Siirry suoraan sisältöön

Ympäristönhoito (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSV0700-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 07.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Tarja Stenman
 • Arto Riihinen

Ryhmät

 • LMS21S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • LMS20S1
  Maaseutuelinkeinot
 • LMS21KM
  Maaseutuelinkeinot
 • LMS22KM
  Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus
 • 15.09.2023 12:30 - 15:45, Ympäristönhoito LMSV0700-3001
 • 05.10.2023 08:15 - 18:00, Ympäristönhoito LMSV0700-3001
 • 26.10.2023 12:30 - 15:45, Ympäristönhoito LMSV0700-3001
 • 23.11.2023 12:30 - 18:00, Ympäristönhoito LMSV0700-3001

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla perehdyt maa- ja metsätalouden ympäristönhoitomenetelmiin. Tunnet maaseutuelinkeinojen vesistö- ja maaperävaikutuksia sekä kykenet arvioimaan valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteiden tarvetta. Tunnet kosteikkojen vaikutusmekanismit sekä kosteikkosuunnittelun perusteet.

Opintojakson osaamiset
Ympäristöosaaminen
Maatalousosaaminen
Metsätalousosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Pystyt toimimaan asiantuntijana maa- ja metsätalouden ympäristökysymyksissä ja osaat suunnitella ympäristönsuojelu ja -hoitotoimia. Tunnet maaseutuelinkeinojen vesistö-, maaperä- ja monimuotoisuusvaikutuksia sekä kykenet arvioimaan valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteiden tarvetta ja vaikutuksia. Tiedät kosteikkojen merkityksen maa- ja metsätalouden vesiensuojelussa sekä luonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Tunnet kosteikkosuunnittelun perusteet.

Sisältö

Kasvinviljelyn, kotieläintalouden ja metsätalouden ympäristönhoito
Luonnon monimuotoisuuden suojelu
Kosteikkojen vaikutusmekanismit ja kosteikkosuunnittelun perusteet
Maisemanhoito
Vesien ja maaperän suojelu

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Osoitetaan aloitustunnilla.

Opetusmenetelmät

Luennot, oppimistehtävät ja maastoretki.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät ja maastoretki yhteensä 135h.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat suunnitella maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelu ja -hoitotoimia. Tunnet maaseutuelinkeinojen vesistö-, maaperä- ja monimuotoisuusvaikutuksia sekä kykenet arvioimaan valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteiden tarvetta ja vaikutuksia. Tiedät kosteikkojen merkityksen maa- ja metsätalouden vesiensuojelussa sekä luonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Tunnet kosteikkosuunnittelun perusteet.

Tyydyttävä 2
Osaat suunnitella maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelu ja –hoitotoimia. Ymmärrät maaseutuelinkeinojen vesistö-, maaperä-ja monimuotoisuusvaikutuksia sekä kykenet arvioimaan valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteiden tarvetta ja vaikutuksia. Ymmärrät kosteikkojen merkityksen maa- ja metsätalouden vesiensuojelussa sekä luonnonmonimuotoisuuden edistämisessä. Ymmärrät kosteikkosuunnittelun perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat suunnitella ja soveltaa maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelu ja –hoitotoimia. Tunnet maaseutuelinkeinojen vesistö-, maaperä- ja monimuotoisuusvaikutuksia sekä kykenet arvioimaan ja soveltamaan valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteiden tarvetta ja vaikutuksia. Osaat soveltaa tietoa kosteikkojen merkityksestä maa- ja metsätalouden vesiensuojelussa sekä luonnonmonimuotoisuuden edistämisessä. Osaat soveltaa kosteikkosuunnittelun perusteita käytäntöön.

Kiitettävä 4
Osaat suunnitella ja analysoida maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelu ja –hoitotoimia. Tunnet maaseutuelinkeinojen vesistö-, maaperä- ja monimuiotoisuusvaikutuksia sekä kykenet arvioimaan ja analysoimaan valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteiden tarvetta ja vaikutuksia. Osaat analysoida tietoa kosteikkojen merkityksestä maa- ja metsätalouden vesiensuojelussa sekä luonnonmonimuotoisuuden edistämisessä. Osaat soveltaa kosteikkosuunnittelun perusteita käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat suunnitella maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelu ja –hoitotoimia. Tunnet maaseutuelinkeinojen vesistö-, maaperä- ja monimuotoisuusvaikutuksia sekä kykenet arvioimaan ja analysoimaan valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteiden tarvetta ja vaikutuksia myös kriittisesti. Osaat arvioida tietoa kosteikkojen merkityksestä maa- ja metsätalouden vesiensuojelussa sekä luonnonmonimuotoisuuden edistämisessä. Osaat soveltaa kosteikkosuunnittelun perusteita käytäntöön.