollisuudet. Ymmärrät uusiutuvan energian ratkaisuiden yhteyden vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen. Tunnistat aurinkoenergian sekä hybridijärjestelmien mahdollisuuksia osana energiajärjestelmää. Tiedät asioita, joilla vaikuttaa maaseudun energiantuotannon tehokkuuteen ja päästöihin.

Sisältö

Biokaasun raaka-aineet ja tuotanto maaseutumittakaavassa
Energian kulutus eri käyttökohteissa
Energiatehokkuus ja vähähiilisyyden merkitys energiahuollossa
Aurinkoenergian teknologiat ja käyttö, maaseudun hybridijärjestelmien perusteet
Modernit joustavat energiaverkot sekä -varastointi
Uusiutuva energia osana kiertotaloutta
Energiantuotannon päästöjen hallinnan perusteet

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali.
Uusiutuva energia - kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Alm, M. TEM toimialaraportit 2023:1.
Kiertotalous energia-alalla. 2018. Deloitte Oy.
Biokaasuteknologia. Raaka-aineet, prosessointi ja lopputuotteiden hyödyntäminen. Kymäläinen, M. ja Pakarinen, O. (toim.). 2015. Suomen biokaasuyhdistys ry.
Erat, B. K., Hänninen, P. K., Nyman, C. K., Rasinkoski, A., Wiljander, M. & Tahkokorpi, M. 2016. Aurinkoenergia Suomessa. Helsinki: Into.
Energiatehokkuustyöryhmän raportti. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. 2019:53.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, mahdolliset vierailut, itsenäinen opiskelu.
Opintojaksoon kuuluu kolme harjoitustehtävää.
Opintojaksolla hyödynnetään verkkotyötilaa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentti järjestetään huhtikuussa 2024. Ensimmäinen uusinta järjestetään toukokuussa 2024 ja toinen uusinta syyskuussa 2024.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla tehdään katsaus uusiutuvaan energian ohjausmekanismeihin ja tilaan myös globaalista ja EU:n näkökulmasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 45 h; itsenäinen työskentely (tiedonhaku, materiaalien lukeminen ja kertaus, harjoitustehtävät) 90 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointiin vaikuttavat harjoitustyöt sekä tentti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Tunnet uusiutuvan energian lähteitä, käyttöä sekä sen ohjauskeinoja. Ymmärrät joitakin uusiutuvan energian käsitteitä, teknologioita ja mahdollisuuksia maaseudun energiahuollossa. Tiedät biokaasun tuotannon raaka-ainelähteitä, teknologiaa sekä käyttömahdollisuuksia. Tunnet joitakin asioita ja ilmiöitä, joilla voidaan vaikuttaa maaseudun energiantuotannon tehokkuuteen ja päästöihin.

Tyydyttävä 2:
Osaat uusiutuvan energian lähteet, käytön sekä sen ohjauskeinoja. Ymmärrät uusiutuvan energian käsitteitä, teknologioita ja mahdollisuuksia maaseudun energiahuollossa. Tiedät biokaasun tuotannon raaka-ainelähteet, teknologian sekä käyttömahdollisuudet. Tunnistat modernien ja joustavien energiaratkaisujen mahdollisuuksia osana energiajärjestelmää. Tunnet asioita ja ilmiöitä, joilla voidaan vaikuttaa maaseudun energiantuotannon tehokkuuteen ja päästöihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Osaat uusiutuvan energian lähteet, käytön sekä sen ohjauskeinoja. Tunnet uusiutuvan energian käsitteitä, teknologioita ja mahdollisuuksia maaseudun energiahuollossa. Ymmärrät biokaasun tuotannon raaka-ainelähteet, teknologian sekä käyttömahdollisuudet. Tunnistat modernien ja joustavien energiaratkaisujen mahdollisuuksia osana energiajärjestelmää. Tiedät uusiutuvan energian yhteyden kiertotalouteen. Tunnet asioita ja ilmiöitä, joilla voidaan vaikuttaa maaseudun energiantuotannon tehokkuuteen ja päästöihin.

Kiitettävä 4:
Hallitset uusiutuvan energian lähteet, käytön sekä sen ohjauskeinoja. Osaat uusiutuvan energian käsitteitä ja teknologioita sekä osoitat näkeväsi niiden sovelluskohteita maaseudun energiahuollossa. Hallitset biokaasun tuotannon raaka-ainelähteet, teknologian sekä käyttömahdollisuudet. Tunnistat modernien ja joustavien energiaratkaisujen mahdollisuuksia osana energiajärjestelmää ja liiketoimintaa. Tiedät uusiutuvan energian yhteyden kiertotalouteen. Ymmärrät ja osaat soveltaa tietoa ilmiöistä, joilla voidaan vaikuttaa maaseudun energiantuotannon tehokkuuteen ja päästöihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Hallitset uusiutuvan energian lähteet, käytön sekä sen ohjauskeinoja. Osaat uusiutuvan energian käsitteitä ja teknologioita sekä osoitat näkeväsi niiden sovelluskohteita maaseudun energiahuollossa. Hallitset biokaasun tuotannon raaka-ainelähteet, teknologian sekä käyttömahdollisuudet. Tunnistat modernien ja joustavien energiaratkaisujen merkityksen osana energiajärjestelmää ja liiketoimintaa sekä uusiutuvan energian yhteyden kiertotalouteen. Ymmärrät ja osaat soveltaa kriittisesti tietoa ilmiöistä, joilla voidaan vaikuttaa maaseudun energiantuotannon tehokkuuteen ja päästöihin.