Siirry suoraan sisältöön

Luomutuotanto (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSV0600-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Ulla Heinonen
 • Mirja Riipinen

Vastuuopettaja

Mirja Riipinen

Ryhmät

 • LMS21S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • LMS20S1
  Maaseutuelinkeinot
 • LMS21KM
  Maaseutuelinkeinot
 • LMS22KM
  Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi tunnet luomutuotannon merkityksen Suomessa ja EU:ssa. Tunnet suomalaisen luomutuotannon ehdot. Osaat laatia luomutuotantoon siirtyvän maatilan viljelykiertosuunnitelman ja tiedät luomukotieläintilan vaatimukset.

Opintojakson osaamiset
Maatalousosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Osaat etsiä ajantasaiset tiedon luomutuotannon ehdoista. Tiedät kuinka laaditaan viljelykiertosuunnitelma. Osaat arvioida eläinten ruokinnan ja olosuhteiden soveltuvuutta luomutuotantoon. Tunnet luomutuotannon kirjanpitovaatimukset ja valvonnan

Sisältö

Luonnonmukainen kasvien viljely
Luonnonmukainen kotieläintalous
Luomutuotannon periaatteet, säädökset ja ohjeet
Luomutuotannon kirjanpitovaatimukset
Luomutuotannon valvontajärjestelmä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Rajala, J. 2006. Luonnonmukainen maatalous. 2. korjattu painos. Mikkeli: HY.
Ruokaviraston luomutuotannon ohjeet https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet-ja-ohjeet/

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu.
LM00BP87 Luomukasvituotanto 3 op
LM00BP88 Luomueläintuotanto, 2 op

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson tai osan siitä voi suorittaa aikaisemman osaamisen perusteella tai opinnollistamalla työelämässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 30

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee luomutuotannon vaatimukset tavanomaiseen tuotantoon verrattuna ja pystyy arvioimaan oman tilansa tai mallitilan mahdollisuuksia siirtyä luomutuotantoon sekä kasvinviljelyn että tuotantoeläinten osalta.

Esitietovaatimukset

Kasvinviljelyn perusteiden tuntemus ja tuotantoeläinten tuotanto-olosuhteiden tuntemus.