Siirry suoraan sisältöön

Energiankäytön uudet teknologiset ratkaisut (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSV2200-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Jyrki Kataja

Ryhmät

 • LMS21S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • LMS20S1
  Maaseutuelinkeinot
 • LMS21KM
  Maaseutuelinkeinot
 • LMS22KM
  Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus
 • 06.10.2023 12:30 - 15:45, Energiankäytön uudet teknologiset ratkaisut LMSV2200-3001
 • 10.11.2023 12:30 - 15:45, Energiankäytön uudet teknologiset ratkaisut LMSV2200-3001
 • 07.12.2023 12:30 - 15:45, Energiankäytön uudet teknologiset ratkaisut LMSV2200-3001

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opiskeltuasi tämän opintojakson saat käsityksen siitä, miten yleinen energiamurros sekä siirtyminen joustavaan digitaalisempaan energiajärjestelmään vaikuttaa maaseudun yrityksiin ja asukkaisiin. Opit tuntemaan menetelmiä, joilla uusiutuvan energian tuotantoa ja energiankäyttöä, energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä ympäristövaikutuksia voidaan arvioida.


Opintojakson osaamiset

Toimintaympäristöosaaminen, Teknologiaosaaminen, Energiaosaaminen


Opintojakson osaamistavoite

Opiskeltuasi tämän opintojakson tunnistat maaseudun energiantuotannon ja -käytön muutoksiin vaikuttavia tekijöitä. Tiedät menetelmiä, joilla voit arvioida energiaraaka-aineita, uusiutuvia energialähteitä ja energiakäyttökohteita, energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä ympäristövaikutuksia.

Sisältö

Lämpöenergian käytön ja tuotannon uudet teknologiset mahdollisuudet. ratkaisumahdollisuudet maaseudulla.

Sähköenergian käytön ja tuotannon uudet teknologiset mahdollisuudet. ratkaisumahdollisuudet maaseudulla.

Liikennepolttoaineiden käytön ja tuotannon uudet teknologiset mahdollisuudet. ratkaisumahdollisuudet maaseudulla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali etsitään omien valittujen painopisteiden mukaisesti kirjallisuustutkimuksilla.

Opetusmenetelmät

Oppimisalustana Moodle.
Ohjattu ja ajoitettu yksilötehtävä - esseen kirjoittaminen. Itsenäinen työskentely, jota tukee ja ohjaa oppimisalustan tallenteet sekä vaiheistetut ohjeet.
Ohjatut ja ajoitetut ryhmätehtävät - asiantuntijaesitelmä. Ryhmätyöskentely, jota tukee ja ohjaa oppimisalustan tallenteet sekä vaiheistetut ohjeet.
Kolme lähikontaktikertaa ryhmätehtävien purkua varten.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson yhteen harjoitustyöhön sisältyy osatehtävänä case-haastattelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Kirjallisuustukimus tuottaa ulkomaisia lähteitä ja voi tuottaa kontakktointitarvetta artikkelien kirjoittajiin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilötehtävä. 46 h - 13 opiskeluviikkoa - 3,5 h/viikko.
Ryhmätehtävät 30 h ( 3*30h) - 4 opiskeluviikkoa - 7,5 h/viikko.
Yhteensä 11 h/viikko.

Sisällön jaksotus

Sähköenergian käytön ja tuotannon uudet teknologiset mahdollisuudet ja ratkaisumahdollisuudet maaseudulla. Syyskuu.
Lämpöenergian käytön ja tuotannon uudet teknologiset mahdollisuudet ja ratkaisumahdollisuudet maaseudulla. Lokakuu.
Liikennepolttoaineiden käytön ja tuotannon uudet teknologiset mahdollisuudet ja ratkaisumahdollisuudet maaseudulla.Marraskuu
Yksilötehtävä - esseen kirjoittaminen. Syyskuu- Joulukuu.

Lisätietoja opiskelijoille

Ryhmässä tehtävät harjoitustyöt 66 % (3*22 pistettä)
Yksilötehtävä 34 % (34 pistettä).

arvosana pisteet
1 40-49
2 50-59
3 60-74
4 75-89
5 90-100

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1.

Opiskeltuasi tämän opintojakson tunnistat maaseudun energiantuotannon ja-käytön muutoksiin vaikuttavia tekijöitä. Tiedät menetelmiä, joilla voit arvioida energiaraaka-aineita, uusiutuvia energialähteitä ja energiakäyttökohteita, energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä ympäristövaikutuksia.

2.

Opiskeltuasi tämän opintojakson ymmärrät maaseudun energiantuotannon ja-käytön muutoksiin vaikuttavia tekijöitä. Osaat käyttää menetelmiä, joilla voit arvioida energiaraaka-aineita, uusiutuvia energialähteitä ja energiakäyttökohteita, energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä ympäristövaikutuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3.

Opiskeltuasi tämän opintojakson osaat vertailla niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat maaseudun energiantuotannon ja-käytön muutoksiin kuluttajan näkökulmasta. Osaat käyttää menetelmiä tunnistaen niiden rajoitteita, joilla voit arvioida energiaraaka-aineita, uusiutuvia energialähteitä ja energiakäyttökohteita, energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä ympäristövaikutuksia.

4.

Opiskeltuasi tämän opintojakson osaat vertailla niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat maaseudun energiantuotannon ja-käytön muutoksiin kuluttajan ja tuottajien näkökulmista. Osaat valita soveltuvat menetelmät, joilla voit arvioida energiaraaka-aineita, uusiutuvia energialähteitä ja energiakäyttökohteita, energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä ympäristövaikutuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5.

Opiskeltuasi tämän opintojakson osaat soveltaa keräämääsi vertailutietoa niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat maaseudun energiantuotannon ja-käytön muutoksiin kuluttajan ja tuottajien näkökulmista, toimialaa kehittävällä tavalla. Osaat valita asiantuntijayhteisön kritiikkiä kestävät menetelmät, joilla voit arvioida energiaraaka-aineita, uusiutuvia energialähteitä ja energiakäyttökohteita, energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä ympäristövaikutuksia.